Comparteix:

2019-A021

Diagnosi tècnica del Parc històric de Chinchero.

2020-A007.png

Lloc de realització: Chinchero, Cusco, Perú
Soci local: Asociación ADHEPRI, Alkaria ONG
Participants de la UPC: Dayra Gissela Toaquiza Chusín, Alba Almansa Llamas, Karin Elke Hofert Feix
Dates de realització: 15 de maig del 2019 al 25 d'octubre del 2019
Ajut del CCD: 2.100 €

Context del projecte

El projecte consisteix en l’estudi de l’estat actual del Parc històric de Chinchero (Valle Sagrado, Perú) originalment sustentat per la producció agrícola, situat estratègicament a l’antic camí inca, eix principal de comunicació de l’imperi i que va guanyar importància en aquesta època per ser un lloc d’emmagatzematge i d’intercanvi. El centre urbà, construït sobre un assentament inca, s’adossa a les faldes d’un turó, i les edificacions s’agrupen entorn a dues places. La plaça principal uneix arquitectura inca i colonial, fet que li dona identitat i és el punt d’accés al Parc Arqueològic, considerat Patrimoni de la Humanitat des de 1972. A la plaça, on destaquen edificis com l’església colonial sobre restes inques i el museu, es produeix diàriament un mercat artesanal tèxtil característic no només del poble sinó amb interès a nivell provincial i estatal. L’estudi es basa en l’anàlisi d’aquest espai públic amb unes intencions tècniques de l’estat de conservació i per altra banda, un enfocament de recerca i recull d’informació de caire més quotidià.

Què s'ha fet?

Inicialment s’ha dut a terme l’anàlisi d’existències per l’obtenció de documentació gràfica, amb un caràcter de treball de camp que ha consistit en una recopilació d’informació fonamentada en les visites al poble de Chinchero, les seves proximitats i l’àrea concreta d’estudi. Així hem obtingut els plànols (plantes i seccions) que permeten entendre l’espai i han de servir com a base.

Posteriorment, un cop assimilada i compresa la zona, s’ha fet un anàlisi més precís centrat en l’estat de conservació dels edificis que conformen la plaça, així com els usos, sistemes estructurals, evacuació d’aigua i materials de construcció i de pavimentació que influeixen en el funcionament i ordenació de l’espai públic.

Finalment, amb el suport dels ciutadans s’ha dut a terme un intercanvi d’apreciacions per tal de conèixer la situació actual: necessitats, problemàtiques, inquietuds,... . A partir dels testimonis s’ha pogut obtenir un estudi de l’activitat que es produeix i des d’aquesta visió s’han proposat unes possibles millores i continuïtats de projecte amb l’objectiu de mantenir la plaça del Parc Històric com a punt cèntric d’agrupació ciutadana i que tant els propis habitants de Chinchero com els turistes puguin continuar beneficiant-se.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Propostes al Parc Històric que conservin, solucionin i millorin les condicions de l’espai públic amb l’objectiu de mantenir la realització d’activitats a l’aire lliure i, que segueixi sent una zona de reunió i punt de trobades de la localitat. Per exemple, el disseny d’elements que permetin la protecció del mercat durant les pluges enllaçant-ho amb el plantejament del lloc d’emmagatzematge dels productes facilitant la feina artesanal.

Ampliació de la zona estudiada en dos sentits:

- L’estudi del centre històric amb l’ampliació de la informació amb dades civils, realitzant un estudi de la població actual juntament amb les tradicions i costums que els caracteritzen i donen essència al poble, per poder dotar als/les artesans/es de mitjans per generar varietat de productes locals per tal de poder obtenir un benefici igualitari a partir de la venta al mercat com a solució al poc benefici que obtenen al generar totes els mateixos productes. I, una part més tècnica dedicada al desenvolupament urbà i formes de creixement.

- L’estudi del Parc Arqueològic per un abastament major del coneixement i apreciació de la historia del poble i els seus voltants així com camins inques que porten a punts rellevants que actualment son gairebé desconeguts pels visitants.

Valoracions dels participants

Alba Almansa Llamas 

Ha estat una experiència molt interesant i productiva, on hem pogut conèixer una altra cultura i un context de vida diferent al que estem acostumades. Alhora que aplicar a situacions reals els coneixements teòrics de representació i d’estudi que hem adquirit a nivell acadèmic. A partir d’aquí, el plantejament de projectes, el poder comprendre, intervenir i recolzar un funcionament per tal de poder facilitar la manera de viure, de visitar i de treballar enriqueix personal i professionalment.

Dayra Gissela Toaquiza Chusín

Hem conegut una nova cultura, les seves diferents formes de conviure amb la qual hem connectat des del primer moment, cosa que ens va facilitar molt a l'hora de fer el projecte. Hem aplicat els nostres coneixements acadèmics, vam aprendre i vam conèixer els seus principals materials constructius. Anar i projectar amb la visió de millorar la seves maneres de conviure. Va fer que la realització d’aquesta cooperació, en un lloc tan diferent al nostre, sigui molt gratificant en lo personal i sobretot professionalment.