Comparteix:

2019-A027

Enfortiment de la comunitat refugiada a l’assentament informal situat a l’exterior del centre de detenció de Moria a través d’una millora i adequació de les infraestructures existents.

2020-A007.png

Lloc de realització: Moria, illa de Lesvos, Grècia
Soci local: Movement on the ground
Participants de la UPC: Jose Carlos Sanchez Gamez, Elisa Ciria Gascón, Omar González Guijarro, Julia Salvador Zurita, Elis Jara Bastarrechea
Dates de realització: Gener del 2018 al Juny del 2020
Ajut del CCD: 3.170 €

Context del projecte

El projecte neix de les múltiples experiències viscudes a l'illa durant l'any passat, alhora que es col·labora tant amb entitats públiques com privades dels governs regionals i locals, així com amb les ONG que treballen en els campaments. La idea de tenir una comprensió global del que significa la resposta humanitària tant per als refugiats com per a la població local i el desenvolupament d'una col·laboració comuna entre totes les entitats implicades.

L'objectiu del projecte és fomentar propostes i intervencions dirigides tant als refugiats com a les comunitats locals. Vol trobar un equilibri de l'ecosistema per a reduir les conseqüències sobre l'economia local, sense oblidar donar resposta a les necessitats presents i futures dels refugiats.

El projecte vol convertir-se en l'eina utilitzada per les diferents parts d'aquest nou ecosistema per a oferir beneficis a totes dues parts.

Què s'ha fet?

Les activitats realitzades es poden dividir en tres fases segons la naturalesa de les activitats:

La primera fase tracta de la preparació i creació dels tallers: des de la redacció dels possibles models a discutir fins a la metodologia per desenvolupar durant els tallers per tal d’obtenir molta mes informació i un seguiment molt mes optim per part dels participants.

La segona fase es aquella mes crítica: el taller. Durant quatre dies es va realitzar el taller a la illa de Lesvos amb tots aquells participants necessaris amb les dinàmiques preparades.

Finalment a la tercera fase s’ha d'ordenar, redactar i treballar tota la informació recopilada durant el taller per tal de treure conclusions i poder treballar en la proposta final.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Durant la primera fase, al 2018, es va analitzar la situació i es va crear un programa model d’actuació en situacions de crisi produïdes per moviments de població massius. Aquest programa model constava d’actuacions a curt, mig i llarg termini.

La proposta d'aquesta segona fase feta al 2019 treballa el llarg termini: totes aquelles propostes que tot i que no modifiquen la situació actual, estan dissenyades per tenir repercussió durant els pròxims anys.

S’està parlant amb diferents persones i professionals per tal de treballar totes aquelles actuacions (curt i mig) que també es van proposar en el programa model general però que per falta de recursos i temps en aquesta proposta no s’ha pogut treballar. Es a dir, tant antics membres de l’equip com els actuals s’estan involucrant per tal de treballar conjuntament en projectes paral·lels.

Valoracions dels participants

Jose Carlos Sanchez 

Segon any realitzant el projecte i no podria estar mes orgullós i feliç per tota la feina feta i dels resultats obtinguts. La interminable llista d’hores i esforç esta donant els fruits que s’esperaven. Motiva per continuar treballant.

Julia Salvador

Actualment estic en segon any i al principi sorgien dubtes sobre si podria aportar al projecte, però no comptava amb tot allò que aprendria. M’ha servit per veure formes que la meva professió pot realment ajudar a la població.

Elisa Cira

a havia participat en projectes de cooperació per aquest projecte em cridava l’atenció perquè era completament diferent als que havia realitzat: no era la rehabilitació o edificació si no proposar solucions a problemàtiques mes grans i a vegades mes complexes.

Tot i que la feina no esta completament acabada, fins al dia d’avui la meva valoració es molt positiva tant de la feina feta com de la que falta per realitzar.

Elisa Jara

Vaig conèixer el projecte a traves d’un exercici del disseny d’un lavabo portàtil. Tot i que era l’única enginyera en un equip d’arquitectes, he aconseguit aportar al projecte tant com qualsevol d’ells. Aquest projecte m’ha ajudat a completar una formació que vaig iniciar amb la redacció del disseny del lavabo.

Omar Gonzalez

La meva valoració de la feina realitzada es molt positiva, ja que m’ha donat una visió sobre la professió diferent a la que s’ha treballat durant tota la carrera. Una visió molt mes propera a la realitat de la societat en la que vivim i com aportar una petita solució com a professional.

Keywords
Europa