Comparteix:

2019-A032

Millora del sistema de gestió d’informació dels pacients a l’hospital Ada Foah, Ghana

2020-A007.png

Lloc de realització: Ada Foah, Ghana
Soci local: Hospital d'Ada Foah
Participants de la UPC: Celia Fernández Pérez, Angel Marí Albert, Carlos Navarro Paredes, Pol Villalvilla Ornat
Dates de realització: 22 de juliol del 2019 al 22 d'agost del 2019
Ajut del CCD: 5.790 €

Context del projecte

Actualment l'hospital d'Ada Foah registra les seves pacients en paper i s'emmagatzemen els historials en una sala de forma poc eficient. Aquest fet dificulta el control i el seguiment dels pacients, una tasca fonamental en el centre mèdic. Per això és necessària la implementació d'una xarxa d'ordinadors que faciliti la millora de l'organització. En un projecte anterior realitzat el 2018 es va muntar una primera xarxa, es van configurar els primers ordinadors i es va instal·lar un programari especialment definit pel registre mèdic dels pacients.

Aquest projecte pretén donar continuïtat a l'ampliació de la xarxa d'ordinadors de l'hospital Ada East District Hospital. Actualment, hi ha muntada una xarxa en la part del hospital encarregada del pacient ambulatori (o hospital de dia). La tasca principal és acabar d’instal·lar ordinadors en aquesta àrea. A més, s’haurà de treballar en el programari implementat. Gràcies a això es permetrà la millora de la gestió i el seguiment dels pacients de l'hospital.

Què s'ha fet?

En aquesta nova estada del projecte l’hospital va decidir dissenyar el seu propi software de registre de pacients. El tècnic de l’hospital (Richard Sewu) es va encarregar de crear un programa que s’adaptava a les necessitats i requeriments dels treballadors/es.

  • Instal·lació dels ordinadors i portàtils al seu respectiu lloc de treball en l’àrea de pacient ambulatori (consulta 1, consulta 2, consulta 3, doctor’s office (emergències), vitals , recepció i altres oficines del departament de salut de la regió d’Ada). 
  • Instal·lació del respectiu software de treball de l’hospital tant als ordinadors que ja hi eren com als ordinadors que vam portar. Ja que es va haver de substituir el antic software.
  • Cablejat de tots el dispositius a la xarxa per tal de que tot estigui interconnectat al servidor (incloent ordinadors portàtils i switchos). 
  • Accés dels treballadors a la seva respectiva part del software mitjançant un usuari i una contrasenya. 
  • Ensenyar als treballadors el funcionament del software i com utilitzar-lo. 
  • S’ha començat a utilitzar el software a les àrees següents: consulting room 1, consulting room 2, consulting room 3, doctor’s office, vitals. 
  • Instal·lació d’uns software a cada ordinador per tal de que es treballadors aprenguin a utilitzar el teclat correctament i guanyin confiança davant de l’ordinador. 
  • Redacció d’un document explicatiu sobre el funcionament bàsic d’un ordinador (cables necessaris per que l’ordinador estigui carregat i connectat a la xarxa, tutorial de com engegar l’ordinador i accedir al software, etc.)
2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Creiem que es convenient continuar amb el projecte ja que encara està en una fase inicial per tant tractarem de donar-li continuïtat des d’AUCOOP. Actualment tenim ordinadors a certes parts de l’hospital els quals compten amb accés a la xarxa i al software. Tot i això, l’hospital és molt gran i queden forces àrees per informatitzar i donar accés a la xarxa. Per tant, els següents que viatgin haurien de portar ordinadors, cablejar el necessari per donar accés a aquests al servidor, instal·lar el software de treball i formar al nous treballadors que tinguin accés al software per tal de que el puguin utilitzar. Els treballadors de l’hospital donen prioritat al ordinador de sobretaula en comptes de portàtils ja que son més difícils de robar i al estar fixes a un lloc, el cablejat dura mes perqué no s’ha de connectar i desconnectar per tal de guardar-ho com en el cas dels portàtils.

Com els ordinadors de sobretaula són mes costosos de transportar a les maletes estaria bé pensar un mitjà alternatiu de transport per tal d’abastir a l’hospital amb l’equipament necessari. La cobertura a l’hospital és molt dolenta per tant l’accés a internet al recinte és impracticable i per tant els ordinadors únicament tenen accés al software de treball. Així que estaria bé pensar solucions per tal d’arreglar el problema. El software, tot i que actualment compleix el seu treball de forma satisfactòria, encara es bastant rudimentari, per tant, s’hauria de millorar i donar accés a les futures àrees amb ordinador disponible.

Valoracions dels participants

El projecte encara està començant a funcionar, per la qual cosa encara no es poden observar grans resultats i els registres a paper continuen sent necessaris, però va en bon camí. Davant aquest avanç lent molts dels treballadors es mostren reticents a l'ús d'aquest programari, perquè no observen resultats, en haver d'usar tant el paper com el PC, fent-los perdre el temps. Quan s'aconsegueixin els suficients PC’s per a connectar tot l'hospital podrà treballarse més en la formació dels treballadors. El programari és bastant pobre i té errors en la implementació, però el prefereixen a altres softwares que havien portat voluntaris prèviament, per la qual cosa s’hauran d'estudiar amb el tècnic, qui l'ha dissenyat, algunes millores per a solucionar errors.

Keywords
Àfrica