Comparteix:

2019-A033

Feasibility Study of an Irrigation Water Supply System in Karkata (Jharkhand)

2020-A007.png

Lloc de realització: Karkata (regió de Jharkhand), India
Soci local: Amrita University (Live in Labs program)
Participants de la UPC: Mireia López Pérez
Dates de realització: 04 de març del 2019 al 30 de juliol del 2019
Ajut del CCD: 1.612 €

Context del projecte

Karkata és un petit poblat remot de la regió de Jharkhand, India, amb 533 habitants. Els habitants d’aquest poblat tenen greus problemes amb l’escassetat d’aigua, que es poden separar en 2 grans vessants: aigua potable i aigua per l’agricultura.

Després de visitar el poblat en varies ocasions duent a terme activitats amb els habitants per entendre l’arrel dels problemes als que s’han d’enfrontar diàriament, s’ha arribat a la conclusió de que el problema més greu que tenen és l’aigua per l’agricultura. En aquest poblat, el 85-90% dels habitants treballen en l’agricultura i, en les èpoques d’escassetat d’aigua, no tenen on treballar ni el què menjar. Això fa que gran part dels habitants hagi de desplaçar-se a la ciutat per buscar feines mal remunerades, pagar-se els transports, estar llargues jornades fora de casa i lluny de la família i, fins i tot, poder arribar a no trobar treball certs dies.

Què s'ha fet?

Aquest projecte s’ha agafat en una fase totalment inicial i de disseny. S’han fet dues visites al poblat duent a terme workshops de co-design, per poder entendre be la problemàtica i arribar a una possible idea de solució juntament amb els habitants del poblat, activitats de gran importància a l’hora d’entendre be el problema i, de cara al futur, tenir una millor acollida per part de la població al fer-los sentir part del projecte des d’un inici.

S’ha dut a terme un estudi detallat de la situació actual i la situació objectiu a la que es vol arribar i s’ha dissenyat la solució final, tot realitzant els càlculs corresponents, dimensionament de la solució i del projecte en general i un disseny amb un software informàtic.

La solució final es basa en un sistema de recollida d’aigües pluvials, tant de forma directa com indirecta. Es tracta d’un tanc en forma el·lipsoïdal que per una part, recollirà l’aigua per captació directa per mitjà de l’obertura principal d’aquest i, d’altra part, captarà de forma indirecta l’aigua pluvial dels camps annexes a aquest.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Un equip d’estudiants de la Universitat d’Amrita, amb els que vaig estar treballant durant els mesos de la meva estada, està continuant aquest projecte per arribar a implementar-lo en un futur no massa llunyà.

Un pas principal d’aquest tipus de projectes és el fet de testejar la solució per tal de comprovar que totes les hipòtesis i consideracions preses han estat correctes. La meva participació es va finalitzar en aquest punt del projecte, en el que es farà un prototip de la solució en el campus de la universitat i es testejarà el model per tal de corregir el que sigui necessari.

Un cop el testeig estigui finalitzat, es durà a terme la implementació final directament al poblat de Karkata, part en la que m’agradaria estar present en un futur si puc tenir l’oportunitat.

Valoracions dels participants

Aquest projecte ha estat un repte en tots els aspectes, tant a nivell acadèmic com personal. Poder conviure durant dies a casa dels habitants de Karkata i que, per poc que tinguin, ho comparteixin tot amb tu. Parlar i jugar amb ells durant hores i entendre a quina situació s’enfronten a diari i sentir que d’alguna forma es pot contribuir en millorar les seves vides és la millor forma per fer un projecte, veient la seva utilitat i el seu fi, per tal de donar el 100% de tu i més.

Keywords
Àsia