Comparteix:

2019-B001

Execució de la segona campanya de mesures hidrodinàmiques a la Badia d’Inhambane en el marc d’un projecte de col·laboració inter-universitària amb la UP-Maxixe

2020-A007.png

Lloc de realització: Inhambane, Moçambic
Soci local: Universidad Pedagogica de Maxixe (nova Universidade do Save)
Participants de la UPC: Manel Grifoll
Dates de realització: del 01 al 11 de febrer de 2019
Ajut del CCD: 1.851 €

Context del projecte

Aquest projecte s'emmarca en un acord entre la UPC i la UP-Maxixe (nova Universidade do Save) en el àmbit de la col·laboració interuniversitària. Aquest projecte inclou aspectes relacionats amb el suport i l'assessorament en l’elaboració de plans d'estudis i continguts d'assignatures, la transferència de coneixement i la creació de línies de recerca a la Universidade do Save. La primera línia de recerca que s’ha desenvolupat és l’obtenció de mesures de camp a la Badia d ‘Inhambane que permetin caracteritzar la hidrodinàmica de la zona costanera. L’objectiu final en aquest àmbit de recerca es generar coneixement local i desenvolupar eines computacionals que permeti predir el comportament de la Bahia d'Inhambane davant dels efectes del canvi climàtic (augment del nivell de la mar, increment dels corrents i/o de les alçades d’ona al Oceà Índic, etc.) i poder així dissenyar les mesures pertinents per a mitigar els danys a la població costanera a la badia d'Inhambane. Aquest projecte, que compta amb el suport de l'Agència Catalana de Cooperació i desenvolupament (ACCD), es durà a terme durant els pròxims anys enllaçant amb el projecte marc de col·laboració entre la UPC i la Universidade do Save en el camp de la cooperació interuniversitària.

Què s'ha fet?

Les tasques concretes per aquest projecte s’han focalitzat en l'adquisició de dades en el Badia d'Inhambane (salinitat, temperatura, corrents,...) per tal d'avançar en la coneixement de la hidrodinàmica de la regió. Aquestes mesures s'han aconseguit a través de les campanyes en vaixell a la badia on s’han realitzat mesures de corrents, nivells del mar, salinitat i temperatura “in-situ” utilitzant aparells oceanogràfics específics. Les dades s’han obtingut durant l'època humida i complementen les observacions obtingudes durant el juliol del 2017, és a dir durant època seca.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Les perspectives de continuïtat de col·laboració entre la Universidade do Save i la UPC es fonamenta en tres tres potes: l’establiment de línies de recerca com la que és du a terme per l’estudi de la hidrodinámica a la badia d’Inhambane, el desenvolupament de tecnologia de baix cost per xarxes de mesura e instrumentació per a diversos àmbits de recerca i docència (sistemes d’alerta, hidrografia, transport públic, etc.) i mobilitat de professors d’ambdues institucions. Al ser un projecte col·laboració universitària creiem en l’enfortiment de la Universidade do Save com a institució pública que vetlli pel desenvolupament sostenible de la regió i que serveixi d’observatori social i ambiental per tal d’analitzar les problemàtiques socials.

Valoracions dels participants

Es valorà molt positivament l’execució del projecte ja que s’han pogut dur a terme la campanya de mesures en col·laboració amb l'administració marítima i la Universitat do Save en una regió no explorada previament. La fase d’execució de la campanya de camp ha estat molt enriquidora a nivell personal i a la vegada complexe degut al context local. Crec que el projecte marc entre la UPC i la Universidade do Save ha de permetre un enfortiment i empoderament de les capacitats locals via a la transferència de tecnologia i coneixement.

Keywords
Àfrica