Comparteix:

2019-B005

Valoració ambiental i econòmica per la sostenibilitat de les activitats mineres d'or, Sn i In a Bolívia i Sud-mig del Perú.

2020-A007.png

Lloc de realització: Bolívia i Perú
Soci local: Universidad Técnica de Oruro, Universidad Siglo XX, Especialistas Ambientales, Cumbre del Sajama, Pontificia Universidad Católica del Perú
Participants de la UPC: Pura Alfonso, Hernán Anticoi, Miquel Sendrós, Roger Gaona, Arnau Martínez, Elsa Ccolqque, Teresa Yubero, Roser Gómez, Nor Sidki
Dates de realització: de Juny a Novembre del 2019
Ajut del CCD: 11.000 €

Context del projecte

La mineria artesanal a Perú i Bolívia es porta a terme sense coneixements tècnics de tal manera que resulta insostenible, tant degut a la contaminació que produeix com per la reduïda recuperació de metalls del material extret. El processament de l'or en la mineria artesanal de Perú i Bolívia encara molt sovint es realitza per amalgamació amb mercuri, o per cianuració. A més a Bolívia la petita mineria i artesanal de l'estany representa un eix fonamental en l'economia. Les universitats bolivianes són les encarregades d'assessorar per al desenvolupament de l'activitat. En elles les activitats de recerca són limitades, amb un nombre de doctors molt reduït.

Què s'ha fet?

En aquest projecte es van avaluar les repercussions ambientals i econòmiques (grau de recuperació) de diferents cooperatives de mineria artesanal d’or a Perú i a Bolívia. També es va fer aquesta avaluació amb la mineria d’estany a Bolívia. Es van analitzar química i mineralògicament els materials de la mina i de plantes de processament per a veure quin % del metall valuós present a les mines s’està recuperant a les plantes de processament. Es va comprovar que amb el mètode d’amalgamació amb mercuri per l’extracció de l’or, només es recupera un part (inferior al 50%) de l’or present a la mina. Respecte ales mines de Sn s’ha comprovat que porten associades quantitats significatives de indi i de terres rares, que també s’haurien d’aprofitar.

També es van analitzar aigües de les zones mineres i es va confirmar la contaminació ambiental que produeixen.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Estem aconseguint la col·laboració entre diferents entitats per a treballar en solucions per a problemes que impedeixin que la mineria artesanal a Perú i Bolívia es porti a terme de manera sostenible. Aquest any 2019 han col·laborat diverses universitats i institucions. S’espera poder continuar amb aquestes col·laboracions i consolidar les relaciones entre elles. Això és important ara que queda poc temps abans de la prohibició definitiva de la utilització de mercuri per la recuperació d’or. Durant aquests anys és important assessorar als miners sobre les seves alternatives i fer estudis per a determinar quines són les més adients en els diferents casos.

També la mineria de l’estany necessita cooperació per a fer-la sostenible, ja que les mineralitzacions d’estany a Bolívia porten associats altres metalls d’interès estratègic, com l’In i les terres rares que, en aquests moments no s’estan aprofitant (al menys de manera oficial).

Valoracions dels participants

Roger Gaona Boixader 

He pogut aprendre moltes coses i conceptes de gran utilitat pel meu futur. La considero una experiència molt enriquidora tant a nivell acadèmic com personal. S’amplia el coneixement dins del sector miner, però també he pogut experimentar un creixement com a persona. Aquests tipus de projectes et permeten conviure amb diferents realitats, i adonar-te que som molt afortunats i valorar el que tenim. Ha estat una “aventura” molt maca.

Miquel Sendrós

Va ser una experiència extraordinària no nomes pel fet de aprendre una cultura nova sinó també amb el fet de poder cooperar amb miners d’aquell país, veure en les condicions que treballen, com es extreuen el mineral i el seu dia dia. Un altre cosa que m’agradaria destacar es que he pogut treballar tant amb professors com amb alumnes de la Universitat Tècnica De Oruro. Gracies això he pogut aprendre moltíssim sobre processament de minerals.

Arnau Martínez Alcalá

Ha estat una bona experiència ja que s’han pogut aplicar temes estudiats en una situació real a part de poder visualitzar casos que en el nostre país molt difícilment es podrien veure. A trets generals es pot considerar una bona experiència, pel ja dit i a més per veure altres realitats diferents a les que es poden viure a Catalunya, o generalitzant més a Europa. A estat una estada tranquil·la i s’ha pogut realitzat part de les activitats previstes sense cap inconvenient.

Hernán Anticoi

En el aspecto profesional-intelectual, la cooperación con profesionales de áreas diferentes, como es la interacción con un ingeniero mecánico y otro ingeniero metalúrgico ha sido estupenda. En aspecto de relaciones personales, trabajar en un ambiente ameno, humano ha podido trascender a las duras condiciones geográficas (el mal de altura me ha afectado personalmente).

Pura Alfonso

Tots els participants coincideixen en que l’experiència de la cooperació ha resultat molt enriquidora tan des del punt de vista personal com educatiu. Crec que la experiència va resultar enriquidora tan per a les contraparts com pels alumnes que van participar. La part de Perú va resultar especialment difícil, però també hem interactual amb cooperatives on el que principalment volen és millorar la seva activitat i van estar molt disposts a col·laborar.