Comparteix:

2019-B007 i C006

Desplegament d’una xarxa LORA per a la mesura de la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane.

2020-A007.png

Lloc de realització: Badia d'Inhambane, Moçambic
Soci local: UP Maxixe
Participants de la UPC: Pol Castellà Clavaguera, Alex Canals Medina, Ramon Puigderrajols Sanchez, Prof. Jordi Casademont
Dates de realització: Treball durant el segon quadrimestre (gener a juliol) a Barcelona, Implementació a Moçambic del 08/07/2019 al 18/07/2019
Ajut del CCD: 8.300 €

Context del projecte

El projecte s’enmarca en una colaboració entre la Universitat Pedagogica de Maxixe i la Universitat Politècnica de Catalunya en els àmbits de la recerca i la cooperació. La colaboració surgeix de la necessitat de quantificar els cabals dels rius de la badia d’Inhambane per a, posteriorment, evaluar i mitigar el risc d’inundacions de les zones properes als mateixos.

Adicionalment, es detecta també la necessitat de millorar la connexió dels edificis del campus de la univeristat i de dotarla d’eines per a millorar la seva oferta formativa (Moddle i Owncloud).

Conjuntament amb dos professors de la UPC, assumim el repte de proporcionar la infraestructura necessària així com la formació i el coneixament per a solventar les necesitats esmentades anteriorment.

Què s'ha fet?

El treball realitzat ha consistit en dues línies d’actuació. Per una banda s’ha desplegat una xarxa LoRa (llarg abast) per a, tal i com indica el títol del projecte, mesurar la hidrodinàmica dels rius de la badia d’Inhambane. Proporcionant aquesta infraestructura, dotem a la contrapart de les eines necessàries per a que, en un futur, pugui quantificar el risc d’inundacions de les zones properes als rius.

Per altra banda, pel que fa referència a la cooperació, s’han connectat dos edificis del campus de la UP Maxixe proporcionant internet i una intranet (Moodle i Owncloud) que permet una comunicació més fluida professor-estudiant i dota a la universitat d’una oferta formativa de més qualitat.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Es preveu continuar el projecte ampliant les capacitats de la solució de back end actualment implementada (millora de la base de dades actualment desplegada en el servidor.) i seguir desenvolupant dispositius de mesura contínua del cabal integrats a la xarxa desplegada.

Pel que fa a la conectivitat del campus, queda oberta la possibilitat de connectar un aulari que actualment no disposa de connexió a internet.

Valoracions dels participants

Ramon Puigderrajols - Estudiant de Màster en Telecomunicacions - 

Ha estat definitivament una de les millors experiències personals i educatives de la meva vida. He tingut l'oportunitat per aplicar i millorar molts dels coneixements que he adquirit durant la carrera, des d’un punt de vista molt més pràctic. Vam aprendre que moltes de les coses de les quals disposem no són necessàries per tal de ser feliç. Per acabar, ja he recomanat l’experiència a diversos amics i de ben segur que en un futur tornaré a realitzar una altra estada de cooperació.

Pol Castellà - Estudiant de Màster en Camins, Canals i Ports -

L’experiència ha estat molt positiva tant en la vessant personal com educativa. Per una banda, el projecte de cooperació ha estat una primera oportunitat per a experimentar l’implementació “real” d’una idea. Desde el contacte inicial amb la contrapart fins al desplegament de la infraestructura he après a superar les dificultats i a adaptar-nos a les necessitats i reptes que surgien. A nivell més personal he pogut copsar les grans diferències existents entre Moçambic i Catalunya, grans contradiccions i també grans mancances. Recomanaria l’experiència a qualsevol estudiant de la UPC que vulgui participar en l’elaboració i implementació d’un projecte tècnic i que tingui passió per temes com l’economia del desenvolupament, l’empoderament de les comunitats vulnerables, entre d’altres.

Alex Canals Medina - Estudiant de Màster en Telecomunicacions -

La valoració global del projecte és excel·lent. Ha superat amb escreix les meves expectatives tant en l’àmbit personal com en l’àmbit acadèmic. Un projecte de cooperació en un país del Sud dóna no només l’oportunitat d’implementar els coneixements tècnics de la carrera sinó també, d’aprendre una cultura i una realitat totalment diferent de la que un està acostumat. La conscienciació que es genera en un mateix durant l’estada és essencial per afrontar els reptes actuals que se'ns plantegen com a societat.

Keywords
Àfrica