Comparteix:

2019-B011

Adquisició de dades de camp per l’avaluació del potencial de l’energia mareomotriu a l’arxipèlag de las Perlas a través d’un model numèric i Formació en navegació sostenible i seguretat marítima per a joves navegants de la Illa de Saboga.

2020-A007.png

Lloc de realització: Illa de Saboga, Archipiélago de las Perlas, Panamà
Soci local: Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)
Participants de la UPC: Marcel·la Castells i Sanabra (PDI), Jordi Mateu Llevadot (PAS), Antoni Llull Marroig (Doctorand), Anna Mujal Colilles (PDI) i Andreu Martínez Parera (Estudiant TFM)
Dates de realització: Setembre del 2019 al febrer del 2020
Ajut del CCD: 5.615 €
Vídeo del projecte

Context del projecte

Aquesta proposta és la continuació del Projecte de Cooperació i Desenvolupament 2018-U013. L’objectiu portat a terme consistia en una avaluació preliminar del potencial de l’energia mareomotriu de l’arxipèlag de las Perlas mitjançant una campanya de camp amb instrumentació de baix cost. Durant la primera campanya es van poder fer un total de 10 mesures de camp compreses entre el 12 i el 19 de desembre del 2018, però amb una carrera de marea molt baixa (al voltant dels dos metres). Aquesta nova proposta planteja realitzar una segona campanya de camp, necessària per a la caracterització hidrodinàmica total de la zona ja que es realitzaria en condicions de marea complementàries a les existents durant la campanya anterior. Per altra banda, la nova proposta també dóna continuïtat al projecte de formació en nàutica sostenible, adreçant la formació als joves de la illa que actualment estan pilotant les embarcacions sense cap tipus de titulació ni coneixement en seguretat marítima.

Què s'ha fet?

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Els resultats obtinguts serviran com a base per a l’elaboració d’un TFM en Nàutica i Gestió del Transport Marítim que permetrà calibrar un model numèric de circulació oceànica mitjançant el model numèric ROMS (Regional Ocean Modelling System) i obtenir-ne el potencial energètic dels corrents de marea. A partir dels resultats obtinguts en aquest TFM es podrà decidir si és viable o no la instal·lació de turbines submarines per la generació de l’energia mareomotriu. D’altra banda, també s’ha elaborat una metodologia de treball amb instrumentació low cost que es podrà implementar en diferents zones geogràfiques de condicions de marea semblants a la zona estudiada.

Valoració personal

“Aquest ha estat un projecte que m'ha tornat a despertar les ganes de fer cooperació in situ després de molts anys de maternitats i lluites per una estabilització laboral. Més enllà de l’aprenentatge a la zona, tant tècnic a nivell de les campanyes de camp, com antropològic per conèixer una zona nova, l'experiència ha estat enriquidora i motivant”

“Tot i que sempre sorgeixen problemes i hi ha coses que no acaben anant segona allò planificat, crec que hem pogut fer prou feina per a finalitzar la tasca començada l’any anterior i assolir-ne els objectius principals. La població local de l’Illa de Saboga, com ja ens tenen acostumats, ha estat de gran ajuda i la convivència a l’illa ha estat immillorable”

“La cooperació a l'illa de Saboga ha representat per mi un creixement personal. He conegut de primera mà les necessitats de la població que treballa amb les llanxes "Pangas". He pogut transmetre el meu coneixement per tal de millorar la seva seguretat en la navegació. És un orgull el fet de saber que, per molt petita que sigui, la nostra aportació pot significar una millora en la qualitat de vida de la població de l'illa.”

“En aquestes vivències no només tenim l’oportunitat de poder investigar i estudiar sinó també la de compartir l’aprenentatge de poder trobar un nou camí davant les situacions que es presenten. A Saboga hem pogut seguir el projecte iniciat l’any passat i ens ha representat una gran ocasió per poder viure en primera persona els avenços en la cooperació i el desenvolupament que està vivint Panamà”

“Un cop més, la gent de l'illa ens ha acollit i ens ha donat la oportunitat de recordar-nos que la formació no només és fa dins l’aula, sinó que l’experiència és un grau de coneixement que també es pot transmetre d’una manera senzilla i eficaç. La cooperació sempre té aquesta doble direcció i un aprenentatge que s’ha d’aprofitar al màxim. Sense la tasca del CCD, integrar equips de persones i experiències com aquesta no serien possibles. Moltes gràcies!”