Comparteix:

2020-A007

Enfortiment de capacitats locals per promoure la seguretat alimentària a l'Estat de Puebla, Mèxic. Fase II.

Lloc de realització: Santa Isabel Cholula, Puebla, México
Soci local: Ayuntamiento Municipal de Santa Isabel Cholula
Participants de la UPC: Rosario Pastor, Carlos Rieder, Ana Gladys Ramírez
Dates de realització: 20 d'abril del 2020 al 30 d'abril del2021
Ajut del CCD: 2.115,75 €

Context del projecte

La transmissió de coneixement tecnificar dels 70 va accelerar el canvi d'una agricultura extensiva a una intensiva, l'excessiu ús d'adobs i fertilitzants d'origen químic, molts d'ells prohibits a la Unió europea, i l'adopció de llavors modificades genèticament amb l'objectiu d'incrementat la productivitat de la terra. Això ha repercutit negativament en el benestar i seguretat alimentaria dels familiars del municipi de Santa Isabel Cholula, qui són hereus d'aquesta activitat des de l'època prehispànica.

En aquest sentit són vàries les problemàtiques a les quals fan front les agricultores i agricultors:

  • Dinàmiques migratòries del camp i la ciutat.
  • Problemàtiques relacionades amb els espais de venda.
  • Problemàtica socioambiental, principalment d'usos químics pel control de plagues que any rere any s'intensifiquen pel deteriorament del sòl.
  • Dependència de compra de llavors i afectació a la salut.

Què s'ha fet?

En aquest projecte es van enfortir les capacitats locals per promoure la seguretat alimentària al municipi de Santa Isabel Cholula, mitjançant la realització de dos projectes de tall comunitari; "Biblioteca de semillas y Centro de Compostaje Comunitario".

Perspectives de continuïtat 

Esperen poder realitzar el seguiment personalitzat del centre de "Compostaje Comunitario" per assegurar l'èxit del maneig i organització dels dos centres realitzats i, per altra banda poder acabar la identificació de llavors tradicionals, integrar-les a l'actual "Biblioteca de semillas" i fer l'inventari dinal de totes les varietats.

Valoracions dels participants

Rosario Pastor

El proyecto ha permitido conocer de cerca la producción agrícola de la comunidad de Santa Isabel Cholula de Puebla, así como la problemática de la gestión de los residuos agrícolas de la zona. El hecho de abordar el tema en el marco de la tesis de Ana Ramírez, estudiante de Puebla y doctoranda de la UPC ha permitido lograr una reciproca cooperación con entidades locales. Se espera con optimismo que la experiencia permita continuar en la línea de investigación sobre seguridad alimentaria y se replique en otras comunidades.

Carlos Rieder

El proyecto ha sido muy didáctico, se han realizado talleres para enseñar el funcionamiento del compostaje y la importancia que tiene para poder reutilizar los residuos generados por la actividad agraria. Este proyecto engloba una parte humana y colaborativa, se realiza de una manera comunitaria donde los agricultores trabajan juntos para producir un compost de calidad y luego compartirlo. Yo evaluaría este proyecto como una excelente manera de reutilizar los residuos orgánicos de forma comunitaria y pienso que en más lugares se tendría que implementar.

Ana Ramírez

He aprendido que es posible realizar actividades a pesar de las circunstancias que actualmente existen en el mundo. En la comunidad se han generado diversas reuniones en las que las personas de la comunidad han dialogado y se han unido para lograr consolidar el compostaje y la biblioteca en sus localidades. Tanto para ellos como para el equipo ha sido difícil en algunos momentos consolidar actividades y reuniones, pero estoy muy contenta por la participación y el deseo de la localidad por realizadas y compartir con nosotros sus experiencias.