Comparteix:

2020-A014

Sonríe y Crece

2020-A007.png

Lloc de realització: Sabana Yegua (Azua- República Dominicana)
Soci local: Parroquia Sagrada Familia de Sabana Yegua
Participants de la UPC: Pere Forner, Ainhoa Iglesias, Blanca de Medrano, Alex Pla, Andrea González, Javier Comadrán
Dates de realització: 08 d'abril de 2020 al 13 de maig de 2021
Ajut del CCD: 3.000 €

Context del projecte

Sabana Yegua és una població agrícola situada a la provincia d’Azua (República Dominicana),  una de les regions més seques, pobres i abandonades del país. Des de fa més de 10 anys,  Sonríe y Crece desenvolupa projectes de cooperació en aquest poble i les seves comunitats  veïnes en els àmbits de l’educació, la salut i les infraestructures liderats per estudiants  universitaris que apliquen els seus coneixements per ajudar en el progrés i benestar dels seus  habitants. 

En aquesta regió la població subsisteix gràcies a l’agricultura, però moltes persones estan  empleades de manera informal i amb uns ingressos mitjans per família d’uns 5.000 DOP (peso dominicà)/mes  (90€/mes). Ens trobem davant d’una població que més enllà de les penúries econòmiques,  també pateix pels precaris sistemes de salut i educació públics, i per una evident falta  d’infraestructures. L’accés a l’educació pública és especialment difícil donada l’obligatorietat  de portar uniforme per entrar a les escoles i altres requisits que moltes famílies tenen  dificultats per cobrir. Entre d’altres conseqüències, ens trobem davant xifres tan alarmants  com que un 30% de la població en edat escolar no assisteix amb regularitat a classe i que un  19,3% dels adults son analfabets. Tot i que existeix un sistema de salut públic, està molt poc  desenvolupat i quan es requereixen els seus serveis és molt poc el que s’ofereix i amb  freqüència cal pagar part del material sanitari. A més existeix una gran desinformació en la  població sobre hàbits d’higiene i qüestions bàsiques de salut. Finalment, pel que fa les  infraestructures, ens trobem grans mancances com la d’un sistema de recollida de residus  efectiu, les afectacions provocades a les poblacions pel creixement descontrolat de  assentaments irregulars a prop d’infraestructures viàries, i una clara deficiència en els  habitatges: la majoria auto-construïts i amb una presencia elevada de cases de xapa, fusta i  fang.

Què s'ha fet?

En resposta a les necessitats detectades, els voluntaris de Sonríe y Crece participen en  diferents programes emmarcats en tres àmbits d’actuació: educació, sanitat i infraestructures.  Els voluntaris de la Universitat Politècnica de Catalunya participants i el Centre de Cooperació i Desenvolupament, han unit esforços per ajudar a avançar i donar  continuació als projectes en el context de pandèmia que estem vivint i que no va permetre  realitzar el desplaçament previst inicialment a l’estiu de 2020. Finalment el desplaçament es va  fer entre abril i març de 2021 adaptant les actuacions a la situació de crisi sanitaria: 

CREADORS D’ESPLAIS: Com a resposta a la manca d’una educació informal (en valors) forta i  compromesa, i per allunyar nens i joves dels carrers i oferir-los un entreteniment responsable,  organitzem esplais a Sabana Yegua i dues comunitats veïnes (Km15 i Altagracia). Un dels  objectius és aconseguir que els esplais continuïn durant el curs escolar, per això involucrem  joves locals i els motivem per participar com a monitors oferint-los formació per ser capaços  de fer ells sols l’esplai i poder transmetre i treballar els valors amb els nens i nenes. Degut a la  COVID-19 els esplais no han pogut realitzar-se, però hem seguit oferint formació al grup de  monitors per tal de poder reactivar les activitats en quant sigui possible. 

BEQUES ESCOLARS I UNIVERSITÀRIES: Els voluntaris han aprofitat per fer el seguiment de les 7  beques escolars i universitàries que ofereix Sonríe y Crece, alhora que han fet el seguiment de  les ajudes extres en matèria de tecnologia aportades als estudiants per tal de poder seguir  l’educació a distància (a la República Dominicana l’educació ha estat no presencial al llarg de  tot el curs 2020-21 en tots els nivells). 

PROMOCIÓ DEL RECICLATGE: A Sabana Yegua fins fa 5 anys només existia un precari sistema  de recollida de residus organitzat per l'ajuntament local. En conseqüència es generen abocadors  descontrolats als voltants del poble i dins la mateixa població els residus s’acumulen fins a  arribar a nivells preocupants per la salubritat. Amb ajuda de la parròquia local i la Universitat Politècnica de Catalunya, al 2016  es va dur a terme un Treeball de Final de Grau que proposava una millora d’aquest sistema i en conseqüència  començava una primera recollida selectiva de residus per poder reciclar. Després d’aquests  anys podem dir que el nou sistema per fi avarca la totalitat de la població de Sabana Yegua  (uns 10.000 habitants). Per garantir la sostenibilitat del projecte i poder estendre’l a altres  comunitats veïnes s’ha fundat una cooperativa (Recicla+) que gestiona el projecte i reinverteix  els beneficis obtinguts del tractament de residus generant nous llocs de treball dignes i oferint  educació ambiental per a la població. Sonríe y Crece i els seus voluntaris segueixen  col·laborant en el projecte formant a la població en la importància de separar bé els residus a  través dels esplais, les formacions de monitors i l’escola de reforç. 

AUDITORIA DEL PROJECTE D’HABITATGE DIGNE DE LA PARRÒQUIA SAGRADA FAMILIA: El  nostre soci local, la parròquia de la Sagrada Familia de Sabana Yegua, desenvolupa un projecte  de reparació i nova construcció d’habitatges dignes seguint el model constructiu i tipològic  local. Davant les carències que aquest model presenta s’ha realitzat un estudi per tal de  proposar millores tècniques i d’usabilitat. 

INVESTIGACIÓ SOBRE TIPOLOGIES DE VIVENDA POPULAR DOMINICANA I MANERES  D’HABITAR: Per tal de complementar l’auditoria al projecte d’habitatge digne ha estat  necessari realitzar de forma paral·lela un estudi sobre l’habitatge popular dominicà i les formes 

en que ells viuen per poder aplicar aquests coneixements a les millores d’usabilitat del model  construït per la parròquia. 

FARMACIOLES COMUNITARIES: Per donar resposta a la dificultat d’algunes comunitats per a  accedir a elements bàsics de salut, Sonríe y Crece posa a disposició de dues comunitats  farmacioles bàsiques. Aquestes farmacioles estan sota la responsabilitat de membres de la  comunitat que han rebut una formació per poder gestionar-les de forma responsable. Durant  l’estada els voluntaris fan una avaluació de cada farmaciola i de l'ús que se li ha donat. 

REPRESA DE CONTACTES: Després de més d’un any i mig sense desplaçar voluntaris la relació  amb les institucions locals i amb les comunitats s’estava refredant i en alguns casos inclús  perdent. Haver pogut desplaçar voluntaris de Sorníe y Crece ha sigut de gran importància per  tal de refer els llaços i reprendre la relació amb tothom qui d’una manera o altra ajuda a dur a  terme els projectes, sobretot amb els beneficiaris doncs una relació pròxima i de confiança és  bàsica per garantir que els projectes s’adapten a les seves necessitats reals.


2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Un dels principis bàsics de tots els projectes de Sonríe y Crece es involucrar la població local i  fer-los partícips de tot el que es fa. D’aquesta manera els projectes mai perden de vista les  necessitats reals de la població i assegurem la continuació dels projectes durant el curs i els  pròxims anys, doncs són ells mateixos qui tenen la responsabilitat i l’interès de que es duguin a  terme. D’altra banda Sonríe y Crece busca que els seus voluntaris s’involucrin des del principi  al 100% en el desenvolupament dels projectes existents i la ideació de nous, d’aquesta manera  l’associació passa a ser responsabilitat de tots i tots tenim interès en mantenir-la per poder  continuar aquells projectes que, en certa manera, els sentim nostres. 

Aquest últim desplaçament ha servit per preparar la reactivació de molts projectes parats  degut a la COVID-19 i l’arribada d’un nou grup de voluntaris per a aquest estiu (2021). A més  tot l’equip seguim treballant per materialitzar els estudis realitzats en una proposta concreta i  en aconseguir el suport necessari per arribar a construir al llarg del pròxim any models  millorats.

Valoracions dels participants

Javier Comadrán

La pandèmia ha posat en crisi els projectes i la continuïtat d’aquests, però la insistència i les  ganes que hem posat tots els voluntaris i les parts implicades ens ha permès sobreposar-nos a  la situació i treure’n profit. Ara els projectes són més forts i la seva continuïtat està  garantitzada tant per part dels voluntaris, com per part dels beneficiaris i de les institucions  implicades. Valoro de forma molt positiva la feina feta al llarg de l’últim any i remarco els  beneficis que aporten per a la gent de Sabana Yegua aquests projectes després d’haver pogut  observar al llarg de 6 anys l’impacte que aquests tenen.

Andrea González

Ser capaz de ayudar a través de tus estudios es una experiencia única, descubrir que realmente  tenemos las herramientas para mejorar la vida de varias familias a través de la arquitectura es  algo que da sentido a tantos años de estudio y trabajo y a la profesión que he escogido.

Blanca de Medrano

Debido a la pandemia ha sido un año difícil para los proyectos de cooperación. En mi caso, el  no haber viajado, ha hecho que viva este proyecto de una forma constante durante todo el  año. Ya no es una estancia puntual e intensiva, sino que se ha vuelto algo que compaginar en  tu día a día, algo que a mi parecer me ha enriquecido mucho. Por lo que respecta a los  resultados de estos meses de trabajo destaco dos momentos clave: el verano en el cual, aun  no viajando, trabajamos todo el equipo intensamente en el planteamiento y estudio del  proyecto; y la estancia que han tenido la oportunidad de hacer dos miembros del equipo en  RD, la cual ha sido esencial para aterrizar el proyecto que teníamos entre manos. A mi parecer,  aun siendo un año diferente, se ha trabajado y se ha hecho todo lo posible para aprovechar lo  mejor de cada situación.

Alex Pla

Aquest any ha estat un any complicat per a tothom. Tot i així, hem aprofitat el temps per  endinsar-nos en el projecte de millora de l'habitabilitat dels habitatges a Sabana Yegua. El  marc del concurs d’estudiants del Congrés sobre la Durabilitat dels Materials en la Construcciño, on vam ser finalistes, va ser una oportunitat clau per  a donar una empenta a aquest projecte, però la tasca que realment té molt de valor per a  nosaltres és el desplaçament dels companys Javi Comadrán i Andrea González. Tota aquesta  anàlisi realitzada posa davant de la nostra associació una oportunitat prometedora d'enfortir  encara més la basant tècnica així com donar resposta a un problema real que viuen les  famílies. Seguim treballant per tal d'assolir l'objectiu d'iniciar la construcció d'aquests  habitatges modernitzats el més aviat possible!

Ainhoa Iglesias

Desde que me incorporé en la asociación de jóvenes Sonríe y Crece en enero de 2020 hasta el día  de hoy he ido adquiriendo cada vez más conocimiento sobre la cooperación internacional y  siento que mi formación como arquitecta ha seguido creciendo. Nuestros compañeros han  hecho un gran trabajo de recolección de información que nos han compartido a los que no nos  hemos trasladado. La organización de todo este material nos ha aportado una visión casi como  si la hubiéramos visto con nuestros propios ojos. El análisis de los tipos constructivos ha sido.  muy exhaustivo y las conclusiones son similares a las que teníamos previstas. Pero ahora sí, de  forma objetiva y con pruebas materiales que nos han servido para contrastar con las  previsiones que teníamos. Todo esto me ha servido para profundizar en la manera de vivir de una sociedad muy distinta a la nuestra, que me ha permitido aportar mi granito de arena con  el proyecto, pero aún más me ha aportado a mí para crecer como persona y arquitecta.


Pere Forner

Redactar aquesta valoració és posar punt i seguit un any més a una molt intensa i gratificant  connexió amb Sonríe y Crece. Serveix per mirar endarrere al 2018 quan vaig viatjar a República  Dominicana i veure quant he pogut aprendre durant aquests ja 4 anys.  

Un cop més el coneixement ha augmentat tant a nivell de cooperació, com el personal com el  professional. Ara bé, aquest any el salt en l’àmbit professional és evident, hem començat a  treballar de manera explícita en un model d’habitatge. I és en aquest projecte on crec que hem  fet un salt més com a associació i cada cop estem més a prop de materialitzar-lo. El  desplaçament de dos dels companys ha servit per a seguir avançant i fent créixer aquella llavor  que vam plantar al presentar una primera aproximació al concurs del Congrés sobre la Durabilitat dels Materials en la Construcció.  

A nivell personal, no haver pogut desplaçar-me em sap molt de tot i que hem seguit sumant i  avançant junts. La valoració global es positiva: crec que aquests projectes em segueixen fent  créixer com a persona i com a professional. Espero poder seguir avançant amb el projecte i  arribar a materialitzar-lo amb èxit.