Comparteix:

2020-A020

Instal·lació de panells solars fotovoltaics en centre de salut al poblat de Thiancoumalal (Senegal)

2020-A007.png

Lloc de realitzacióThiancoumalal, Senegal
Soci localAsociació Papa Alpha
Participants de la UPC: Álvaro Luna Alloza i Albert Sanchez Jimenez

Dates de realització: novembre 2021 al desembre 2021

Ajut del CCD: 3.000 €

Context del projecte

La proposta tracta d’instal·lar panells solars fotovoltaics per proveir d’energia elèctrica a un ambulatori (casa de salut) construït per l’associació Papa Alpha a la zona rural de Thiancoumalal (Regió de Kedougou, Senegal). El projecte pretén abastir l’energia necessària per tal de que es puguin fer servir aparells mèdics, carregar un portàtil on s'està recopilant l’historial mèdic de cada persona de la zona, alimentar una bomba d’aigua que abastirà d’aigua corrent a l’ambulatori (provinent d’un pou proper a l’edificació) i substituir l’ús de combustibles fòssils com a font d'il·luminació en les hores de foscor.

En paral·lel, la proposta inclou una acció formativa a joves ja introduïts en l’electromecànica per ser els mantenidors d’aquesta primera instal·lació, així com transmetre els coneixements necessaris per poder instal·lar unitats generadores noves en altres ubicacions de la zona. A més a més, el projecte compta amb el desenvolupament de petits tallers a l’escola local (realització de petits circuits elèctrics amb bombetes i interruptors), on s'explicaran conceptes bàsics d’electricitat i de les seves fonts de generació. D’aquesta manera, a llarg termini, s’espera poder fomentar poc a poc l’aparició de noves professions més tècniques a la zona, motivant als més petits a descobrir la tecnologia i desenvolupar una primera escola tècnica.

Què s'ha fet?

Primerament indicar que les activitats realitzades, en quant a tempos venen marcades significativament per la pandemia de COVID19 que hem viscut a nivell mundial.

En una fase inicial, per poder avançar al màxim en el projecte, es va plantejar una fase de pre-instal·lació en els laboratoris del SEER al Campus Terrassa. Tot el material es va muntar, pre-configurar i preparar per tal de ser enviat al Senegal. Les bateries, un element crític al descarregar-se, es van mantenir carregades i en funcionament durant el temps en el que les fronteres van estar tancades.

Tan bon punt es va poder viatjar, es van enviar els equips per mitjà de transport marítim en un contenidor compartit amb temps suficient per permetre que arribessin.

Un cop desplaçats al Senegal, es van realitzar les tasques següents:

 • Preparació de la casa de salut ja construïda durant la pandemia (neteja i desbrossa, construcció tanca per evitar entrada d’animals, muntatge de mobles comprats per altres entitats)

 • Instal·lació de panells fotovoltaics en la coberta de la casa de salut

 • Excavació de rasa per passar instal·lacions de tuberia hidraulica i alimentació de la bomba

 • Instal·lació de la bomba

 • Instal·lació de la il·luminació i de les preses de corrent

 • Instal·lació de tanc reservori d’aigua de 300L + elements de filtració d’aigua

 • Formació en paral·lel a la instal·lació de tots el elements, de dos joves locals que duran a terme tasques de manteniment (Aliou i Tapha)

 • Elaboració d’un pla de manteniment a seguir amb els joves mantenidors, juntament amb el llibre de manteniment de la instal·lació

 • Formació bàsica sobre el concepte i funcionament de l’energia fotovoltaica a nens i nenes de l’escola local

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Les perspectives de continuïtat son molt bones degut a que:

 • Els dos joves (Aliou i Tapha) que es queden com a mantenidors/instal·ladors continuen la seva formació i activitat en la zona amb el suport remot de la comunitat UPC.

 • Projecte CCD 2021 d’electrificació de l’escola local

 • TFM d’una estudiant de la UPC basat en sistemes de bombeig solar per ús agricola per la zona de Thiancoumalal.

 • L’associació segueix en contacte amb la comunitat UPC per tal de demanar assessorament en materia tecnologica i resolució de problemes de caire tècnic.

Valoracions dels participants

L'experiència de l’equip desplaçat al Senegal ha estat molt positiva. El repte ha estat significatiu donat el context històric en el que s’ha realitzat la col·laboració, però el fet de ser els primers europeus que viatgen a la zona en pràcticament 2 anys, ha estat molt emocionant.

El poblat ha rebut la col·laboració amb els braços oberts, dient en varies ocasions que el projecte casa de salut és un petit nadó que ara hauran de cuidar i fer créixer ells mateixos. En quant als joves implicats, l’Aliou i en Tapha, el vincle generat amb ells ha estat molt emocionant. S’ha generat un grup de Whatsapp on estem en continu contacte (sobretot arrel de la temporada de sequera que hi ha hagut, que ha fet baixar el nivell del pou i que amb ajuda en remot, han pogut corregir baixant la posició de la bomba i fent nova instal·lació de tub per anexar).

L’experiència cultural és difícil de posar en paraules.

A nivell tècnic, l’estada sobre el terreny ha permès identificar altres necessitats tan importants o més que les que hem cobert en aquest primer viatge (qualitat de l’aigua, necessitats d’aigua per l’agricultura, reciclatge, accés universal a l’energia, etc).

És un primer pas molt important per seguir col·laborant amb el desenvolupament de la zona.