Comparteix:

2020-A032

Monitoratge d'instal·lacions fotovoltaiques de l'associació Saint-Camille. Formació de tecnologies de la informació i comunicació en la residència de la Fundació Pon Una Sonrisa En África a Senegal.

2020-A007.png

Lloc de realització: Granja d'Agoïta, Benín (Àfrica de l'Oest) - Població Mbour, Senegal
Soci local: Association Saint-Camille-de-Lellis (la Saint-Camille), fundación por una sonrisa en África (PUSE)

Participants de la UPC: Arnau Arumi Casanovas, Manel Blanes Priego, Jordi Bonet Dalmau, Francisco  del Águila López, David Márquez Fàbrega, Joan Martínez Domene, Joan  Antoni Riera Escandell, Marta Viñas Lóbez
Dates de realització: Abril de 2020 al gener 2021
Ajut del CCD: 3.399,25 €

Context del projecte

Aquest projecte consisteix en donar suport amb les tecnologies de la informació i la comunicació a dues contraparts que actuen en dos països  diferents. D’una banda hem actuat sobre el manteniment de la instal·lació fotovoltaica i el seu  sistema de monitoratge de la granja d’Agoïta a Benín, on es fa la rehabilitació i inserció  progressiva al treball de persones amb malalties mentals. D’altra banda hem actuat sobre tres  instal·lacions fotovoltaiques (algunes amb monitoratge) de la Fundació Pon Una Sonrisa En África que desenvolupa  la seva tasca al Senegal, consistent en facilitar l'accés a l'educació. Amb totes dues contraparts  s’ha realitzat formació sobre les actuacions realitzades i, amb la darrera contrapart, també  hem realitzat un curs d’Internet de les Coses (IoT) a alumnes de la residència d’estudiants.

Què s'ha fet?

S’ha actuat sobre quatre instal·lacions fotovoltaiques, una a Benín i tres a Senegal, ja sigui  instal·lant un sistema de monitoratge, substituïnt l’existent o reparant algun dels subsistemes  de la instal·lació. S’ha disenyat i instal·lat un nou ‘kit de monitoratge’ simplificat basat en  Raspberry Pi i una shield que incorpora senors i un convertidor ADC.  

El resultat d’aquest monitoratge es pot consultar en una plataforma de visualització de dades  de codi obert Grafana ja sigui localment, en un servidor de la pròpia Raspberry, o remotament, en un servidor hostatjat per l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa: https://coop.epsem.upc.edu

També s’ha estudiat l’estat actual de la xarxa de telefonia mòbil en zones remotes dels dos països, per tal d’analitzar futures accions encaminades a millorar l’accés a  Internet. 

Aquestes accions s’han completat, en un alte context, amb formació a membres de la  contrapart i a estudiants de secundària i universitat.


2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Ja fa cinc anys que de manera ininterrompuda col·laborem amb la contrapart Saint-Camille a  Benín. La posada en marxa del monitoratge dels tres nous sistemes de fotovoltaica està  pendent de varis condicionants i quan sigui possible hi donarem suport.  

La suspensió del curs d’informàtica de dos anys que la Fundació Pon Una Sonrisa En África tenia previst no els ha tret ganes de continuar fent formació. De fet volen potenciar la formació a distància i en això  continuem treballant. A més, cal millorar les instal·lacion fotovoltaiques tant de la residència  com de l’escola. Finalment, es vol continuar amb la idea de la mobilitat inversa.

Valoracions dels participants

Arnau Arumi 

Malgrat la incertesa que ha precedit cadascun dels dos viatges, cal dir que un cop s’arriba al  destí no sembla que la pandèmia tingui una gran afectació en el dia a dia. Si bé la pandèmia té  un impacte econòmic, sobretot pel sector turístic al Senegal, l’absència de mascaretes, les  aglomeracions en el transport públic (tata o taxi), el compartir menjar d’un mateix plat,  l’aïllament del bombardeig de notícies... fa que la tornada al nostre país suposi un xoc cultural.

Jordi Bonet

El més destacable d’aquest projecte ha esta el context en què s’ha realitzat. Malgrat la  pandèmia, la cooperació continua essent necessària, i també possible. Cal que les contraparts  estiguin preparades i estar atents a la finestra temporal que permeti la mobilitat. Ha estat molt satisfactori veure la motivació de les contraparts per la nostra arribada que, junt a un encaix de situacions fortuïtes, ens ha permès arribar en dues ocasions a l’Àfrica Occidental.