Comparteix:

2020-B001

Desenvolupament d'una aplicació mòbil per la detecció i seguiment del COVID-19.

2020-A007.png

Lloc de realització: Barcelona
Participants de la UPC: Daniel Marín López, Guillem Bonilla Montolio, Alexandre Perera Lluna, Enric Xavier Martín Rull, Daniela Tost Pardell, Samir Kanaan Izquierdo, Jordi Fonollosa
Dates de realització: 01 de juny de 2020 al 30 de maig de 2021
Ajut del CCD: 6.750 €

Context del projecte

En una situació de pandèmia causada pel COVID-19, i malgrat la població comença a estar vacunada, l’atenció mèdica es troba desbordada amb impossibilitat de realitzar tests de forma àgil a la població. Un brot en zones desfavorides o en països amb el sistema sanitari fràgil pot resultar especialment catastròfic. Una eina de detecció ràpida, baix cost, multi-idioma i deslocalitzada pot ser molt útil per l’execució d’accions ràpides. En particular en casos de rebrot o l’aparició de mutacions del virus que escapin de les vacunes aplicades a la població o nous virus.

Què s'ha fet?

Amb l’objectiu de proveir una eina de baix cost que ajudi a reduir la càrrega al sistema sanitari i actuar ràpidament, en aquest projecte hem creat una eina col·laborativa multi-idioma per detectar símptomes associats al COVID-19.  Hem creat una eina que interactua amb l’usuari mitjançant l’aplicació Telegram instal·lada al telèfon mòbil de l’usuari. Un bot pregunta a l’usuari condicions mèdiques i demana l’enregistrament d’un àudio de tos. En base a un model predictiu, es proporciona a l’usuari la informació de si els símptomes mostrats son compatibles amb COVID-19. En el desenvolupament de l’eina s’ha tingut especial cura amb el tractament i emmagatzemament de dades i accés a la base de dades.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El sistema es troba en fase de desplegament per la seva validació experimental. Les col·laboracions del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la xarxa hospitalària catalana permet assegurar el seguiment del projecte i realitzar una campanya d’adquisició de dades. En particular, s’està explorant la col·laboració amb hospitals catalans per la validació de l’eina a l’atenció mèdica.

Valoracions dels participants

Becaris participants del projecte 

Personalment aquest projecte ens ha servit per aprendre molt més del que ensenyen la majoria d’assignatures.

Ens hem hagut d’encarar contra un munt de reptes en Python que mai haguéssim cregut que podríem resoldre nosaltres sols. No és fins que has de fer per tu mateix un projecte d’aquesta mena, que no aprens realment a programar o a desenvolupar qualsevol altra habilitat. Mica en mica cada dia hem anat resolent els problemes que ens hem trobat, i tot i que ens hem quedat atrapats moltes vegades, al final del camí podem apreciar tot el que hem après.

Aquest projecte no solament intenta tenir un impacte positiu a la societat, sinó que a més ens ha servit a nosaltres personalment per desenvolupar-nos  com a persona i les nostres habilitats, així mateix com per veure com de lluny poden arribar un parell d’estudiants sense gaires eines quan s’hi posen.

Especialment estem molt agraïts als nostres tutors, així mateix com el Centre de Recerca d'Enginyeria Biomèdica, per tot el temps i confiança que ens han dedicat. Sense el seu optimisme i orientació segurament no haguéssim arribat fins aquí.