Comparteix:

2020-E004

Impuls a la cooperació del Campus de Manresa.

2020-A007.png

Lloc de realització: Manresa
Participants de la UPC: María Pura Alfonso Abella, Marc Bascompta Massanes, Jordi Bonet Dalmau, Sara Borràs Picas, Joan Martínez Domene, Montserrat Méndez, Planell, Marta Isabel Tarrés Puerta
Dates de realització: 25 de febrer de 2020 al 30 de juny de 2021
Ajut del CCD: 1.200 €

Context del projecte

Sensibilitzar la comunitat universitària donant projecció i visibilitat als projectes de cooperació que es realitzen al Campus de Manresa en l'àmbit de la Mineria i de les tecnologies de la informació i comunicació i, d'una altra, impulsar la integració curricular en educació per al desenvolupament (EpD) en dues assignatures del Campus.

Les accions de sensibilització es vertebren en:

a) xerrades per part d'un conferenciant del Fons Català i dos provinents de mobilitat inversa (Bolívia i Senegal).

b) la preparació d'una exposició itinerant en la que es dóna visibilitat a l'Associació Mineria pel Desenvolupament (mpd.upc.edu) i a les activitats de cooperació desenvolupades per aquesta associació i pel grup de les tecnologies de la informació i comunicació.

c) la participació, com a alumne, del conferenciant del Senegal en les classes del grau en Enginyeria de Sistemes de les Tecnologies de la Informació i comunicació. Les accions d'Educació pel Desenvolupament  es concreten en un bloc dedicat a la cooperació de l'assignatura Tecnologies Complementàries II i Dipòsits Minerals en què participen tots tres conferenciants.

Què s'ha fet?

Activitats realitzades o adaptades:

  • Jornades de portes obertes: Es va explicar la feina que realitzem des de les dos vies de cooperació envers els ODS.

Noves activitats dutes a terme:

  • Participació en programes de radiodifusió (Ona Bages), fent divulgació (sensibilització) de les activitats portades a terme, en 3 sessions diferents:

  • Participació en Expominer amb ‘’L'explotació dels recursos minerals i els Objectius de Desenvolupament Sostenible - ODS 2030’’, a càrrec de Pura Alfonso Abella.

Preparació de recursos:

  • Preparació de gravacions per al vídeo promocional amb alumni participant en projectes durant l’època d’alumnes de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. 

  • Adquisició d’equip multimèdia per realitzar la projecció de les accions promocionals.

  • Rollups: Realitzat i exposat el paper de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.  en la millora de les condicions de treball i mitigació dels impactes ambientals generats en la mineria.

Donades les condicions de pandèmia, la mobilitat inversa prevista per l’estudiant de Senegal i de Bolívia no ha estat possible.


2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

L’equip multidisciplinari creat ha servit per conèixer activitats i accions fetes per diferents seccions, per tant en noves activitats i oportunitats ajudarà a trobar sinergies entre aquestes.

Per altra banda, ens han quedat activitats pendents a causa de la pandèmia, com ara la contribució dels conferenciants. Activitats que ens agradaria portar a terme en un futur proper en noves edicions.

La manca de finançament en algunes activitats previstes no ens ha permès fer algunes activitats. Esperem en pròximes edicions poder realitzar.


Valoracions dels participants

Sara Borràs - Àrea de Recerca

Valora positivament les activitats dutes a terme i contribuir en la divulgació d’aquestes, també la possibilitat de conèixer les activitats que s’han realitzat des de fa anys per part dels dos grups cooperants.

Jordi Bonet 

El fet de començar a fer xarxa a l’EPSEM amb gent amb qui hi havia poc contacte fins ara ha estat molt positiu, malgrat que la cirereta del projecte, la mobilitat inversa i les activitats relacionades, ha quedat exclosa de la convocatòria.

Joan Martínez

Donades la situació especial que hem afrontat degut a la pandèmia i les limitacions que aquesta a suposat pel normal desenvolupament del nostre projecte, l’equip ha estat capaç de reaccionar i re-enfocar la situació mantenint l’esperit inicial envers la difusió de les activitats relacionades amb la cooperació portada a terme des de ll’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. 

Montserrat Méndez - Biblioteca del Campus Universitari de Manresa

Atès l’any que ens ha tocat viure s’ha intentat fer el màxim possible i la col·laboració entre tots els membres ha estat molt positiva i no hem defallit en fer alguna acció per donar a conèixer les activitats que es fan en matèria de cooperació. Sap greu no haver-les pogut també difondre a la biblioteca però no ho hem fet perquè hem adaptat els  horaris d’obertura i els serveis amb un aforament del 25% i com a lloc d’estudi i prèvia reserva.

Marc Bascompte i Pura Alfonso Abella - ONG Mineria per al Desenvolupament

Les activitats realitzades han permès visualitzar les activitats de cooperació realitzades com a l’escola, arribant a un públic objectiu molt més gran, tant per la gent de la comunitat Universitat Politècnica de Catalunya com per persones externes. Disposant de més eines de difusió de la cooperació realitzada, i en realització, a llarg termini.