Comparteix:

2021-F003

Disseny i implementació d'una infraestructura digital per a la localitat de Gandiol

Lloc de realitzacióGandiol, Saint-Louis, Senegal
Soci localhttps://hahatay.org
Participants de la UPC: Irene Hernández, Alba Gutiérrez, Sergio Giménez i Eva Vidal

Dates de realització: 14 d'abril de 2021 al 23 de març de 2022

Ajut del CCD3.254'00

Context del projecte

“Hahatay son risas de Gandiol” és una organització no governamental de desenvolupament comunitari, la fi de la qual és donar una resposta eficaç i eficient a les migracions forçades que priven Àfrica de la seva joventut i esperança. El seu objectiu és apoderar i implicar les i els joves com a veritables protagonistes per a la millora de les seves vides. És així mateix, un espai de trobada que uneix a un grup de persones amb la mateixa inquietud i el compromís d'implicar-se per un desenvolupament humà integral. 

A la regió de Gandiol no hi ha accés a internet via infraestructura ADSL, només via internet cel·lular. Tampoc hi ha intenció per cap operador de portar el cablejat cap a la localitat. Doncs, previ al desplegament del projecte, els diferents centres i edificis de Hahatay no estaven connectats entre ells de cap manera. A més, la manca de connexió estable i assequible a Internet, fa que la comunicació i la col·laboració entre les persones de l'organització localitzades a diferents centres sigui lenta i poc eficient.

Què s'ha fet?

El principal gruix del projecte, ha consistit a desplegar una intranet sobre una infrastructura dissenyada per interconnectar centres geogràficament separats a través de radioenllaços, mantenint un disseny de la mateixa senzilla i escalable. També s’han realitzat tot un seguit de tasques resumides a continuació: 

S’ha donat/Es dona suport a les diferents problemàtiques que apareixen/han aparegut en el manteniment dels ordinadors proporcionats en les convocatòries anteriors tant com a nivell de software com de hardware

S’han recopilat i sanejat ordinadors amb la col·laboració de Labdoo per tal de poder realitzar la instal·lació d’una nova aula d'informàtica. 

Implementació d'un servidor amb un sistema compartit d'emmagatzematge d'arxius i una aplicació de xat. 

S’ha planificat, dissenyat i implementat una intranet que permet tant l'accés a internet des dels diversos centres, com l'accés als serveis localitzats en un servidor a la mateixa intranet. 

Formació a joves i dones de la comunitat sobre l'ús de les eines i aplicacions proporcionades. 

Creació de guies sobre contrasenyes, comptes, sistema de Labdoo, com muntar o ampliar una intranet que connecta els diferents centres mitjançant enllaços punt a punt.

Perspectives de continuïtat 

Millorar la infraestructura existent d’accés a la intranet (és a dir cobertura wifi) en els diferents centres, proporcionant així un accés a la intranet estable per tal d’utilitzar els serveis d’una manera eficient, probablement amb tecnologies de wifi mesh

Manteniment de les aules informàtiques desplegades en les convocatòries anteriors.

Resoldre els problemes que s'han observat en els serveis implementats per a la millora del flux de treball diari del personal de Hahatay.

Valoracions dels participants

Sergio Giménez

És un luxe poder compartir experiències amb gent tan inspiradora com són tota la gent de Hahatay. Infinitament agraït per la seva hospitalitat, visió, valors i professionalitat. Ha sigut una experiència molt enriquidora tant en l'àmbit professional com a escala personal. Treballar dia a dia amb persones amb una realitat social tan diferent de la nostra, amb una mentalitat diferent, és tota una experiència que ajuda a entendre que no hi ha una única manera correcta de fer les coses: tot té un context i una realitat social que condiciona les metodologies i el desenvolupament humà.

Irene Hernández

Aquest projecte ha estat excel·lent en molts aspectes, però voldria destacar tres en particular. El primer és l'oportunitat de conèixer la realitat d'un país tan diferent com el Senegal, com per exemple els problemes en la gestió de residus o els nens de les escoles coràniques. Després, el fet de treballar directament amb una contrapart que entén les necessitats locals i treballa amb 

passió i dedicació per ajudar al jovent. Ens ha acollit i ens han tractat com família, ens han ajudat i he après molt de la coneguda filosofia local "Teranga". Per últim, compartir i aprendre dels coneixement tecnològics dels companys de projecte, que fan que em senti molt privilegiada de formar part de l'equip.

Alba Gutiérrez

Ser parte de este proyecto ha sido una experiencia increíble y muy enriquecedora en muchos sentidos. En primer lugar, tener la oportunidad de trabajar y convivir con gente tan diversa me ha dado la oportunidad de conocer y aprender sobre temas muy diferentes. En segundo lugar, 

conocer en primera persona la realidad de un país como Senegal me ha hecho reflexionar sobre temas como el valor que le damos a las cosas y mi día a día. Por último, me llevo la satisfacción de haber acabado el proyecto con éxito y de haber sido capaces de cumplir los objetivos que nos habíamos marcado.