Comparteix:

2021-F019

Identificació de projectes de tecnologies de la informació i comunicació a Guinea Bissau.

2020-A007.png

Lloc de realització: Guinea Bissau (Àfrica de l'Oest)
Soci local: SILO Camí pel Desenvolupament dels Nens a Guinea Bissau, Miradas al Mundo
Participants de la UPC: Arnau Arumí Casanovas, Ivan Matamala Giralt, Jordi Bonet
Dates de realització: 01 de juliol de 2021 al 30 de setembre de 2021
Ajut del CCD: 3.680 €

Context del projecte

L’associació «SILO» ha detectat que malgrat que han aconseguit que l’alumnat de la zona rural  on treballen segueix l’itinerari educatiu del país, en finalitzar els estudis no estan capacitats  per a fer les feines qualificades que necessita el país i volen posar en marxa un cicle de  formació professional. 

L’associació «Miradas al Mundo» té un centre a Varela que li serveix per demostrar els seus  projectes, essent el més destacable el de l’aprofitament de la moringa, arbre amb propietats  nutritives i medicinals. Compta amb una instal·lació fotovoltaica d’uns 10kWp que en el  moment de viatjar al país s’estava deteriorant.


Què s'ha fet?

D’una banda s’ha visitat una gran varietat de projectes cooperatius, Organitzacions No Governamentals locals, institucions  governamentals, poblacions, centres formatius... per tal d’assessorar «SILO» en la implantació  d’un cicle formatiu. D’altra banda s’ha reparat i millorat una instal·lació fotovoltaica amb  bombament d’aigua de «Miradas al Mundo» i s’ha posat en marxa un sistema de monitoratge  que es pot visitar a https://coop.epsem.upc.edu i que ja s’ha usat per ajudar a resoldre mal  funcionaments.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Amb «SILO» estem en contacte, però fins la implantació del cicle formatiu no hi ha  perspectives de tornar al país. Amb «Miradas al Mundo» en els propers dies hi enviarem un  col·laborador per continuar treballant-hi.

Valoracions dels participants

Arnau Arumí

Aquest viatge m’ha permès conèixer una mica quin és l’impacte que tenen les associacions  instaurades a diferents zones de Guinea Bissau, on hi desenvolupen projectes relacionats en  els àmbits de l’agricultura, la sanitat i l’educació. També m’ha a permès contribuir en el manteniment i monitoratge de diverses instal·lacions fotovoltaiques. Considero que ha estat  una experiència molt enriquidora i inoblidable.

Jordi Bonet

Una gran oportunitat per conèixer aquest petit país i les ONGD locals i estrangeres que hi  actuen. Tot plegat ha ajudat a fer un mapa de la varietat d’ONGD que existeixen i de les  complexes interaccions amb la zona on actuen.

Ivan Matamala

Anar a Àfrica per primer cop en un projecte cooperatiu i fer-ho en un país com Guinea Bissau  dona molt que pensar. Aquesta experiència m'ha permès entendre el funcionament d'un país subdesenvolupat amb una inestabilitat política important i veure com es reflexa l'impacte de  les ONG tant locals com externes en el seu desenvolupament i evolució. Ha estat una experiència personal molt interessant i la valoro molt positivament.