Comparteix:

2021-F016

Creació d’un postgrau universitari en optometria pediàtrica en la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Lúrio, Moçambic.

2020-A007.png

Lloc de realització: Nampula, MOÇAMBIC
Soci local: Facultat de Ciències de la Salud de la Universitat de Lúrio (FCS-UniLurio)
Participants de la UPC: Ana Díaz Cortés; Carles Fresno Cañada; Joan Gispets i Enrique Ordiñaga
Dates de realització: 01/04/2021 03/06/2022
Ajut del CCD: 6.000 €

Context del projecte

A Moçambic hi ha uns 30 milions d'habitants, dels quals, només tenen accés a instal·lacions sanitàries el 18%. En el camp de la salut visual les xifres no són alentidores, la prevalença de ceguesa s'estima en un 1,4%, molt per sobre del 0,1% dels països industrialitzats, dades que es tradueixen en 336.000 persones cegues i 984.000 deficients visuals, sent el 75% dels casos curables o evitables. Per a la gran majoria d'aquestes persones amb discapacitat visual, la mendicitat és la seva única activitat.

L'objectiu del projecte és el de contribuir a millorar la salut ocular i a reduir la ceguesa curable o evitable de la població infantil de Moçambic, a través de la creació d'un Diploma Universitari en Optometria Pediàtrica, el qual serà el primer diploma en aquesta subespecialitat del continent africà, alhora que es formaran els i les futures formadores locals del futur curs.

Què s'ha fet?

S' ha creat i desenvolupat el contingut lectiu per a implantar un màster en optometria pediàtrica en la FCS-UNILURIO, el qual comporti una formació de formadors: Teòrica, inclòs adaptació de part dels continguts teòrics i pràctics a càpsules audiovisuals i amb masterclass; I també pràctic presencial, inclosos screenings visuals formatius; la creació, seguiment i millora d'una plataforma e-learning per poder impartir el curs a distància; superats diversos processos de formalització del curs a Moçambic; compra de material indispensable per a la formació (retinoscopis, optotips, ...); diverses activitats de sensibilització al nostre país, com xerrades en universitats o en escoles, així com en Moçambic, portant a terme screenings formatius visuals (orfenat i escola pública) i difusió en la Televisió de Moçambic i a les xarxes socials, entre altres coses. Les accions es poden visualitzar en la nostra web: https://ocularis.ong/noticias-ocularis-ong/ i a les nostres xarxes socials:

• https://www.instagram.com/ocularis.ong/
• https://www.facebook.com/ONG.OCULARIS
• https://twitter.com/OCULARISong
• https://www.youtube.com/c/HolaOCULARIS
• https://es.linkedin.com/company/ocularis.ong

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El projecte, té prevista una durada de formació i acompanyament fins l’any 2026. Durant els propers anys des d’OCULARIS es continuarà ajudant als docents a capacitar-se fins que arribin a ser autosuficients i cada any, ens desplaçarem a la FCS per impartir les classes pràctiques, doncs és el contingut més complicat
d’aquests estudis.

Per altre banda, com que cursar el futur diploma comportarà un pagament de matriculació a la FCS, implicarà que, amb una bona gestió i control dels costos de la formació, aportarà suficient benefici per ser autosostenible, i fins i tot obtenir beneficis que podran revertir-se en millorar les seves instal·lacions. A més, els seus docents són empleats públics amb un salari sostenible a llarg termini. Tot això els permetrà perpetuar-ho en el temps.

Valoracions dels participants

 

La nostra valoració és positiva, tot i que hi va haver alguns problemes de comunicació amb les i els docents i la formació no s'ha pogut completar encara. Les dificultats per formar la gent fan part de la cooperació al desenvolupament i hem après moltes coses a nivell cultural. El “Día de la Infància” a Moçambic realitzant screaning als i les nenes a l’orfenat va ser molt emotiu. És important saber que la sensibilització en aquests països és molt important, ja que no tenen costum d'anar
al metge per fer-se una revisió, per això educar la població que han d'anar fent revisions de control per evitar situacions irreversibles és summament necessari.
Encara continuen tenint dificultats en recursos materials per explorar les i els infants i això fa que moltes vegades el diagnòstic de les patologies no es pugui fer correctament. De vegades el camí té barreres que ens impedeix anar a la velocitat que volem, però és sempre i encara molt positiu, poder transmetre coneixements a les i els optometristes d'aquesta regió de Moçambic, on no hi ha gaires altres entitats de cooperació.