Comparteix:

2021-F021

Adquisició de dades de camp (velocitat de marea i batimetria), processat i anàlisis del corrent de component oest per la futura implementació d’una instal·lació d’energia mareomotriu al nord de l’Illa de Saboga (Panamà).

2020-A007.png

Lloc de realització: Ciutat de Panamà / Illa de Saboga (Arxipèlag de Las Perlas).
Soci local: Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), https://www.umip.ac.pa
Participants de la UPC: Jordi Mateu Llevadot, Andreu Martínez Parera, Toni Llull Marroig, Anna Mujal Colilles, Marylin López Millán, Manel Grifoll Colls i Marcel·la Castells Sanabra
Dates de realització: setembre 2021 – juny 2022
Ajut del CCD: 4733,68 €

Context del projecte

Aquest projecte pretén donar continuïtat als resultats obtinguts en els projectes 2018-U013 i 2019-B011.

L'objectiu del primer projecte (2018) era realitzar un estudi preliminar dels corrents de marea través d'una campanya de camp amb dues boies de deriva.

Durant la segona campanya (2020) es van identificar els principals corrents de marea. Els resultats van mostrar que la velocitat del corrent de marea arribava a una velocitat mitjana d'1 m/s entre 1 i 1,5 m de profunditat considerant-se un valor significatiu per continuar la recerca.

Aquest projecte (2022) s’ha centrat en caracteritzar els valors de velocitat màxima i mitjana dels corrents de marea mitjançant instrumentació de baix cost. Els resultats obtinguts han de servir com informació d’entrada per alimentar un model numèric de circulació oceànica a la regió, que permetrà concloure la idoneïtat de l'arxipèlag per obtenir electricitat a partir d'energia mareomotriu.

Què s'ha fet?

Les activitats realitzades s’han dividit tres fases: abans  del desplaçament s’han actualitzat i millorat els equips així com preparat i actualitzat el software de lectura per l’anàlisi de les dades (abril 2021-febrer 2022); durant la campanya de camp (5 al 16 de febrer 2022) s’han obtingut dades amb la següent instrumentació de baix cost: dues boies de deriva, un mareògraf, un perfilador de temperatura/profunditat i una ecosonda. S’han obtingut resultats preliminars de les mesures per la caracterització dels corrents de marea a l’illa de Saboga en funció de la profunditat, la obtenció de les velocitats mitjanes i la caracterització batimètrica de la zona estudiada. També s’ha realitzat la caracterització dels sediments de la regió i la recollida de mostres de microplàstics.

Després del desplaçament (febrer 2022 – Juliol 2022) i a partir de les dades obtingudes en les campanyes de camp 2018, 2020 i 2022, s’està realitzant un TFM del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim titulat: “Comportamiento de la hidrodinámica y la estructura vertical del agua en el archipiélago de las Perlas (Panamà)” per obtenir els resultats definitius. 

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Les conclusions del TFM del Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim titulat: “Comportamiento de la hidrodinámica y la estructura vertical del agua en el archipiélago de las Perlas (Panamà)” (juliol del 2022) permetran conèixer els patrons principals de les masses d’aigua i realitzar l’avaluació del potencial d’energia mareomotriu de la zona.

Paral·lelament també s’està realitzant el treball final de Máster titulat “Modelado numérico de un dispositivo de conversión de energia marina en la cercanía de las costes de la isla de Saboga” realitzat a la Universidad Tecnológica de Panamá, conjuntament amb la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP). Els resultats d’aquests dos treballs finals de màster permetran  determinar les perspectives de continuïtat del projecte. 

Valoracions dels participants

“Un aprenentatge inter i intrapersonal que permet traslladar-te a la realitat de diverses societats en les que la cooperació pot aportar una evolució necessària per tal de poder viure en un equilibri sostenible. La cooperació pel desenvolupament sempre requereix aportar el 200% de cada un, especialment en un moment on una esquerda social es pot erigir en part per la pandèmia.”


“La campanya de camp ha estat un èxit. L’equip de treball, com sempre, ha funcionat d’allò més bé i hem compartit vivències amb els nostres amics de l’illa. Tot i algun ensurt inesperat, un any més ens sentim molt acollits a Saboga i això ens anima a seguir treballant en aquest projecte.”


“L’experiència acumulada dels 3 cops que ens hem desplaçat a Saboga ens ha ajudat a optimitzar el treball en equip, els nous instruments també han contribuït a millorar el rendiment del treball. Com a contrapartida, he trobat l’illa més deteriorada, la gent més enpobrida i fins i tot hem patit un robatori. Noves especulacions immobiliàries estrangeres estan accentuant aquesta situació de desigualtat i contribuint a esgotar pocs recursos de que disposen.”


“Aquest projecte neix l’any 2018 amb una línia de recerca poc definida. Veure com quatre anys més tard el projecte de cooperació a l’illa de Saboga avança i creix, que dona resultats satisfactoris i que la contrapart està cada cop més interessada a continuar treballant amb nosaltres en nous projectes de cooperació fa que poc a poc veiem com l’objectiu final d’obtenir electricitat a partir de l'energia mareomotriu no sigui una fita inassolible.”