Comparteix:

2021-G006

Herramientas de planificación y evaluación de proyectos de electrificación rural a escala regional

2020-A007.png

Lloc de realització: Brasil i Colòmbia
Soci local: Brasil: Grup d’Energia del Departament d’Enginyeria de l’Energia i Automatització Elèctrica (GEPEA) de l’Escola Politècnica de la Universitat de São Paulo (USP). Colòmbia: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

Participants de la UPC: Grup de Recerca en Supply Chain and Operations Management (SCOM); i concretament Antonin Ponsich, Bruno Domenech, Laia Ferrer-Martí, Rafael Pastor, Marc Juanpera, Alba Leduchowicz, Lluís Duran Arranz, Ferrán Craven-Bartle.

Dates de realització: 01/06/2021 a 31/05/2022
Ajut del CCD: 15.000 €

Context del projecte

El grup SCOM-UPC desenvolupa des de fa més de 10 anys una línia de recerca per a donar suport als promotors de l'electrificació rural en països en desenvolupament, per el disseny de projectes aïllats amb energies renovables. Actualment, SCOM-UPC es dedica a l'avaluació de projectes implementats en diferents contextos i al disseny de projectes nous a escales local i regional. Aquests dos eixos tenen en compte totes les dimensions de la sostenibilitat, inclouen
accions per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i es basen en metodologies multi-criteri sistematitzades. Es consideren aquí projectes en dos països llatí-americans: Brasil, on el programa “Llum per a Tots” proporciona una multitud de casos d'estudis a avaluar; i Colòmbia, on la situació política ha deixat zones del país sense connexió amb la xarxa nacional. Així, aquest projecte pretén identificar les pràctiques adequades i condicionants rellevants.

Què s'ha fet?

En aquest projecte, el grup SCOM-UPC ha dut a terme les següents activitats i resultats:
1. S’han desenvolupat eines d’avaluació de projectes (principalment, enquestes i entrevistes) específicament adaptades al context i els condicionants de les comunitats electrificades a Brasil i a Colòmbia.
2. S’ha visitat comunitats electrificades en el marc del programa “Luz para todos” als estats de São Paulo, Bahia i Amazonas (Brasil), i s’ha recollit la informació in situ.

3. S’ha visitat comunitats electrificades gràcies al “Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas”, a la regió de La Guajira (Colòmbia), i s’ha recollit la informació in situ.

4. S’ha analitzat la informació recollida, identificant punts forts i febles dels projectes visitats, i s’han tingut en compte per preparar guies de bones pràctiques en la
implementació de futurs projectes.
5. S’han desenvolupat o millorat eines multi-criteri d’avaluació i de disseny de projectes d’electrificació i s’han publicat els resultats de la recerca.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El grup de recerca SCOM-UPC treballa de manera consolidada des de fa més de 14 anys en la línia de recerca en planificació i avaluació de l’electrificació rural. En aquest temps, l’equip sol·licitant ha dirigit 7 tesis doctorals (2 més en curs) i publicat 40 articles JCR, a més de nombroses publicacions com a capítols de llibre i congressos. Actualment, a més de les fonts de finançament nacionals, l’equip està col·laborant amb una xarxa d’universitats per presentar projectes a convocatòries competitives europees. En paral·lel, les contraparts (GEPEA-USP i IPSE) ha mostrat molt interès en la recerca i s’està treballant per desenvolupar publicacions a partir de les visites realitzades.

Valoracions dels participants

Antonin Ponsich

Aquest projecte m’ha permès combinar activitats de desenvolupament energètic amb la recerca en les disciplines de matemàtiques i informàtica, per a obtenir resultats rellevants tant per a l'estat de l'art com per a les poblacions objectiu. A nivell personal, aquesta experiència em va ajudar per consolidar la meva trajectòria científica i aconseguir l’acreditació de recerca per la AQU.

Alba Leduchowicz

El trabajo de nuestro grupo de investigación está fomentando la sostenibilidad de la electrificación rural en el Sur Global. Gracias a la cooperación con instituciones locales y el trabajo de campo en las regiones rurales de estudio, estamos creando herramientas multi-criterio y propuestas inclusivas para garantizar el acceso sostenible para todas. Esto me enorgullece como investigadora, ingeniera y ser humano.

Bruno Domenech 

Aquesta línia de recerca està en fase de maduresa i estem obtenint uns resultats molt satisfactoris (per exemple, 3 publicacions JCR al 2021-22). A nivell personal, aquesta línia m’ha permès seguir consolidant-me com a professor agregat a la UPC.

Lluís Durán Arranz

Aquest projecte i estar vinculat amb l’IOC m’ha permès tenir una primera experiència teòrica i acadèmica dins el món de l’enginyeria. Treballar amb diferents professors de la Universitat en els seus estudis m’ha permès descobrir una altra vessant laboral que desconeixia, la investigació. Opino que això m’ha aportat creixement personal i m’ha suposat en moltes ocasions un esforç per tal de poder sobreposar-me a les dificultats i trobar solucions noves a problemes inesperats. Per acabar, m’agradaria comentar que estic més que satisfet per aquesta oportunitat i haver treballat en projectes tant interessants i, alhora, molt agraït per la confiança que tot l’equip ha depositat en mi en tot moment.

Marc Juanpera

A nivell personal, la visita a la comunitat de Yutaho m'ha servit per aprendre la importància dels factors socials i culturals en l'èxit dels projectes d'electrificació. Un bon disseny tècnic d'aquests projectes assegura un bon funcionament, que és clau per la millora deles comunitats en aspectes com la seguretat (llum també de nit) o la salut (evita l'ús d'espelmes i permet refrigerar medicaments, per exemple). No obstant, l'ús de l'electricitat per promoure el desenvolupament econòmic de la comunitat està molt subjecte a la cultura present a la regió, a les expectatives que els i les usuàries tenen i als objectius que ambicionen.
El desconeixament d'aquests factors pot portar fàcilment al desaprofitament dels sistemes. Tenir present aquest component socio-cultural serà determinant per la meva trajectòria com a investigador, ja que els podré incorporar en el disseny de nous projectes d'electrificació de lamà de plans formatius i xerrades.