Comparteix:

2021-G007

Millores en la mineria artesanal d’or davant la salut pública i el canvi climàtic: el cas de Bolívia.

2020-A007.png

Lloc de realització: Bolívia
Soci local: Especialistas Ambientales
Participants de la UPC: Desplaçats: Pura Alfonso i Guillem Bel; altres: Luís Miguel Domènech, Arnau Martínez, Marc Bascompta, M Teresa Yubero, Miquel Sendrós, Arnau Cumelles, Roser Gómez
Dates de realització: 01 de juny de 2021 al 28 de febrer de 2022
Ajut del CCD: 7.786,42 €

Context del projecte

A Bolívia la mineria artesanal és un eix molt important de la seva economia.  Aquest és un sector molt vulnerable davant del canvi climàtic. El consum energètic produït per un processament inadequat contribueix directament a les emissions de CO2. D'altra banda, la contaminació ambiental que produeix contribueix a reduir la disponibilitat d'aigua potable. A Bolívia encara es fa servir el mercuri per a la separació de l’or dels minerals extrets de les mines.

Què s'ha fet?

En aquest projecte s’ha investigat els materials i processament de cooperatives productores d’or per a mostrar la poca eficiència en el processament amb mercuri i la contaminació produïda per a promoure un canvi en aquest processament per un altre més eficient i menys contaminant. Es van realitzar mostreigs en àrees productores d’or, s’ha investigat la recuperació d'or i analitzat el mercuri en aigües, sòls i cabells. En un cas, els resultats mostren molt poca contaminació, en altre cas aquesta ha estat molt elevada.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

La continuïtat d’aquest projecte és molt important, ja que aquest tipus de recerca comporta molts aspectes que necessiten de temps per completar-se totalment. La col·laboració entre les universitats bolivianes i altres entitats són necessàries per a lluitar per una explotació dels recursos minerals més sostenible i en harmonia amb  el medi ambient. Per altra banda, les vulnerabilitats del sector miner artesanal degudes al canvi climàtic estan començant a aparèixer i han de ser objecte de la nostra atenció i estudi durant els anys vinents. La nostra col·laboració te uns part de formació d’investigadors a Bolívia.

Valoracions dels participants

 Pura Alfonso

Els projectes d’investigació, com es el cas d’aquest, generalment contemplen un llarg temps de realització; la part de desplaçament significa únicament una petita fracció del temps necessari per el seu desenvolupament. El projecte era en gran part continuació de projectes anteriors, una mica més curt degut a la situació de pandèmia.  Encara que el treball de camp ha estat limitat per la Covid, s’ha pogut desenvolupar correctament. La visita de la contrapart ha estat un punt molt positiu. 

Guillem Bel

Com a estudiant en pràctiques al laboratori de mineralogia de l’EPSEM i amb la oportunitat que s’ha tingut de viatjar a Bolívia per a conèixer de primera mà les condicions de treball i processos que es fan servir a la mineria de l’or val a dir que ha sigut una experiència única, enriquidora i molt recomanable per a tot estudiant. Permet veure de la manera que es treballa i conèixer l’experiència dels propis treballadors i la seva visió.