Comparteix:

2021-I006

Fortalecimiento de Capacidades locales para promover la Seguridad alimentaria en el estado de Puebla, México. Fase III

Lloc de realitzacióSanta Isabel Cholula, Puebla, México
Participants de la UPC: Rosario Pastor, Carlos Rieder i Ana Gladys Ramírez

Dates de realització: 15 de maig de 2021 al 08 de març de 2022

Ajut del CCD: 1.530,00 €

Context del projecte

Aquest projecte es va realitzar al Municipi de Santa Isabel Cholula, conformada per 8 localitats i sis destinen la seva economia a la producció agrícola i hortícola. Per al cas d'aquest projecte es van seleccionar dues localitats d'aquest Municipi, una d'elles la capçalera municipal que per raons administratives porta el nom del Municipi, Santa Isabel Cholula i San Martin Tlamapa. A les dues localitats hi ha poblacions dedicades a l'agricultura a petita escala amb l'objectiu d'autoconsum i venda; el que principalment es produeix en aquests municipis són hortalisses i llegums. Les principals problemàtiques detectades a la localitat van ser relacionades amb la baixa productivitat de la terra, sòl erosionat que no permet continuïtat de la producció, alta dependència de compra d'adobs, i un excessiu ús de fertilitzants comercials i dependències de llavors.

Què s'ha fet?

És un projecte que inici l'any 2018 amb l'objectiu de contribuir amb les famílies del Municipi de Santa Isabel Cholula ia la localitat de San Martin Tlamapa, els objectius assolits dels quals van ser: 1) Promoure l'emmagatzematge i manteniment de la qualitat de llavors de varietats tradicionals per a l'alimentació familiar 2) Enfortir l'activitat agrícola local per mitjà de la capacitació tècnica i teòrica en la reutilització de residus orgànics 3) Reconèixer el rol de les dones dins del maneig, la producció agrícola i la seguretat alimentària dins del nucli familiar.
Dins del projecte es van realitzar diferents activitats, entre elles la identificació de forma participativa de les principals problemàtiques que enfrontaven, assistència tècnica en camp per millorar la qualitat del sòl deteriorat, creació d'una composta comunitària per a la realització d'abonament de qualitat, biblioteca comunitària de llavors i manual de llavors tradicionals de la comunitat (aquest encara en construcció amb ajuda duna agricultora de la comunitat).

Perspectives de continuïtat 

Sí que es donarà continuïtat als projectes realitzats, però aquesta es farà per part dels agricultors i el president auxiliar.

Valoracions dels participants

Rosario Pastor

El projecte que ha durat tres anys ha estat exitós i ha permès conèixer de prop la producció agrícola de la comunitat de Santa Isabel Chlolula de Puebla. S'han generat projectes per solucionar la problemàtica de la gestió de residus agrícoles de la zona. Abordar el tema en el marc del treball de tesi ha permès assolir una reciproca cooperació amb entitats locals i s'espera amb optimisme que les bases que ha establert el projecte a la comunitat segueixin aportant beneficis per a la seva població.

Carlos Rieder

El projecte ha estat molt enriquidor. Jo he pogut col·laborar i aprendre molt dels tallers de compostatge i tècniques de bioremediació del sòl. El fet de no poder anar al terreny ha complicat de vegades la comunicació, principalment en ser tallers on s'han d'aplicar les tècniques al terreny. Ara el projecte del compostatge comunitari segueix dret i es van veient resultats, gràcies al fet que hi ha participació i motivació.

Ana Gladys Ramírez

Han estat tres anys de plantejar i executar aquest projecte, d'acompanyar i caminar amb els pagesos de Santa Isabel Cholula, i l'únic que em queda és agrair el seu temps, ganes i esforç realitzat a cada activitat. Considero que ha estat un projecte que ha aportat molt a la localitat i del que he après molt i estic feliç de poder haver tingut l'oportunitat de fer-ho, gràcies al CCD pel seu suport.