Comparteix:

2021-I009

Sonríe y Construye

Lloc de realitzacióSabana Yegua, Azua (República Dominicana)
Soci localParroquia de la Sagrada Familia de Sabana Yegua
Participants de la UPCAinhoa Iglesias Gavarró, Javier Comadrán Bagaria, Carlota Comellas Velasco, Marc Vila Rivera, Andrea González Fábregas, Alex Pla Rossy i Blanca de Medrano  Salvat

Dates de realitzacióMarç 2021 – Març 2022 amb desplaçaments entre les dates 17/06/2021 – 14/09/2021 i 22/08/2021 – 30/08/2021

Ajut del CCD3.512’94€

Context del projecte

Sabana Yegua és una població agrícola situada a la provincia d’Azua (República Dominicana), una de les regions més seques, pobres i abandonades del país. Des de fa més de 10 anys, Sonríe y Crece desenvolupa projectes de cooperació en aquest poble i les seves comunitats veïnes en els àmbits de l’educació, la salut i les infraestructures liderats per estudiants universitaris que apliquen els seus coneixements per ajudar en el progrés i benestar dels seus habitants. 

En aquesta regió la població subsisteix gràcies a l’agricultura, però moltes persones estan empleades de manera informal i amb uns ingressos mitjans per família d’uns 5.000 DOP/mes (90€/mes). Ens trobem davant d’una població que més enllà de les penúries econòmiques, també pateix pels precaris sistemes de salut i educació públics, i per una evident falta d’infraestructures. Entre d’altres conseqüències, ens trobem davant xifres tan alarmants com que un 30% de la població en edat escolar no assisteix amb regularitat a classe i que un 19,3% dels adults son analfabets. 

Davant d’aquesta situació des de l’Associació Sonríe y Crece es desenvolupen projectes en els  àmbits educatiu, sanitari i d’infraestructures. En aquest context, es va sol·licitar a l’associació  Sonríe y Crece una nova col·laboració de l’àmbit tècnic en que es millorés el model actual  d’habitatge que construeix la parròquia local per cobrir la falta d’accés a un sostre digne de  part de la comunitat, a més de seguir col·laborant en la resta de projectes que en l’àmbit  tècnic inclou suport al reciclatge i diferents accions en l’àmbit de l’educació


Què s'ha fet?

Aquest any, la col·laboració del CCD amb els projectes de l’Associació Sonríe y Crece es va  limitar als projectes estrictament de l’àmbit tècnic: 

PROJECTE DE RECICLATGE: 

1) Activitats de formació i divulgació sobre el reciclatge i la cura del medi ambient per  a joves i infants.  

Hem organitzat jocs, xerrades, batudes de residus i altres activitats similars per a la  difusió de coneixements i bons hàbits en matèria de reciclatge i cura del  medi ambient. Hi ha participat uns 90 infants i 25 joves, tots ells a través de l’escola  de reforç o l’esplai (veranito). 

2) Assessoria i finançament per a la reparació i ampliació del “Centro de Acopio”. 

S’ha col·laborat amb Recicla+, la parròquia de la Sagrada Família i els mestres  d’obres locals implicats, per trobar les millors solucions per als defectes  constructius que patia el “Centro de Acopio” i per ampliar-lo en 150m2 

PROJECTE DE MILLORA DEL MODEL D’HABITATGE DIGNE: 

3) Assessoria en la construcció i reparació d’habitatges en el marc del projecte  d’accés a un habitatge digne de la parròquia de la Sagrada Familia de Sabana  Yegua. 

4) Continuació de la investigació sobre els models d’habitatge popular a Sabana  Yegua i les formes en que s’habita. 

5) Disseny d’un model d’habitatge digne que millori el que executa actualment la  parròquia de la Sagrada Familia i reflecteix la investigació realitzada.

Perspectives de continuïtat 

Al final de l’estada es va arribar a un nivell d’acord amb la parròquia i els mestres d’obres  sobre com calia que avancés el nou model d’habitatge digne que va generar gran expectació i  interès en totes les parts per aconseguir arribar a bon port amb el projecte. 

Després de l’experiència de l’estiu, reenfoquem el projecte per garantir que pugui continuar  sense ser tan dependent d’aportacions econòmiques per a la construcció de models nous:  volem que un dels resultats sigui un llibre de solucions constructives que guiïn a la parròquia i  als mestres d’obres sobre com construir i quines millores poden introduir en funció de les  necessitats de cada família i del pressupost que vagin aconseguint per a cada construcció. Tot i  això, seguirem treballant en el model d’habitatge digne millorat, que serà una compilació de  totes les millores propostes aplicades sobre un únic habitatge.

A finals de 2021 hem incorporat a l’equip 2 nous estudiants d’arquitectura per donar un nou  impuls al projecte i garantir la continuïtat. D’ells, un es desplaçarà a l’estiu de 2022 amb l’equip  de Sonríe y Crece per desenvolupar els projectes de l’associació, entre els quals es trobarà  donar continuïtat a aquest i al de reciclatge. A més també hem incorporat una estudiant  d’enginyeria industrial que també es desplaçarà. La seva funció serà la de liderar el projecte de  reciclatge i buscar noves sinergies i formes d’ajudar en aquest àmbit. 


Valoracions dels participants

 Pere Forner Rovira

Durant aquest darrer any, en que s’ha anat recuperant la normalitat i vam poder realitzar  tasques al lloc i tornar a tenir contacte directe amb les parts, el projecte ha anat guanyant  entitat i encamina els objectius plantejats. Personalment, amb la distància com a motiu  principal no he pogut participar en primer pla en aquesta fase, de tota manera això no implica  una desconnexió del projecte.  

Crec que el meu paper poc a poc ha anat variant cap a aquesta nova posició en que sense poder  prendre part directament en algunes de les funcions, em deixa en un segon pla per a donar un  cop de mà sempre que faci falta. Pel que fa al projecte en si, crec que estem en una etapa molt  

pròxima als resultats esperats i que poc a poc anirem consolidant el projecte de manera  definitiva.

 Alex Pla Rossy

Aquest estiu vaig poder desplaçar-me per a donar suport a les tasques que s'estaven duent a  terme en el marc del projecte de millora de l'habitatge a Sabana Yegua. El meu desplaçament  va produir-se al final de l'estada del Javier, de manera que vam aprofitar aquells dies per  reunir-nos amb la contrapart del projecte, la parròquia de la Sagrada Familia de Sabana Yegua,  al mateix temps que amb el cap d'obra que normalment executa els seus projectes, el Toni, i  valorar les tasques dutes a terme durant aquelles setmanes i gestionar l'organització a futur  del projecte. Realment han sigut claus per l'evolució del projecte els dos desplaçaments que  l'associació va poder realitzar durant el 2021. Per tant, tanquem aquesta candidatura amb la  seguretat que aquest ha sigut un any clau per a ampliar els nostres coneixements.

Andrea González Fábregas

Aquest any he tingut la sort de poder continuar col·laborant amb el projecte de Sonríe y Construye i, encara que aquest estiu no he pogut viatjar, segueixo amb l'experiència que hi vaig viure el passat març del 2021 molt viva en mi. Poder seguir traient material del que vam veure i vam aprendre i poder compartir-ho amb la gent que encara no ha tingut l'oportunitat de viatjar és increïble i fa continuar treballant en aquest projecte molt més fàcil.

 Blanca de Medrano Salvat

Com altres companys, la feina no m'ha permès viatjar a l'estiu i crec que això fa que visquem tots els integrants de l'equip el projecte d'una manera diferent. Crec que l'estada a Sabana Yegua dóna a l'equip una glopada d'aire fresc i forces per continuar dedicant-hi temps durant la resta de l'any. Tot i que jo no he tingut aquesta motivació extra, he compaginat el meu dia a dia amb el projecte i crec que m'ha enriquit molt.
En conclusió, la combinació entre el treball de camp i l'estudi a posteriori ha estat essencial en el projecte i amb aquesta etapa tanquem un paquet de documentació clau per al desenvolupament de la proposta l'any que ve. Agraeixo la feina de Javi, Andrea i Alex, els companys que s'han pogut desplaçar aquests últims mesos i que, sense la feina, no hagués estat possible el que s'ha aconseguit.

Javier Comadrán Bagaria

Faig una valoració molt positiva de totes les accions emmarcades en el projecte de reciclatge:  tot va anar com estava previst i els resultats i la col·laboració de la població i totes les entitats  implicades va ser excel·lent. Pel que fa a les accions de l’àmbit de l’arquitectura, si bé és cert  que ens hem quedat lluny de complir els objectius més ambiciosos, les tasques s’han realitzat  sota una gran col·laboració entre les parts implicades i els resultats obtinguts fins ara son  esperançadors pel que fa a l’impacte que podrà tenir el projecte com per la continuïtat que li  podem donar gràcies a l’interès de totes les parts i a la incorporació a l’equip de nous  membres. En definitiva faig una valoració molt positiva i miro cap a el proper estiu com la  continuació d’aquest projecte per seguir avançant i poder assolir la totalitat dels objectius més  endavant però amb unes accions més sòlides i unes garanties d’èxit molt més grans.