Comparteix:

2021-I010

Sanitaris per a famílies

2020-A007.png

Lloc de realització: Provincia de Ha Tinh, Vietnam
Soci local: 
Participants de la UPC: Carolina Tadeo Saborido, Sanitago Garces Samper, Mar Corruchaga Elizalde
Dates de realització: agost - setembre 2022
Ajut del CCD: 4000 €

Context del projecte

El projecte neix de la problemàtica existent a la comunitat de Phuong My, al Districte de Huong Khe, Ha Tinh, Vietnam, fruit de la mancança de sistemes de sanejament i gestió de residus, adequats. El projecte vol promoure la millora de les condicions de vida de la comunitat mitjançant la construcció de petits pavellons de bany d'ús familiar, fent ús d’un sistema de tractament d'aigües residuals 100% estanc i resistent a les freqüents inundacions que assolen la comunitat. La dotació dels sanitaris permetrà erradicar la deposició a l'aire lliure, fomentant la salut i el desenvolupament personal, a més de contribuir a la salubritat i la cura del medi
ambient.
El projecte proposa a més treballar conjuntament amb la comunitat l'enfortiment d'aquells valors i coneixements relacionats amb la preservació del medi ambient, la salut i el seu hàbitat natural.

Què s'ha fet?

Les activitats acomplertes durant el projecte es poden separar en dos grans blocs, que són:
1. Construcció del pavelló de bany i implementació de la tecnologia necessària per depurar les aigües residuals.
2. Pla de dinamització veïnal i el programa formatiu i d’educació mediambiental.


El primer bloc d’activitats ha inclòs les obres de la construcció del prototip a més d’un programa de formació durant l’execució. El fet de construir junts, ha facilitat la transmissió d’aquests coneixements, alhora que la construcció de lligams i vincles amb la gent de la comunitat.
Del segon bloc n’han resultat la formació d’adults i la realització de tallers de construcció de plantes de compostatge domèstic, així com tallers i activitats lúdiques amb infants i jovent envers la cura del medi ambient, la gestió dels residus i el consum responsable.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

A partir del treball de camp realitzat, hem valorat la continuïtat del projecte, reflexionant sobre les possibles millores aplicar i la reformulació del prototip. El vincle establert amb la comunitat té vocació de continuïtat i, un cop garantit que les tasques de manteniment del prototip han estat plenament assolides i desenvolupades amb rigor per part dels beneficiaris, es procedirà a fer la resta de pavellons de bany restants amb l’estudi i anàlisis del primer prototip.

Valoracions dels participants

Carolina Tadeo Saborido

Haver treballat en un equip tècnic interdisciplinari i alhora multicultural, ha estat una experiència enriquidora tant en l'àmbit professional com el personal. Com a futura enginyera industrial he pogut aprendre molt dels companys, tant catalans com vietnamites, que ja tenen una experiència i recorregut professional considerable en l'àmbit de la construcció i les instal·lacions. En l'àmbit personal, ha estat molt satisfactori, després dels anys de pandèmia que ens van impedir desplaçar-nos, poder-lo dur a terme finalment i poder connectar de nou amb maneres de fer i de pensar diferent. A més a més, el fet d'haver estat allotjant-nos a la casa d'una família local i convivint amb ells hem pogut experimentar una immersió cultural molt més completa i intensa del que esperava. Ha estat una gran oportunitat poder tornar al Vietnam un cop més a aprendre i desaprendre, doncs, no hi ha una única via per arribar a la meta ni sempre la manera que ja tenim apresa és la millor.

Santiago Garcés Samper

L'oportunitat de desenvolupar el projecte després de tanta preparació ha estat molt enriquidora. No només hem pogut construir un prototip de pavelló-bany i fer tallers de conscienciació mediambiental, sinó que hem pogut fer-ho en col·laboració amb la comunitat local, com un equip, on molta gent va estar implicada. Ens van rebre amb els braços oberts i hem pogut viure i conèixer amb ells, de primera mà, les seves necessitats, preocupacions i alegries. Aquest poble estarà sempre als nostres cors.

Mar Corruchaga Elizalde

El projecte, encara que reptador, no ha deixat de sorprendre'm i il·lusionar-me amb el poder de la confiança i la col·laboració. Tant ells com nosaltres hem après a passos de gegant durant els dies viscuts i crec que les tasques realitzades han generat i generaran un impacte positiu a la comunitat. M’encantaria animar a més enginyers a posar a disposició el seu enginy, esforç i bona voluntat, i viure així una diferent i molt enriquidora experiència sobre la seva professió.