Comparteix:

2022-A002

Avaluació del projecte: Suport als horts comunitaris de Thionk Essyl i accions formatives per a les dones.

2020-A007.png

Lloc de realització: Thyionck Essyl (Cassamance, Senegal)
Participants de la UPC: Olga Gener i Jordi Izquierdo
Dates de realització: 20 de gener del 2023 al 8 de febrer del 2023
Ajut del CCD: 2.400 €

Context del projecte

L’any 2015 l’ONG Vallès Solidari va sol·licitar suport tècnic per als horts de Thionk Essyl, localitat on estaven fent un projecte de creació d’un centre de formació per a les dones. Es va fer una primera visita l’any 2015 a la zona per conèixer l’estat actual dels horts i determinar les seves necessitats reals parlant directament amb les usuàries dels horts. Arrel d’aquesta visita es va decidir, per reforçar la seguretat alimentària de la població, fer cursos sobre Sanitat Vegetal, Producció Vegetal, Compostatge i Transformació de productes vegetals per a les usuàries dels horts. Els cursos es van complementar amb sessions pràctiques en alguns dels horts o en les instal·lacions del Centre de Formació. Passats uns anys de la darrera actuació, s’ha tornat per veure l’efecte que han pogut tenir aquestes activitats en el dia a dia dels horts.

Què s'ha fet?

  • Visita a tots els horts actius (11). La visita consisteix en fer una passejada per veure les instal·lacions de reg i les parcel·les de cultiu, i acaba amb una xerrada amb les dones per a que expliquin els problemes que tenen actualment. Es pren nota de tot per fer-ne l’informe.
  • Reunió general amb representants dels horts per fer la cloenda de tot el projecte, parlant del que hem fet al llarg dels anys de vigència del projecte, dels problemes que nosaltres hem observat ara i per planificar les activitats de la segona setmana d’estada.
  • Es fa en un dels horts una sessió final pràctica oberta a tothom per a) explicar com es fa el compost a Catalunya, b) explicar com es fa el cultiu de la patata i c) donar informació de com fer una solució de nim per combatre plagues.

Resultats: Hem observat un progrés general en els horts en relació amb la primera visita: cultius amb bon aspecte, ús generalitzat de fertilització orgànica més o menys compostada feta al lloc, més basses per regar, més dones que fan transformació de fruits (melmelades, confitures, xarops), etc.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El projecte es considera finalitzat, ja que les accions formatives que es van proposar ja s’han dut a terme. D’aquesta darrera visita es constata que les necessitats actuals estan relacionades amb una millora de les infraestructures de reg, per exemple, per reparar alguna bomba d’aigua espatllada, comprar alguna bomba d’aigua i panell solar més per a pous on l’aigua es treu amb galleda i politja manualment, o bé alguna nova bassa per posar en reg zones dels horts allunyades de les basses actuals. Entenem que els projectes finançats pel CCD no estan en aquesta línia.

Valoracions dels participants

Olga

És la primera vegada que visito Senegal i he pogut entendre una altra manera de viure i d’entendre el món que personalment m’ha enriquit. Penso que les dones de Thionk Essil són bones agricultores i que entenen molt ràpid les propostes que els hi hem fet. S’ho agafen amb il·lusió i ganes i hi posen molta energia. Si els coneixements que hem deixat allà segueixen rosperant i elles experimenten i ho milloren, aquest projecte haurà sigut una bona aportació a l’agricultura i a la societat d’allà.

Jordi

L’estada ha estat molt enriquidora. La gent és molt amable i encara que el teu francès sigui limitat, t’entens perfectament amb ells i a més t’ensenyen paraules de la seva llengua ja que els hi agrada que parlis una mica la seva llengua, sobretot les salutacions. Després, un cop et coneixen, si estàs en els horts et regalen taronges, enciams, pomelos. Quan hi ha més amistat et conviden a casa a menjar. Crec que potser nosaltres rebem més d’ells des del punt de vista formatiu personal que el que nosaltres aportem.