Comparteix:

2022-A003

Solucions innovadores amb energia solar i TIC's per la sostenibilitat de Sistemes rurals d'aigua potable i sanejament a El Salvador

2020-A007.png

Lloc de realització: Zaragoza, El Salvador
Soci local: Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA)
Participants de la UPC: Lluc Canals Casals, Alba Ruiz de Alegria
Dates de realització: 30/12/2022 al 27/02/2023
Ajut del CCD: 2.000 €

Context del projecte

A El Salvador, el compliment del dret humà a l'aigua no està garantit per l'Estat, sent la població més desafavorida qui pateix les seves principals conseqüències. Segons el butlletí estadístic presentat el 2018 per la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) la seva producció d'aigua potable representava únicament el 43% de la demanda de les llars, assumint-se la diferència en el subministrament pels SAPS autònoms i llars mancades del servei que s'autoabasteixen de rius, torrents i altres fonts sense cap tractament. En aquest context, el projecte promou l'ús eficient i sostenible d'aigua i energia en Sistemes Autònoms d'Aigua Potable i Sanejament (SAPS) rurals de El Salvador a través de la implementació de solucions innovadores amb energia solar i TIC.

Què s'ha fet?

Durant l'estada a El Salvador s'ha dissenyat la carta didàctica d'un nou diplomat basant-se en la necessitat identificada per ACUA de formar perfils tècnics en el disseny de Sistemes d'Aigua Potable i Sanejament (SAPS) eficients i sostenibles aportant una visió sobre la gestió rural de l'aigua. L'objectiu és impartir aquest diplomat a la Universitat Don Bosco (UDB) d'El Salvador.

Per poder dissenyar adequadament la carta didàctica s'ha assistit a diverses reunions, tant internes amb ACUA com amb la UDB. A més, s'han realitzat nombroses visites a camp per poder conèixer les dinàmiques comunitàries, les estructures per les quals administren els sistemes d'aigua i les problemàtiques identificades per les Juntas de Agua entorn dels sistemes. També s'ha visitat el sistema d'aigua ACRASAME, únic sistema d'aigua que disposa actualment d'un sistema de bombeig solar híbrid a El Salvador, amb l'objectiu de conèixer de primera  els beneficis després de l'aplicació d'aquesta tecnologia i els reptes que han anat trobant-se els operadors del sistema.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

S'han pogut establir vincles amb la Universidad Don Bosco, cosa que permetrà que la feina realitzada tingui continuïtat. La Universitat ha proporcionat recursos i coneixements per guiar en el desenvolupament de la carta didàctica del diplomat i ha validat la proposta presentada. També ha començat a preparar el pressupost del diplomat per poder buscar formes de finançar-lo i que resulti accessible a la majoria d'estudiants que desitgin cursar-lo.

Valoracions dels participants

La participació en aquest projecte ha sigut una experiència enriquidora tant a nivell personal com professional. M'ha permès aprendre d'una cultura diferent i conèixer persones amb un alt grau de compromís social. M'agradaria destacar la qualitat humana de les persones que vaig conèixer allà que, tot i les dificultats que afronten en el seu dia a dia, es pot apreciar en elles una gran generositat i compromís amb la seva comunitat.