Comparteix:

2022-A004

Continuïtat "Projecte a Missirah segona fase: Construcció d’una Acadèmia Dental, Casa de Salut DSR”

2020-A007.png

Lloc de realització: Missirah, Senegal
Soci local: Dentistas Sobre Ruedas https://www.dentistassobreruedas.es/
Participants de la UPC: 

Alicia Corta Casanovas
Marc Sureda Rovira
Carmen Reyes García
Neus Puigneró i Plans
Alba Morales Magrazo
Angel Joaniquet Oriol
Judit Velasco Arnau
Elena Rühling Pérez
Adrián Álvarez Barcial


Dates de realització: 15/10/2021 – 15/03/2023
Ajut del CCD: 8.800 €

Context del projecte

Es tracta de dur a terme el desenvolupament en el disseny i construcció d’un centre de Salut a Missirah, un poble del districte de Toubacouta, a la regió de Fatick (Senegal). El projecte és la continuació del que ja es va iniciar el 2018, per un conjunt d’alumnes de l’ETSAV per encàrrec de la organització DSR (Dentistas Sobre Ruedas), on es va projectar i construir la primera fase, gràcies a la col·laboració de Base-A i el CCD, per tal d’encabir principalment els serveis d’odontologia i posteriorment també els serveis d’oftalmologia, i ara a la segona fase s’uneix a la col·laboració Arquitectura de Contacte. Aquest projecte a dia d’avui és un centre mèdic de referència per a tota la població, és per això que es veuen amb la necessitat d’ampliar la clínica per tal de respondre a les necessitats que han anat sorgint al llarg d’aquests darrers anys. En aquesta segona fase s’ampliaran els serveis d’odontologia, es crearà una nova sala de quiròfan, es produirà un nou espai per els serveis d’odontologia i es crearà una sala polivalent per a l’ús educatiu, formatiu, i social.

Què s'ha fet?

Hem consolidat les bases del projecte que ens procedeix (1a fase executada l’any 2018) i entès les circumstàncies i els recursos del territori per part de tot l’equip.
Hem après i investigat sobre els recursos naturals de construcció de la zona de Missirah, pel posterior ús en el revestiment de l’edifici. Tècnica de calç aèria i BTC.
Hem projectat i dissenyat el projecte amb plena consciència dels recursos de Missirah generant el mínim impacte en la zona. Inici i bon seguiment d’obra de la clínica dental DSR, control adient del treball dels obrers a la obra.
Hem consolidat molt bones relacions i vincles amb la població de Missirah, hem intercanviat cultures i creences, hem conviscut amb la població local i hem après i ensenyat moltes coses pròpies de la zona i de Catalunya respectivament.
Hem produït un projecte executiu de la clínica de salut, documentació gràfica a CAD:
- Identificar l’edifici i el seu context en la població de Missirah, tant en planta com en alçat.
- Distribuir el programa (els nous serveis que dotarà la clínica, òptics, mèdics i sala polivalent per educadors) en l’edifici segons les demandes de la contrapart, DSR.
- Definir l’estructura de murs, dels blocs de BTC i dels blocs de formigó.
- Plantejar els fonaments de la obra, sabates aïllades.
- Projectar i definir l’estructura de fusta que protegeix a l’edifici de la radiació solar i aguanta la coberta.
- Definició de les instal·lacions de la clínica: aigua freda sanitària, electricitat i sanejament.
- Concretar revestiments de tot l’edifici, amb calça aèria i morter de ciment.
- Dibuixar i definir les fusteries de l’edifici, finestres i portes.
- Axonometria de tot el conjunt, on pas a pas es concreta el procés constructiu de la clínica de salut.

Construcció a la obra, el que hem consolidat fins que va marxar l’últim torn:
- Fonaments, per sabates aïllades.
- Solera i pas d’instal·lacions.
- Elevació dels murs, blocs de formigó i blocs de BTC.
- Pilars de formigó interiors encofrats amb els murs.
- Construcció del forjat del quiròfan, de revoltó de formigó.
- Construcció d’estructura de fusta, pilars exteriors, encavallades i proteccions solars.
- Col·locació de xapa per la coberta.
- Revestiments de morter de ciments i calç aèria.
- Inici de col·locació de fusteries.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Valoracions dels participants

Alicia Corta Casanovas

La realització d'aquest projecte de cooperació al Senegal m'ha suposat un gran desenvolupament personal i un aprenentatge acadèmic enorme. M'ha servit, així mateix, per poder comprendre i assimilar molts dels conceptes introduïts al llarg dels meus anys com a estudiant, alhora, que he après un altre idioma, i he pogut conèixer i experimentar una cultura i un país molt diferent del que estem acostumats, per la qual cosa, des del meu punt de vista, ha complert totes i moltes més de les expectatives i objectius que volíem aconseguir. Voldria agrair tant a BaseA com al CCD per promoure aquest tipus de projectes, ja que des del meu punt personal és una experiència única i molt enriquidora.

Judit Velasco Arnau

Per a mi, personalment ha estat una experiència molt enriquidora. Tant personal com professionalment. Mai havia fet una direcció d'obra i ens hem anat trobant amb problemes arquitectònics que no teníem plantejats però poc a poc els hem anat resolent tots, cosa que m'ha fet créixer molt. Però a més a més també he experimentat un creixement tant personal com professional per haver pogut afrontar totes les discussions i conflictes que es generaven a causa del xoc cultural i les exigències/requisits de cada part.

Marc Sureda Rovira

És un privilegi enorme poder participar de projectes com aquest. En un sentit literal. Els privilegis de ser europees i estudiants universitàries ens persegueixen dia a dia i obren la porta de la culpabilitat i el remordiment. I si bé el voluntariat a l’Àfrica podria entendre’s com un “deute” social, gairebé paternalista, em sembla que l’equip del projecte de Missirah l’ha entès des del punt de vista contrari, com una oportunitat d’on extreure’n coneixement, experiència laboral i pensament crític.
I, des del punt de vista personal, aquesta és la gran virtut de projectes llançats des de la UPC, el CCD i Base-A. Barrejar projectes internacionals de cooperació i estudiants genera unes sinergies molt interessants d’aprenentatge i retorn social que fan que siguin iniciatives molt complexes i, en conseqüència, molt enriquidores. Poder introduir-se a la cultura de Senegal, mitjançant ONGs tan dedicades com Dentistas Sobre Ruedas, amb tot el teixit de governança local que han construït. Investigar les tècniques constructives pròpies, recuperar la memòria material de la terra i la calç, adaptar-se al clima, al territori. Fer un projecte sota aquestes condicions de partida és, sense dubtes, un enorme privilegi. I per si fos poc, coordinar un equip d’estudiants sense experiència laboral en obres i construcció i portar-lo a situacions com aquesta fa que els resultats siguin visibles d’immediat. El creixement personal que ha suposat aquest projecte per cada membre de l'equip és innegable i això és d’un valor importantíssim. Noves experiències, coneixements, amistats, nous futurs que ni imaginàvem. Està clar que el projecte de Missirah no es queda a Missirah, ens ha obert noves línies d’interès que ens travessen de cap a peus. I això, crec, que és l’important de la vida.

Elena Rühling Pérez

Aquesta experiència ha suposat un creixement en grans aspectes de la meva vida, tant en ’arquitectònic com en el personal. Ha estat sense cap mena de dubte un abans i un després en la meva vida universitària. Durant el viatge de tres mesos he pogut aprendre altres cultures immensament diferents a la nostra, altres religions i altres tradicions, que gràcies a l’intercanvi cultural amb la gent local de Missirah he après moltes altres maneres de viure el dia a dia i enfontrar els problemes i reptes.

Pel que fa a l’àmbit professional, ha suposat una gran font de coneixement, veure in situ com es construeixen els edificis i també totes les que coses que s’han de tenir en compte per fer-ho, com tractar amb els professionals del sector (obrers, caps d’obra, distribuïdors, constructors...) aprendre com ajustar pressupostos i com adaptar-se als recursos d’un país del tercer món.
És per tot això que valoro moltíssim la campanya del 0,7% del CCD, és gràcies a iniciatives com aquesta on es fomenten experiències per l’estudiant, que l’etapa universitària acaba sent un ensenyament complert en àmbits que van molt més enllà de l’estrictament acadèmic.

Alba Morales Magrazo

Aquest darrer any he pogut formar part d'un projecte de cooperació internacional a un petit poblat anomenat Missirah, a la regió de Fatick de Senegal. El projecte ha estat tot un llarg procés; Partint d'un periode d'aproximadament 5 mesos treballant l'avantprojecte i el bàsic, junt amb amb la contrapart (Dentistas Sobre Ruedas) per mitjà de reunions per arribar a la proposta que encaixes millor amb les premises. Un cop superada aquesta fase més feixuga, s'hi va desplaçar al lloc el primer torn, en el qual jo hi formava part. Vam estar-hi un total de 3 mesos (de Juny a Setembre) . En tres mesos hem tingut molts alts i baixos, com es normal en el dia a dia, ja que a vegades no es tot tant maco com sembla, es difícil estar tan lluny de casa i viure i conviure amb cultures tant diferents. Però alhora, es això mateix el que fa que sigui una experiencia tan única, està clar que les coses bones han pres protagonisme en el resum de l'estada. En el meu cas particular, em quedo amb el fet de poder conèixer la cultura i la gent com una local més, a part de l'experiència que m'ha aportat a nivell de la meva pròpia formació professional, que al final era aquest l'objectiu. L'equip hem tingut la sort de poder comptar amb l'ajuda econòmica del CCD, que ens ha cobert diverses despeses que molt probablement no ens haguéssim pogut permetre.

Carmen Reyes García

Este año hemos viajado hasta Missirah, Senegal, para realizar un proyecto iniciado por nuestros compañeros en colaboración con la ONG Dentistas sobre ruedas en 2017. El centro de salud en el que hemos trabajado nos ha enseñado desde cómo funciona una obra en Senegal hasta sus costumbres y maneras de hacer. Hemos ganado habilidades y aprendido cómo funciona la cooperación, a producir documentación y recoger la evidencia necesaria. La experiencia a pie de obra ha sido muy importante a nivel personal con la correspondiente relación con operarios y constructores locales con los que, además, existe la barrera del idioma y no conocen nuestras técnicas, del mismo modo que nosotros no conocíamos las suyas. También cabe destacar que no todo es tan bonito como parece, con la ONG ha habido situaciones incomodas de falta de dinero y encontrarnos con la situación de estar allí con la obra parada y exigencias de cosas que no nos correspondían a nosotros como arquitectos.

 

Neus Puigneró i Plans

Valorant de manera general la meva estada i participació en el projecte TresCinc, en el qual vam mpliar una clínica a Senegal, més concretament en un petit poble anomenat Missirah, portada per una ONG de Mallorca que es diu “Dentistas Sobre Ruedas”, se’m presenta una gran dicotomia al respecte; entre el que vaig aprendre i el que vaig viure. Primer de tot, explicar que no va ser una experiència que anés rodada i que no va tenir res a veure amb com me l’havia imaginat, ja que concretament el primer torn, ens vam trobar amb bastants problemes amb la ONG; com ara, coses que ja s’havien parlat i acordat, com el tema de la manutenció, no les van complir, com trigar 1 mes i mig a enviar diners i tenir-nos allà un més penjats; van ser coses que van entorpir al projecte i van dificultar la confiança amb la ONG, i a mi personalment em van afectar i desgastar. Tot i això, amb els treballador i la gent del poblat no vam tenir cap problema, i valoro de manera molt positiva haver pogut conèixer una realitat tan diferent a la nostra des d’aquesta perspectiva de manera tan propera i real, ja que al viure allà durant mesos et deixaven de veure com un turista més. Per acabar, i el més important, valorar el que he après, a part de com a persona, que m’ha fet créixer molt, ja que m’he trobat en situacions de convèncer i discutir que mai m’hagués imaginat; he pogut aprendre d’arquitectura i construcció sostenible, el qual era el meu objectiu personal de l’experiència, ja que per primera vegada vaig poder dirigir una obra i vaig formar part d’un projecte tant bàsic com executiu de principi a fi.

Com a resum, crec que no tornaria a treballar amb aquesta ONG, però sí que m’agradaria veure com funciona un altre projecte amb característiques semblants.

Àngel Joaniquet Oriol

El projecte de l’ampliació de la clínica dental a casa de salut, ha sigut una experiència molt enriquidora tant a nivell humà, en temes d’organització tant intern com amb la contrapart beneficiaria, I a nivell d’aplicació de sistemes constructius més sostenibles amb El Medi ambient. Al haver sigut un projecte on hem incidit amb tots els processos; recerca de arquitectura vernaculars I materials del territori disseny del avantprojecte amb la contrapart I diferents professionals de Mon De la salut, projecte basic, projecte executiu I direcció d'obra, a tot l'equip ns ha servit per viure tot El procés arquitectònic Des del principis fins Al final. A part de donar- li una capa més Al projecte que Al construir-se a Senegal (Àfrica) em hagut d’entendre la cultura del territori per adaptar-nos als seus costums i maneres de Treballar. Aconseguint un aprenentatge mutu entre els sistemes de bioconstrucció que aplicats en l'edifici, i el seu coneixement I metodologia per aplicar-los.
Finalment aquest projecte de cooperació ens ha servit per poder donar un retorn a tots els estudis coneixements que ens proporcionen des de la universitat en territoris amb gran potencial de transformació I amb vies de desenvolupament, on aconseguir fer una arquitectura mes bioclimàtica I sostenible pot ajudar a replicar aquestes arquitectures necessàries a tot El planeta reduint les seves petjades de CO2.