Comparteix:

2022-A007

Electrificació de l'escola comunitaria mitjançant plaques fotovoltaiques en la zona rural de Thiancoulmalal, Senegal.

2020-A007.png

Projecte: Electrificació de l'escola comunitaria mitjançant plaques fotovoltaiques en la zona rural de Thiancoulmalal, Senegal
Lloc de realització:
 Thiancoumalal, Senegal
Soci local: Associació Papa Alpha 
Participants de la UPC: Albert Sanchez Jimenez, Meritxell Casals Corbella, Javier de Esteban i Álvaro Luna Alloza
Dates de realització: març del 2022 a l'agost del 2022
Ajut del CCD: 3.818,95 €

Context del projecte

Thiancoumalal es un poblat en vies de desenvolupament situat al Kedougou, actualment pocs son els habitants que compten amb sistemes d’il·luminació (que sobretot prové d’energia solar). A part prèviament s’ha fet una instal·lació a la casa de salut on es va poder aconseguir que tingués aigua i llum durant tot el dia.
Cada cop era més habitual que els estudiants abandonessin l’escola degut al estat en que estava i per tal d’evitar això es va decidir millorar les instal·lacions amb nou material escolar i una instal·lació energetica nutrida amb plaques fotovoltaiques. D’aquesta manera permetria al estudiants poder treballar en els moments de menys llum i fins i tot estudiar per les nits, poder millorar el material de l’escola amb un ordinador i donar als habitants un lloc de reunió per les nits.

Què s'ha fet?

Durant aquests mesos s’han dut a terme diferents activitats. Principalment, trobem la creació i elaboració del prototip dels Carregadors FV i posteriorment, el desplaçament a la zona per tal de provar el prototip i la posada en marxa de la instal·lació de l’escola de Thiancoumalal.
Els resultats assolits són:

  • Electrificar la zona per reduir la implantació de combustibles fòssils
  • Dissenyar i construir un prototip de carregadors FV.
  • Ampliació de les hores
  • Educar a un grup de joves locals per tal que puguin mantenir la instal·lació i replicar-la en altres indrets.
  • Col·laborar amb els docents locals per tal que es desperti interès per la tècnica en els més petits.
2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El projecte encara no ha arribat al seu punt final, ja que queden aspectes a millorar i a implementar. Gràcies a la creació del prototip i la posada en marxa d’aquest agost, a la zona de Thiancoumalal, es van poder observar punts que caldrien millorar, com la grandària del prototip. També s’ha d’acabar d’analitzar per trobar la manera en què aquestes es puguin integrar millor en el seu dia a dia, com també una formació per tal que si sorgeixen inconvenients puguin arribar a solucionar-ho.
L’últim, però no el menys important, la realització de diverses rèpliques del prototip per tal que totes les famílies puguin tenir accés universal a les seves llars.

Valoracions dels participants

L'experiència ha estat molt positiva, ja que no només hem pogut participar en un projecte enginyeril relacionat amb la cooperació, sinó que també hem tingut la possibilitat de desplaçar-nos a la zona per dur-lo a terme. Fet que ens ha permès conèixer a les persones cooperants de la zona, com l’Alpha, l’Aliou, Tapha, Agna i a totes les famílies de Thiancoumalal, de les quals hem tingut l’oportunitat d'aprendre moltissim.


El vincle generat entre l’equip UPC i els membres de la comunitat de Thiancoumalal es intens i profund. La possibilitat de poder seguir desenvolupant la zona i aportant una font d’energia renovable a la comunitat, ens fa sentir orgullosos com a part de la comunitat UPC. A mig-llarg termini, serem capaços de veure com joves que han vist el canvi tecnològic, seran el motor del desenvolupament de la comunitat, com ara ho son en Tapha i l’Aliou. Estem molt satisfets de l'experiència i de com està avançant el projecte.