Comparteix:

2022-A020

Impressió 3D com a eina de formació i planificació per intervencions quirúrgiques

2020-A007.png

Lloc de realització: La Havana
Soci local: Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras 
Participants de la UPC: José Antonio Travieso Rodríguez, Jordi Llumà i Fuentes, Ramón Jerez Mesa, Bàrbara Adrover Monserrat

Dates de realització: 9 de gener del 2023 al 17 de gener del 2023
Ajut del CCD: 5.000 €

Context del projecte

Tot i tenir recursos limitats i un context geopolític complex, causant així una situació econòmica complexa, Cuba és coneguda mundialment per les seves bones intervencions mèdiques. El sistema de salut destaca per ser un sistema públic, universal i gratuït, fent èmfasi en la medicina preventiva. A més, Cuba ha apostat per els estudis de medicina, fent una important inversió en l'educació i l'entrenament dels metges professionals. Però, a part de ser una illa, on sempre és més complexa la importació, es limiten les poques vies de participació internacional. Encara que els professionals tenen un alt nivell de preparació, els recursos materials són molt escassos. L’ajuda d’aquest projecte aporta formació d’àmbit tècnic als metges així com el material necessari per a realitzar i fer créixer l’ús d’impressió 3D dins els hospitals. D’aquesta manera, es treballarà en la integració de la impressió 3D en el món mèdic a un país amb pocs recursos.

Què s'ha fet?

Durant la realització del projecte s’ha aconseguit la impressió de maquetes d’òrgans reproduïts a partir de radiografies amb materials flexibles. Fent una caracterització prèvia dels materials flexibles, i coneixent el seu comportament mecànic, a partir d’assajos a tracció de materials adequats pel món mèdic, s’ha pogut aconseguir una textura més similar a la del cos humà que amb els materials rígids utilitzats normalment. Però ha estat tot un repte realitzar una bona
formació per als metges a Cuba, ja que la impressió de materials flexibles és molt més complicada. Però s’ha aconseguit satisfactòriament assenyalant la diferència obtinguda per als diferents tipus de materials òptims per a fabricar les mostres. Finalment, s’ha aconseguit posar en pràctica l’ús dels models impresos per a la planificació d’intervencions, on s’hi ha observat una millora molt notable (en temps i en qualitat).

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Es preveu la continuïtat del projecte ja que la impressió 3D amb temes biomèdics és una línia de treball prioritària en el grup de recerca TECNOFAB. L’àmbit de salut humana és un camp en el qual, segons el nostre punt de vista, cal continuar treballant perquè cal que continuï millorant. Per això, hi ha tesis doctorals i treballs finals d’estudi treballant en temes d’integració d’impressió 3D en aplicacions biomèdiques. A més, s’està treballant amb una publicació científica dels resultats adquirids. Per part de l’Hospital Ameijeires, la incorporació de la impressió 3D de rèpliques ha causat molt bona impressió. Per aquest motiu tenen interès en donar continuïtat al projecte per a seguir millorant la unitat d’impressió 3D per a planificar cirurgies, però amb la vista posada a llarg termini en una unitat docent de cirurgia sobre rèpliques de casos reals. També s’ha parlat de col·laborar amb metges de tot iberoamericà.

Valoracions dels participants

Ramón Jerez Mesa

La sensació de satisfacció de l’any passat s’ha intensificat amb aquest projecte, ja que hem vist, de primera mà, que el que fem funciona bé dins l’hospital. Les
possibilitats dins la recerca que fem amb el grup de d’investigació segueixen creixent en vista dels bons resultats obtinguts. L’enginyeria al món biomèdic és molt més factible si ens acompanyen professionals d’aquest àmbit tant ambiciós.

Bàrbara Adrover Monserrat

Primer, m’agradaria donar les gràcies a l’hospital Hermanos Ameijeiras per introduir-nos al món mèdic, donant-nos l’oportunitat de poder potenciar la impressió 3D al món de la biomedicina, on encara queda molt per explorar. El projecte m’ha motivat molt en la meva carrera professional. Tot el treball que hem fet fins ara és útil per als metges i això se veu en intervencions que han fet tenint l’ajuda dels models impresos a l’hospital, i això és molt gratificant.

Jordi Llumà i Fuentes

Formar part d’aquest projecte ha estat molt satisfactori, personalment i professionalment. Encara que l’extracció d’òrgans a partir de TACs és un procés complicat per al nostre grup de recerca, els metges fan que sigui tot molt més fàcil. La impressió dels òrgans amb impressores 3D senzilles fa que l’anàlisi dels òrgans sigui fàcil i més real, podent comparar els òrgans amb els estris utilitzats per fer les intervencions, i això ens ho han agraït els metges.

José Antonio Travieso Rodríguez

El fet de continuar avançant i formant els metges ha fer que els objectius del projecte hagin estat assolit de manera adequada. Generar coneixement a l’hospital de l’Havana ha fet que sigui una experiència enriquidora, perquè els resultats han estat molt bons. Aquesta investigació no tindria sentit sense els coneixements bàsics dels dos àmbits (mèdics i tècnics). Tot l’equip estem molt contents del que hem aconseguit.