Comparteix:

2022-A024

Increment de les capacitats formatives en salut visual dels docents de la Facultat de Medicina (UCAD, Dakar, Senegal), per a contribuir en la millora de la salut ocular de la població infantil

2020-A007.png

Lloc de realització: Dakar, Senegal

Soci local: UCAD, CHU Abass Ndao

Participants de la UPC:

CARLOS FRESNO: Cooperació amb OCULARIS en la formació en optometria pediàtrica des de 2011, als projectes de Moçambic, Senegal i Camerun, i formació de 2 tècnics per a la creació i posta en marxa d’una òptica social a l'hospital Abass Ndao de Dakar (Senegal).

ANA DÍAZ: Cooperació amb OCULARIS en la formació en optometria pediàtrica des de 2011, als projectes de Moçambic, Senegal i Ghana, i formació de 2 tècnics per a la creació i posta en marxa d’una òptica social a l'hospital Abass Ndao de Dakar (Senegal).

Dates de realització:

Dates del projecte: 01/01/2022 al 31/12/2022

Dates del desplaçament: 29/05/2022 al 04/06/2022

Ajut del CCD: 1850 €

Context del projecte

Al Senegal, i a la majoria dels països de baixos ingressos, la ceguesa i les malalties que la produeixen constitueixen no només un veritable problema de salut pública, sinó també un problema socioeconòmic. El 2021, la IAPB estima que 1,6 milions de persones pateixen deficiències de la visió, la qual cosa representa un 10,20% de la seva població. D'aquestes, 165.000 són persones cegues (0,53% de la població) i més de 550.000 pateixen discapacitat visual. La proporció de dones és del 55%; Proporció de gènere (edat estàndard) 1,15.

En els últims anys, la prevalença de la ceguesa s'estima en aproximadament un 1,42%, molt per sobre del 0,15% esmentat anteriorment, i el vergonyós és que el 80% dels casos són curables o evitables. Per a la gran majoria d'aquestes persones, la mendicitat és la seva única activitat. La ceguesa infantil constitueix un greu problema de salut pública, on el tracoma afecta el 7,5% de les nenes i nens menors de 10 anys amb conseqüències nefastes per al desenvolupament, tant afectiu, motor com cognitiu.

Malgrat els esforços per a reforçar els recursos humans en el camp de la salut ocular, molts països de baixos ingressos continuen patint grans debilitats en aquesta àrea.

Què s'ha fet?

Aquest projecte té com a objectiu millorar la salut ocular infantil a l'Àfrica Occidental, especialment al Senegal. S'ha creat un Diploma Universitari en Oftalmopediatria, realitzant 3 edicions a Dakar. El projecte està en la seva tercera fase, amb l'objectiu d'assolir l'autonomia total dels professionals en la impartició del diploma. Durant la tercera edició, s'ha reforçat la formació dels docents i alumnes, millorat les eines pedagògiques i realitzat campanyes de detecció i sensibilització. El 2022 es va aconseguir transferir el 50% dels coneixements, i es preveu completar la transferència total el 2023.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El projecte reforça els CHUs i els oftalmòlegs docents, millorant l'atenció mèdica infantil a Dakar i a tota la regió africana francòfona. La matrícula en el Diploma proporciona ingressos per garantir la sostenibilitat econòmica del projecte i el fet que els docents siguin agents públics permet que el seu coneixement quedi als hospitals públics. Al Senegal, hi ha una gran necessitat de suport en refracció i optometria, i s'ha rebut una sol·licitud de col·laboració de la Universitat de Thiès. A més, el Coordinador de Salut Visual del Senegal ha sol·licitat suport en refracció amb els seus propis agents de salut. Per al 2023-2024, es planeja donar suport a la formació del personal del Ministeri de Salut, a més dels projectes amb les universitats.

Valoracions dels participants

Com a voluntari en el projecte de la UCAD, la meva experiència va estar marcada per un enfocament de drets humans. Vaig treballar juntament amb professionals locals per garantir el dret a la salut visual a Moçambic. Vaig contribuir a reforçar la capacitat dels especialistes locals, promoure l'equitat en l'accés als serveis oftalmològics i abordar les barreres que enfronten les dones, els nens i les comunitats marginades. Va ser gratificant ser part d'un projecte que va defensar els drets fonamentals i va crear un impacte positiu en la vida de les persones.