Comparteix:

2022-A031

Contribució a la cerca d'una solució integral en la crítica situació de Zaruma

2020-A007.png

Lloc de realització: entre Guayaquil i Zaruma (Ecuador)
Soci local: Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra -  Escuela Superior Politécnica del Litoral (CIPAT - ESPOL) 
Participants de la UPC:

  • Lluís Sanmiquel Pera
  • Pura Alfonso Abella
  • David Parcerisa Duocastella
  • Mª Teresa Yubero de Mateo
  • Marc Bascompta Massanes
  • Nor Sidki Rius
  • Maria Alejandra Vera Burau
  • Guillem Bel Roset
  • Roger Gaona Boixader
  • Mohammad Yousefian

Dates de realització: 07-03-2022 / 28-02-2023
Ajut del CCD: 6.000 €

Context del projecte

La ciutat de Zaruma és una de les ciutats més antigues de l'Equador. En 1990 va ser reconeguda com a "Patrimoni Cultural de l'Estat Equatorià". Des de 1998 aquesta ciutat consta en la llista indicativa de la UNESCO per a ser declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat. La ciutat de Zaruma és coneguda com "La Villa de San Antonio del Cerro de Oro de Zaruma". Tal com el nom indica, és la muntanya d'or de l'Equador, i és aquesta riquesa la que ha portat que Zaruma sigui víctima de mineria il·legal i descontrolada.

Aproximadament des de l'any de 1530 es té referència de Zaruma com a centre miner. Durant la colònia, l'or i la plata extrets de les mines de Zaruma van ser fonts econòmiques de la Real Audiència de Quito i per l'enriquiment de les colònies europees. Des d'aquella època, les vetes zarumeñas han despertat gran interès i s'ha extret a partir de la construcció d'un entramat d'excavacions, túnels, galeries, escales, en diverses direccions per a penetrar en el cor de les mines auríferes. Aquest tipus d'excavacions subterrànies molt pròximes del paviment de la ciutat, han provocat la pèrdua de la capacitat de càrrega dels terrenys, en alguns casos provocant fins i tot enfonsaments en ple centre històric.

Què s'ha fet?

A partir de la feina realitzada amb la contrapart, les visites tècniques realitzades, el mostreig i els assajos realitzats a dia d’avui es té una perspectiva més real i precisa sobre la situació de Zaruma i de la problemàtica deguda a la mineria il·legal.

En primer lloc, mitjançant les visites de camp es van poder definir les causes dels col·lapses de les estructures colonials de la ciutat de Zaruma. La mineria il·legal ha aconseguit arribar a nivells molt pròxims del paviment de la ciutat, la qual cosa ha provocat la pèrdua de la capacitat de càrrega dels terrenys, en alguns casos provocant fins i tot enfonsaments.

Una de les primeres propostes del projecte era l’aixecament en 3 dimensions de les galeries mineres que es localitzen en el subsòl de la ciutat. Es va poder constatar que actualment el govern de l’Equador està treballant en aquest aixecament amb un equip tècnic que diariament accedeix a les cavitats mineres. Durant l'exploració de camp es va poder constatar la contaminació de les aigües dels rius de la zona, essent un d’aquest un dels principals problemes de la mineria il·legal. Així, es va realitzar una campanya de mostreig d'aigües de rius en diferents punts dels principals afluents de la zona: el Río Amarillo i el Río Calera.

També es va realitzar al laboratori de sòls de la ESPOL la caracterització de les propietats físiques de les mostres preses a Zaruma i Porotovelo. El mostreig es va dur a terme en diferents plantes de processament mineral i relaveres del districte miner. Es va procurar que totes les mostres fossin representatives de cada zona, tenint en compte aspectes com la procedència del material, la humitat de la mostra, la profunditat de mostreig així com el temps d’estada en cada bassa de relave.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Hi ha perspectives de continuïtat del projecte tant per part de la Universitat Politècnica de Catalunya com per part de la contrapart del projecte el Centro de Investigación y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra (CIPAT) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

La visita tècnica realitzada a les municipalitats de Zaruma i Porotovelo, ha ajudat a poder establir llaços entre diferents entitats públiques (Ajuntaments , la Universitat, Instituts d’investigació nacionals), privades ( Empreses mineres) i socials (Grups que vetllen per la societat civil o personalitats públiques preocupades per la situació de la seves ciutats). Aquests llaços pensem que marquen l'inici a poder millorar la situació crítica en la que es troba actualment la zona minera de Zaruma-Portovelo.

Valoracions dels participants

Alejandra 

Considero que los proyectos de cooperación internacional sirven para dar a conocer realidades externas al ámbito europeo pero que existen en la actualidad. Ha sido una experiencia valiosa y enriquecedora mostrarles parte del territorio de mi país a mis compañeros. También lo es poder ayudar en la problemática que vive mi país con los conocimientos adquiridos en materia de minería, y el poder ponerlos en práctica ante esta situación me han servido para mejorar como profesional y como ser humano.

Guillem

Formar part de projectes de cooperació com aquest no només t’ajuda a millorar com professional, si no que va més enllà i entra en aspectes com els valors i la ètica. Treballar en aquest projecte ha sigut una experiència única, enriquidora i molt recomanable per a tots aquells estudiants o graduats que potser els hi agradaria treballar en algun projecte de cooperació amb altres països. Des d’un primer moment hem tingut un tracte excel·lent amb la contrapart i s’ha pogut treballar de manera amena i àgil. Agrair al CCD que any rere any fa possible que es puguin tirar endavant aquests projectes amb tanta il·lusió, ganes i constància. Seguim!

Nor

L'experiència del projecte de Zaruma (2022) penso que està sent molt positiva. Hem tingut la sort de comptar amb una contrapart responsable que ha participat del projecte activament, des del primer dia que es va plantejar. Durant l'estada a Zaruma, ens van facilitar i van participar de les trobades amb les entitats, òrgans de govern, així com amb les empreses que van visitar. Totes les trobades van servir per poder apropar el projecte i escoltar les diferents opinions, necessàries per saber quines són les necessitats i preocupacions reals de la zona. Durant les setmanes a la universitat ESPOL, on vam assajar les mostres dels relaves, l'enginyera Geanella Herrera del CIPAT va estar treballant amb nosaltres, així com altres investigadores també del CIPAT. Penso que varen tenir l'oportunitat de conèixer molt bons professionals dels quals vam poder aprendre molt. També voldria afegir que espero que el projecte pugui tenir continuïtat en el futur per tal de poder millorar la situació en la qual es troben les municipalitats de Zaruma i Portovelo. Finalment, només em queda agrair al CCD, per fer possible any rere tots els projectes de cooperació internacional, així com l'ONG MPD que ens dona l'oportunitat de poder establir llaços que d'una altra manera serien molt difícils de poder fer.