Comparteix:

2022-B003

Eines de planificació i avaluació de projectes d'electrificació rural a escala regional II

2020-A007.png

Lloc de realització: Colòmbia, Perú i Bolívia.
Soci local:

  • Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), Colombia.
  • Organización “Microgrids for Sustainability” (m4s), de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), Perú.
  • Grupo Universitario de Investigaciones en Energia  (GUIE) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Bolivia

Participants de la UPC: Grup de Recerca en Disseny i Optimització de Processos Industrials (DOPS); concretament: Antonin Ponsich, Bruno Domenech, Laia Ferrer-Martí, Rafael Pastor, Marc Juanpera, Alba Leduchowicz, Lluís Duran Arranz.
Dates de realització: 01/06/2022 – 31/05/2023
Ajut del CCD: 8.000 €

Context del projecte

El grup DOPS-UPC desenvolupa des de fa més de 12 anys una línia de recerca per a recolzar als promotors de l’electrificació rural a països en desenvolupament en el disseny de projectes aïllats amb energies renovables. Actualment, DOPS-UPC es dedica a l’avaluació de projectes implementats, així com la planificació de l’electrificació i el disseny de projectes a escala local i regional. Aquests eixos tenen en compte totes les dimensions de la sostenibilitat, incloent la mitigació del canvi climàtic i es basen en metodologies multi-criteri sistematitzades. Aquest projecte s’ha enfocat a tres països llatinoamericans: Colòmbia, Perú i Bolívia, tots tres en fase de desenvolupament energètic, a on es requereix plans d’electrificació i eines de disseny de projectes. Aquest projecte pretén identificar pràctiques adequades i condicionants rellevants, per extrapolar els resultats a altres contextos del món.

Què s'ha fet?

En aquest projecte, el grup DOPS-UPC ha dut a terme les següents activitats i resultats:

  1. S'han desenvolupat eines d'avaluació de projectes (principalment, enquestes i entrevistes) específicament adaptades al context i els condicionants de les comunitats electrificades, en particular a Colòmbia i Perú.

  2. S'ha visitat comunitats electrificades i per electrificar, en el context de diversos programes d'electrificació, a la regió de La Guajira (Colòmbia), Raqaypampa (Bolívia) i Paracas (Perú); i s'ha recollit la informació in situ.

  3. S'ha analitzat la informació recollida, identificant punts forts i febles dels projectes visitats, i s'han tingut en compte per preparar guies de bones pràctiques en la implementació de futurs projectes.

  4. S’han desenvolupat o millorat eines multi-criteri d’avaluació i de planificació energètica i s’han publicat els resultats de la recerca.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

El grup de recerca DOPS-UPC treballa de manera consolidada des de fa més de 15 anys en la línia de recerca en planificació i avaluació de l'electrificació rural. En aquest temps, l'equip sol·licitant ha dirigit 7 tesis doctorals (2 més en curs) i publicat 43 articles JCR, a més de nombroses publicacions com a capítols de llibre i congressos. Actualment, a més de les fonts de finançament nacionals, l'equip està col·laborant amb una xarxa d'universitats per presentar projectes a convocatòries competitives europees. En paral·lel, les contraparts (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, a Colòmbia; organització "Microgrids for Sustainability", a Perú; i Grupo Universitario de Investigaciones en Energía (GUIE) de la Universidad Mayor de San Simón, a Bolívia) ha mostrat molt interès en la recerca i s'està treballant per desenvolupar publicacions a partir de les visites realitzades.

Valoracions dels participants

Bruno Domenech

Aquesta línia de recerca està en fase de maduresa i estem obtenint uns resultats molt satisfactoris pel meu desenvolupament acadèmic. A nivell personal, aquesta línia m'ha permès seguir consolidant-me com a professor agregat a la UPC.

Marc Juanpera

A nivell personal, les visites a les comunitats de La Guajira a Colòmbia m'han demostrat la importància dels factors socials i culturals en l'èxit dels projectes d'electrificació. D'altra banda, a nivell professional, aquest projecte m'ha ajudat a obtenir una plaça de Professor Lector a la UPC, on continuaré treballant amb en aquesta temàtica de recerca associada a la cooperació per al desenvolupament.

Alba Leduchowicz

Amb la recerca del nostre grup d'investigació estem desenvolupant eines d’enginyeria per auxiliar en el desenvolupament energètic sostenible, imprescindible per a garantir un accés real al dret de l'energia al Sud Global. La nostra experiència es construeix amb la cooperació amb institucions locals i el treball de camp a les regions rurals d'estudi. Personalment, aquesta oportunitat de fer un treball rellevant per a la societat, em fa créixer com a investigadora, com a enginyera i com a ésser humà.

Antonin Ponsich

Aquest projecte m’ha permès combinar activitats de desenvolupament energètic amb la recerca en les disciplines de matemàtiques i informàtica, per a obtenir resultats rellevants tant per a l'estat de l'art com per a les poblacions objectiu. A nivell personal, aquesta experiència em va ajudar per a consolidar-me com professor lector a la UPC i a obtenir l’estabilització a aquesta universitat.

Lluís Durán Arranz

Aquest projecte i estar vinculat amb l’IOC m’ha permès tenir una primera experiència teòrica i acadèmica dins el món de l’enginyeria. Treballar amb diferents professors de la Universitat en els seus estudis m’ha permès descobrir una altra vessant laboral que desconeixia, la investigació. També m’agradaria comentar que estic més que satisfet per aquesta oportunitat i haver treballat en projectes tant interessants i, alhora, molt agraït per la confiança que tot l’equip ha depositat en mi en tot moment.