Comparteix:

2022-B004

Desenvolupament d'un mapa acústic per la ciutat de Bucaramanga, Santander, Colombia

2020-A007.png

Lloc de realització: Terrassa / Bucaramanga
Soci local: Universidad Autónoma de Bucaramanga
Participants de la UPC: Andreu Balastegui Manso, Jordi Romeu Garbí, Genís Casanova Palomar
Dates de realització: 1/6/2022 al 15/12/2022
Ajut del CCD: 5.000 €

Context del projecte

Bucaramanga té 684.269 habitants i la seva població continua creixent degut a la immigració veneçolana i des d'àmbits rurals cap a la ciutat. Amb una alta necessitat de mobilitat, el parc de 217.682 vehicles causa àrees de gran congestió degut a les limitades infraestructures viàries que té la ciutat. La contaminació acústica resultant té un efecte important sobre la salut de la població, reconegut per la OMS. A Europa és obligatori que cada ciutat disposi del seu mapa de soroll, que es realitza mitjançant simulació i que representa un elevat cost (~0.8€/habitant). Aquest projecte pretén desenvolupar un mapa de soroll de les zones de major concentració d'usuaris de la ciutat de Bucaramanga utilitzant una estratègia innovadora basada en sensors mòbils de baix cost muntats a bicicletes.

Què s'ha fet?

- L’estudiant Genís Casanova ha estat 4 mesos amb la beca del projecte, construint i programant 4 estacions mòbils de mesura de soroll.

- La Jessica Maradey i el Gerardo Torres van estar dues setmanes al LEAM familiaritzant-se amb les estacions de mesura de soroll i els mètodes de mesura de mapes de soroll.

- S’ha dissenyat i construït les subjeccions de les estacions per bicicletes.

- Durant 2 setmanes s’ha mesurat el soroll al centre de Bucaramanga amb les estacions mòbils en circulació en bicicletes i s’ha completat el mapa de soroll d’una àrea de 1,3 km2 al centre de Bucaramanga.

- S’ha transferit el coneixement necessari perquè l’equip de Bucaramanga continuï la mesura del mapa de soroll complet de la ciutat i fabriqui més estacions de mesura.

- En Gerardo Torres ha completat el seu treball de fi de grau.

- S’ha fet difusió del projecte a les webs, amb entrevistes de ràdio a Colòmbia i amb presentacions a congrés.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Durant el següent semestre, la professora Jessica Maradey ha fet un conveni de pràctiques amb 3 alumnes de la UNAB, que han construït noves estacions de mesura de soroll a Bucaramanga i han ampliat la zona on s’ha mesurat el mapa de soroll. També han afegit un mòdul de comunicacions GSM perquè l’estació enviï les dades mesurades directament a un servidor. S’està automatitzant el tractament de les dades en la recepció al servidor, per mostrar-les directament sobre un sistema d’informació geogràfica. Per altra banda, s’ha aconseguit un ajut a la convocatòria de 2022 de ‘Proyectos de generación de conocimiento’ del Ministerio de Ciencia e Innovación, amb els mateixos participants que en el present projecte entre d’altres. Tanmateix, a octubre de 2023 des de la contrapart de la UNAB, l’equip de Bucaramanga ha tornat a visitar Terrassa per mostrar els avenços a les noves estacions i el nou mapa de soroll.

Valoracions dels participants

Jessica Maradey

Com a participant del projecte, la sinergia i el treball en equip va ser excel·lent des de la concepció fins a l'execució. El suport, la confiança, la comunicació; la posada en comú sobre les activitats i metodologia per abordar el projecte van ser claus per a la realització i la consecució dels resultats.

Per mi va ser una experiència enriquidora des del punt de vista tècnic, significa contribuir al millorament de la qualitat de vida de les persones, generar un impacte social regional de la ciutat on resideixo i vaig néixer i aportar nou coneixement des de la universitat als òrgans governamentals per a la presa de decisions que mitiguen els efectes del soroll a les zones estudiades.

Genís Casanova

Durant aquest projecte vaig afrontar la responsabilitat de tenir preparat i funcionant correctament una sèrie de PCB, amb una data límit: l'arribada dels companys de la universitat de Bucaramanga. Em va ensenyar a treballar sota pressió, a gestionar la frustració i a saber com treballar col·laborativament amb el company colombià, amb el qual vam aconseguir finalment que funcionessin correctament..

Andreu Balastegui

Com a IP del projecte, penso que el present projecte ens ha servit per començar una col·laboració internacional amb la Universitat Autònoma de Bucaramanga on la nostra expertesa en l'avaluació del soroll ambiental i el seu interès per desenvolupar aquesta activitat a Colòmbia, ha accelerat el desenvolupament d'una nova tecnologia per realitzar mapes de soroll amb estacions de mesura mòbils a bord de vehicles de transport individual de baix soroll de fons.