Comparteix:

2022-B009

Millores en la mineria artesanal d’or davant la salut pública i el canvi climàtic: el cas de Bolívia

2020-A007.png

Lloc de realització: Oruro i Capinota, Bolívia
Soci local: Universidad Técnica de Oruro
Participants de la UPC:

Desplaçats: Pura Alfonso, Arnau Martínez, Marçal Carrasco i Miquel Sendrós.

Altres: Hernan Anticoi, Marc Bascompta, M Teresa Yubero, Carlos Hoffmann Sampaio, Montserrat Alsina, Arnau Cumelles, Roser Gómez

Dates de realització: 20/05/2021 al 28/02/2023
Ajut del CCD: 9886,89 €

Context del projecte

La mineria artesanal produeix elevats impactes ambientals, ja sigui directament amb l'emissió de substàncies tòxiques al medi ambient com de CO2 degut a l’elevat consum d’energia per al processament dels minerals. S’hauria de modificar l'actuació de la mineria perquè redueixi el consum energètic i optimitzar la producció per a contribuir a minorar el canvi climàtic. També s’hauria de disminuir les emissions de contaminants per a evitar els problemes que poden sortir si disminueix la disponibilitat d’aigua. En aquest sentit, s’hauria d’orientar a les comunitats on es practica la mineria artesanal sobre la necessitat d’augmentar la capacitat adaptativa en aquestes activitats, assegurant la protecció i la sostenibilitat dels recursos naturals crítics.

Què s'ha fet?

Es va investigar per fer sostenible la mineria de l'or i de l'estany a Bolívia, cercant processaments que consumeixin menys energia, optimitzin l'extracció de les menes i amb menys contaminació ambiental. En el cas de l'estany, es van estudiar sistemes de mòlta amb molins de boles, de rodets a pressió (HPGR) i de barres, trobant-se que una combinació d'HPGR i boles gastarà menys energia, contribuint a les mesures davant del canvi climàtic. També ofereix millores pel que fa a la recuperació. Aquest tema forma part de la tesi doctoral UPC del professor de la Universitat Tècnica d’Oruro Miguel Ruiz. S'ha avançat en l'estudi de la contaminació pel mercuri utilitzat per a la recuperació d'or a Apolobamba, tesi de la contrapart Karla Villegas. Es mostra que la contaminació de la planta de ciment de Capinota és responsable de la disminució de fertilitat del sòl dels voltants

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

La millora de les activitats en mineria artesanal és lenta, no obstant amb la col·laboració de diferents entitats això és possible. Portem paral·lelament dues problemàtiques molt fortes a Bolívia: la mineria de l'or i la de l'estany. Amb aquesta última estem molt avançats i és una cooperació en la qual participen les universitats bolivianes ubicades a les principals zones mineres del país. Aquesta recerca necessita encara un altre projecte per a poder aplicar els resultats que fins ara hem obtingut a pràcticament tota la faixa estannífera de Bolívia, fent una activitat amb una disminució considerable de l'energia utilitzada i amb un millor aprofitament dels recursos.

Valoracions dels participants

Marçal Carrasco 

Ha estat una gran oportunitat per a adquirir una varietat de coneixements relacionats amb la carrera d’enginyeria de mines. En la meva experiència, el projecte ha estat molt positiu per a la meva carrera i el meu desenvolupament personal. Recomano molt l’experiència a qualsevol estudiant.

Arnau Martínez

La participació en aquest projecte ha estat satisfactòria, tant a nivell d’estudiant com personal. Ha estat de gran utilitat per l’aprenentatge i l’aplicació pràctica en situacions reals, s’han pogut realitzar tasques en zones i situacions que difícilment es podrien realitzar en el nostre territori. Una altra cosa interessant és poder haver observat i interactuat amb diferents costums. El treball realitzat sobre el terreny en el nostre cas no representa la totalitat de les accions que s’han de realitzar, tot el contrari, només és la primera part d’una sèrie de treballs posteriors.

Miquel Sendrós

Aquesta va ser una gran experiència, encara que ja conec la cultura d’un primer viatge. Jo he fet el treball final de grau sobre aspectes de la mineria a Llallagua i en aquesta ocasió vaig tenir l’oportunitat de veure que alguns resultats de la meva feina eren importants per a l’activitat de la planta de processament d’on proveïen els material que vaig fer servir. També ha estat molt positiu el haver pogut treballar tant amb professors de la Universitat Tècnica de Oruro, amb els quals he pogut aprendre moltes coses sobre processament de minerals.

Pura Alfonso

L’experiència del treball de cooperació que portem a Bolívia crec que dona bons fruits tant per a la formació dels estudiants, el quals adquireixen la sensibilitat que avui dia és necessària en enginyeria per a que en les seves decisions futures tinguin en compte la sostenibilitat de les activitats que porten a terme i què això s’ha de contemplar des d’un punt de vista global. També per a la Universitat contrapart significa un progrés tant per ampliar la seva capacitat de recerca com a per augmentar la seva sensibilitat amb els problemes que els envolta.