Comparteix:

2022-B010

Tractament sostenible d’aigües residuals amb microalgues i biocarbó de llavors d’açaí

2020-A007.png

Lloc de realització: Rio Grande, Rio Grande do Sul y Arquipelago do Bailique, Macapá (Brasil)
Participants de la UPC: Etiele Morais y Enrica Uggetti
Dates de realització: 06/2022 - 06/2023
Ajut del CCD: 6.000 €

Context del projecte

La idea que desenvolupem pel filtre en el projecte pot ser una opció de baix cost per millorar l'aigua que utilitza la població de Bailique per beure. Amb la possibilitat d'acoblar-lo a l'aixeta d'una forma fàcil, segons els assajos realitzats en laboratori, el filtre basat en biocarbó de les llavors d'açaí és capaç d'eliminar compostos orgànics i, per consegüent, el color, olor i sabor de l'aigua. Això pot millorar la qualitat de vida de la població de les illes de Bailique i reduir les malalties causades per la mala qualitat de l'aigua.

Què s'ha fet?

Producció de biocarbó de les llavors d’açaí: Es va produir i avaluar el biocarbó en diferents temperatures i temps de retenció quant a les seves característiques morfològiques i capacitat de retenció de compostos orgànics en aigües, obtenint com a millors condicions de piròlisis 700ºC i 30 min.

Desenvolupament de filtres a partir de biocarbó produït per tractament d’aigües pel consum i pre-tractament d’efluents. El biocarbó produït amb les millors característiques va ser aplicat pel tractament d’aigües per consum humà i efluents. Va ser desenvolupat un filtre imprès en 3D que pogués acoblar-se a les aixetes perquè es pogués aplicar a les cases de les persones per millorar la qualitat de l’aigua per prendre.

Transferència de coneixement i capacitació del personal tècnic de laboratori i de camp a la FURG (Universidade Federal do Rio Grande): La investigadora principal de la UPC va estar 2 mesos a la FURG treballant en un grup de recerca en el desenvolupament del filtre i en la producció del biocarbó. Va ser co-orientadora d’un TFG de tres estudiants en la producció del biocarbó i desenvolupament del flitre.

Establiment i consolidació d’activitats de cooperació a mig i llarg termini entre la UPC i la contrapart a Brasil: A la reunió amb els investigadors de la FURG a la UPC, a més de l’intercanvi de coneixement, es van discutir propostes per la continuïtat dels treballs de cooperació. Així es va escriure una nova proposta per al CCD per la continuació del projecte els anys 2023 i 2024.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Es pretén continuar el projecte a través de l’intercanvi d’investigadors amb doctorat en curs entre Brasil i Espanya mitjançant una nova convocatòria del CCD ja aprovat el CHARMI II i també aplicar la proposta en convocatòries de cooperació amb un major pressupost a Brasil i Espanya per poder augmentar l’escala dels productes obtinguts a través del projecte. A més d’això, es proposa l’aplicació del biocarbó produït, en combinació amb la biomassa de microalgues, pel seu ús com a fertilitzant com una altra aplicació del bioproducte, a més del tractament d’aigües, que s’ha observat el seu potencial a través de l’avaluació de les característiques fisicoquímiques del producte obtingut.

Valoracions dels participants

Etiele Morais

Aquest projecte ha estat una gran oportunitat per poder començar la col·laboració amb la contrapart del Brasil amb la qual vaig treballar durant tot el grau, màster i doctorat al Brasil en el meu nou grup de recerca, el GEMMA. A la meva estada de 2 mesos a més de tot que vaig aprendre sobre producció del biocarbó, la comunitat de Bailique i conèixer de prop la seva realitat encara vaig tenir l'oportunitat de col·laborar amb la formació de 3 estudiants de grau d'Enginyeria Bioquímica a la FURG (Brasil) i una estudiant de màster d'Enginyeria Ambiental d'UPC.

Enrica Uggetti

Aquest projecte ha estat una gran oportunitat per establir col·laboracions amb un nou equip de treball del Brasil amb àmplia experiència a l'àrea de microalgues. En particular, m'ha semblat una excel·lent oportunitat poder rebre al nostre grup els investigadors del Brasil, que van presentar a la seva xerrada tot el potencial futur que poden tenir els equips en treballar junts.