Comparteix:

2022-B011

Impactes de la reutilització d’equips informàtics per reduir l’escletxa digital: la experiència de quatre centres a La Plata i Rosario (Argentina) i Montevideo (Uruguai)

2020-A007.png

Lloc de realització: Argentina i Uruguai
Soci local: Nodotau (https://tau.org.ar/raee-gestion-de-residuos/), Ekoa (https://ekoa.unlp.edu.ar/), Antel Integra (https://www.antel.com.uy/institucional/antel-integra/proyectos-principales/proyecto-antel-integra), Ceibal (https://ceibal.edu.uy/).
Participants de la UPC: Mireia Roura
Dates de realització: 01/10/2022 al 01/05/2023
Ajut del CCD: 1.250 €

Context del projecte

S’ha millorat la intercooperació entre el projecte eReuse.org, de la UPC, i indirectament el projecte Reutilitza, amb diversos centres de reutilització de dispositius informàtics d’Argentina i Uruguai que cerquen minvar l’escletxa digital. El projecte forma part d’una tesi doctoral sobre economia circular i digitalització verda i accessible per a poblacions vulnerables i, especialment, ha estudiat a fons estratègies holístiques per connectar als ciutadans de les anomenades villes misèria d’Argentina a través d’aules servititzades i d’ecosistemes innovadors.

Què s'ha fet?

  • S’han estudiat els processos de reutilització de totes les experiències per intentar digitalitzar-los i fer-los més eficients, a la vegada que s’ha format sobre metodologies d’anàlisi d’impacte ambiental, social i econòmic.
  • S’ha estudiat a fons la governança dels ecosistemes per tal de caracteritzar-la i establir patrons comuns i diferències que permetran construir un model d’organització que sigui útil per les comunitats que persegueixen un model de transició digital verda i accessible.
  • S’ha estudiat l’impacte social i ambiental de l’accés a ordinadors a les villes misèria de Rosario amb una metodologia quantitativa i qualitativa que ha permès mesurar la densitat i diversitat dels rols que incideixen en l’èxit de les iniciatives.
2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Es preveu continuar treballant amb els centres de reutilització, especialment els d’Argentina.

NodoTau forma part, juntament amb eReuse (que està sota el paraigua de Pangea i la UPC), de l’Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC), i per això treballem amb xarxa, a més fa molts anys que utilitzen el programari d’eReuse i mantenim el contacte.

Pel que fa a Ekoa, hi ha dues vies de col·laboració en curs:

  1. La primera, la implementació del programari eReuse, per la qual s’està pendent de la resolució de la convocatòria per part de la Universitat de la Plata.
  2. La segona consisteix en una col·laboració conjunta amb la UPC com a relators d’una norma internacional de la ITU, baseline-L-GPSIM, sobre esborrat de dades.

Valoracions dels participants

Mireia Roura 

Aquest projecte ha estat d’extremada importància per la realització de la tesi doctoral, ja que, a banda de la increïble experiència d'aprenentatge i de poder ajudar a digitalitzar processos i indicadors a les experiències visitades, ha permès validar la governança del model d’eReuse amb Nodotau, a més de veure patrons en els drets de propietat i regles a les altres iniciatives.