Comparteix:

2022-C002

Telerehabilitació per persones doblement vulnerables

Lloc de realització: Barcelona i Vic
Soci local: Associació Diversitat Funcional d’Osona
Participants de la UPC: Carles Margelí, Alejandro Moreno, Jordi Torner, Núria Lamonja, Francesc Alpiste , Andrés Garcia, Gil Serrancolí
Dates de realització: 01/09/2022 – 31/05/2023
Ajut del CCD: 7.500 €

Context del projecte

El projecte tracta de desenvolupar un sistema de telerehabilitació per persones doblement vulnerables. És a dir, persones que tenen una lesió neuromuscular, i tenen recursos econòmics baixos. Aquest projecte de moment es centra en persones que han patit un ictus i es troben en fase crònica. La situació en la qual es troben aquestes persones, després de sis mesos de la lesió, és que el sistema públic no pot mantenir les sessions de rehabilitació necessàries per garantir que la persona no deteriori les seves capacitats motrius. L’única via és que el propi usuari es pagui les sessions de rehabilitació en centres privats, o que assisteixi a sessions de rehabilitació d’entitats sense ànim de lucre, com l’ADFO. Aquestes entitats ofereixen sessions a un cost molt reduït, i els seria molt útil un sistema com el que s’està desenvolupant per tal d’incrementar el nombre de persones ateses i millorar el seu monitoratge.

Què s'ha fet?

S’ha incrementat el nombre d’exericis i jocs que conté l’aplicació de Muvity. S’ha utilitzat el sistema de telerehabilitació amb un nombre major de persones i se n’ha monitoritzat la seva evolució, creant un grup de “pacients experts”. S’ha iniciat un assaig clínic a 50 persones tant per analitzar l’eficàcia tant a nivell motriu i funcional, com l’anàlisi de l’evolució del seu estat de salut i emocional. Les activitats de difusió que s’han fet han permès conèixer Muvity tant a nivell institucional com a altres entitats que potencialment l’utilitzaran.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Per aquest curs 2023-24 està previst continuar i acabar l’assaig clínic, en almenys 50 persones del Consorci Hospitalari de Vic. S’està sol·licitant els informes dels comitès d’ètica a dues institucions més. A part del desenvolupament, s’està treballant en la transferència de la tecnologia a altres entitats, estudiant el model econòmic a seguir per aconseguir la viabilitat al llarg del temps. A nivell tècnic, s’està treballant per no dependre d’aplicacions terceres. D’aquesta forma es reduiria el cost per l’usuari final. S’ha obtingut un projecte del CCD 2023 en aquesta línia.

Valoracions dels participants

Alejandro Moreno

Poder aplicar els coneixements adquirits a l’àmbit social i sanitari directament ha estat una gran satisfacció.

Jordi Torner

Ha estat una experiència molt gratificant participar en un projecte on tantes persones en surten beneficiades.

Gil Serrancolí

Sentir a dir a un pacient amb necessitats de rehabilitació cròniques que Muvity li facilitarà la vida quotidiana ja fa que tot el projecte valgui la pena i manté la motivació per continuar endavant.