Comparteix:

2023-A001

Projecte de millora de la qualitat del servei de l’hospital general i de l’escola d’educació secundaria de Kanzenze.

2020-A007.png

Lloc de realització: Kanzenze, Lualaba (RDC)
Soci local: Hospital General de Référence Mission Kanzenze  i Uzima secundaire Kanzenze
Participants de la UPC: Laia Sánchez Tolo
Dates de realització: 02/01/2023 – 26/05/2023
Ajut del CCD: 1500 €

Context del projecte

En l'hospital el nombre total del personal d'infermeria és inferior al nombre de mòduls, que resten incomunicats els uns dels altres. També, amb el pes de la maternitat, l'obstetrícia, la ginecologia i el paludisme, la rehabilitació queda en un terme poc prioritari.

La metodologia de l'escola encara és molt memorística amb l'agreujant de no tenir cap suport físic amb què poder recolzar-se, on el material escolar és escàs perquè està encarit –fora de l'abast de les famílies i l'escola– i el sistema d'ensenyament no capacita prou per adquirir els sabers i habilitats necessaris per a resoldre els problemes de la vida quotidiana i laboral.

Hi ha un procés d'informatització general per a les tasques quotidianes, però encara es necessita suport per a la instal·lació i ús del maquinari i programari necessari. També hi ha projectes de rehabilitació estructural en el que es necessita mà d'obra.

Què s'ha fet?

La instal·lació del sistema de comunicació que ha aportat control i una nova eina de gestió, on, confiem que aporti un estalvi al personal que repercuteixi en una millora en l'atenció hospitalària.

La construcció dels canvis estructurals del mòdul d'operacions que són un pas més en les millores permanents de les condicions d'esterilització del mateix hospital.

La formació del personal d'infermeria en les habilitats bàsiques d'ofimàtica que permetés a la vegada trencar amb el rebuig anterior de ser una eina més de treball. Com que els ordinadors han quedat a l'abast del personal i resten a la seva disposició, poden de mica en mica introduir-los en el seu dia a dia laboral.

L'elaboració i l'aplicació les pràctiques experimentals que van ser una novetat per a tot l'alumnat que va fer despertar l'interès i la motivació en la matèria, la possibilitat de combinar-ho amb material audiovisual també era una excepcionalitat valuosa.

Finalment, la rehabilitació de la sala d'informàtica, ha permès a l'alumnat conèixer i fer servir la riquesa i habilitats que pot oferir.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Ampliar la instal·lació de comunicació a tots els mòduls de l’hospital amb les millores incorporades i fer el seguiment, aplicació i promoció de les propostes i resultats en el camp de la rehabilitació. També, replicar el procés –de creació de pràctiques experimentals i tot el seu material pedagògic i de suport– en altres matèries i en l’escola d’ensenyament primari. Finalment, consolidar i arribar a totes les realitats i contextos, el treball de difusió, sensibilització i capacitació de la gestió de l’aigua.

Valoracions dels participants

Laia Sánchez Tolo

Cada dia, moment, era un nou aprenentatge, comprendre un detall més de la realitat viscuda. El medi fa que qualsevol procés requereixi una inversió més gran de temps per assolir-lo: des de l’accés a internet a l’ordinador fins a l’elaboració del menjar. La mort és el pa de cada dia, les llargues vetlles s'escolten nit rere nit. Es percep la pobresa i un desgast precoç. Però en cada acció, en cada suport, en cada presència, en el meu entorn es dibuixaven somriures.