Comparteix:

2023-A004

Cursos de programació i introducció a les TIC destinats als estudiants de la residència de Mbour de la Fundació Por Una Sonrisa En África al Senegal

2020-A007.png

Lloc de realització: Residència d’estudiants a Mbour, Senegal
Soci local: Fundación Por Una Sonrisa En África
Participants de la UPC: Pau de las Heras Molins, Jordi Cabrera Riudor, Maria del Viso Tristancho, Rubén Hernández Ruíz, Jordi Bonet Dalmau, Arnau Arumi Casanovas, Joan Martínez Domene
Dates de realització: 9/3/2023 - 30/9/2023
Ajut del CCD: 3.001,80 €

Context del projecte

Una part de la població del Senegal que habita en zones rurals té dificultats significatives en l'accés a l'educació formal, ja que a molts d'aquests llocs no hi ha escoles preprimàries ni primàries a prop. La Fundació PUSE aborda aquesta problemàtica amb iniciatives com la construcció d'escoles rurals, residències a prop d'instituts i beques universitàries.

La residència d'estudiants de Mbour acull estudiants de la zona amb quotes simbòliques i prioritzant beques per noies en formació professional. Malgrat intervenir en tot el cicle educatiu, la Fundació es preocupa per la transició al món laboral i ofereix formació en informàtica i programació amb el suport de cooperants físics i a distància.

Què s'ha fet?

Les activitats realitzades com a part del projecte, que han tingut els resultats previstos, han estat les següents:

  • Realització de dos cursos (de 20 hores cadascun), un d’ofimàtica i un altre de programació en Python, a una desena d’alumnes.

  • Preparació de materials docents pels cursos realitzats com a part del projecte i també com a recursos pel professorat de la residència en cursos posteriors.

  • Revisió dels ordinadors portàtils i la xarxa de la residència, actualitzacions del programari existent i instal·lació de noves eines per programar seguint els cursos.

  • Reunions amb altres voluntaris que han participat i/o participaran en projectes de formació TIC a la residència amb la fundació PUSE per definir els continguts, mètodes, eines, etc.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

La Fundació PUSE té una relació amb diversos anys d'història amb professorat de l'EPSEM, a través de la qual s'han realitzat diversos projectes. És per això que sembla més que probable que en el futur es puguin continuar fent projectes com aquest, ja que la fundació es mostra interessada a seguir rebent un flux de voluntaris per nodrir la formació TIC que té lloc a la residència.

Més enllà d'això, també s'ha detectat que la instal·lació fotovoltaica implantada fa uns anys com a part d'un d'aquests projectes en col·laboració amb l'EPSEM, ara mateix no està en funcionament, fet que obre la porta a futurs projectes de consolidació de la instal·lació i formació necessària del personal per a estabilitzar la situació i que la residència pugui gaudir dels beneficis de la instal·lació de manera indefinida.

Valoracions dels participants

Rubén Hernández Ruíz 

Personalment, mai havia viatjat fora d'Europa ni havia participat en cap mena d'experiència en cooperació, així doncs resultava una novetat total per mi. Poder aplicar els meus coneixements que he après a la universitat per a ajudar a altres persones va ser una experiència molt gratificant, la població d'allà era molt amable i agraïda amb la nostra tasca, cosa que és d'agrair. D'altra banda, en l'àmbit personal conèixer altres cultures sempre m'ha entusiasmat i viure una experiència tan diferent del que estic acostumat al dia a dia va ser una gran vivència per a mi.

Jordi Cabrera Riudor

Considero que hem fet una feina que pot ser de molta ajuda als estudiants i que hem fet una bona contribució. Per altra banda, conviure amb una altra cultura totalment diferent de la meva m'ha fet obrir la ment i empatitzar. Personalment, el projecte ha sigut una molt bona experiència que recordaré tota la meva vida.

Maria del Viso Tristancho

Després d'haver realitzat aquest projecte podem dir que els objectius principals d'aquest mateix s'han realitzat amb èxit. Els dos cursos implantats han aconseguit un bon nivell. Tot i això, els coneixements del curs de programació van ser més difícil d'adquirir.

Personalment, penso que ha sigut una experiència molt enriquidora igual que intensa. Recomano molt a futurs estudiants viure aquesta experiència i espero tornar-hi algun dia.

Pau de las Heras Molins

Tot i els reptes, dubtes i inquietuds que, com hem pogut constatar, comporta la cooperació internacional, amb aquest projecte també hem pogut viure de primera mà la satisfacció d'haver treballat per afegir el nostre gra de sorra en la monumental tasca d'abordar les desigualtats que existeixen al món des de la nostra situació de privilegi. Penso que haver participat en aquest projecte ha estat una gran oportunitat per tots nosaltres per ampliar horitzons i conèixer de més a prop la diversitat de visions i realitats que existeixen més enllà de les fronteres que ens són conegudes, i estic segur que d'una manera o altra aquesta experiència ens acompanyarà allà on ens duguin els nostres futurs projectes, col·lectius però també individuals.