Comparteix:

2023-A006

Formació en gestió i tècniques de laboratori als responsables dels laboratoris dels Instituts Professionals Familiars Rurals de Mecuburi i Netia-Natete a la província de Nampula (Moçambic).

2020-A007.png

Lloc de realització: Mecuburi-Moçambic
Soci local: Institut Professional Familiar Rural de Mecuburi (IPF-Mecuburi)
Participants de la UPC: Enric Centelles Lorente, Cristina de Cózar
Dates de realització: 15/07/2023 - 7/08/2023
Ajut del CCD: 4.400 €

Context del projecte

Els Instituts Professionals Familiars Rurals (IPF) de Moçambic, requereixen la realització de pràctiques biologia i anàlisi de sòls en laboratoris homologats per a poder estendre els títols corresponents als graus professionals superiors. A través de Mans Unides, la IPFR de Mecuburi, va aconseguir recursos per a la construcció i equipament d'aquests laboratoris; mentre que el juliol del 2022 l'Escola d'Agricultura de la UPC (EEABB), amb suport del CCD, va elaborar, amb la participació d’una alumna de la eeabb i conjuntament amb els encarregats dels laboratoris, els guions de pràctiques. El projecte 2023_A006 és una continuació d’aquesta col·laboració.

Què s'ha fet?

Aquest projecte es va centrar en l’acció formativa per parts de tècnics de laboratori y professors de l'Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona (EEABB) dirigida als professors i responsables dels laboratoris dels Instituts Professionals Familiars Rurals (IPFR) de Mecuburi i Netia-Natete (província de Nampula) a Moçambic i es divideix en dues parts.

La primera part del projecte es va dur a terme a l’escola de Mecuburi, on la tasca a realitzar va ser  la de formar al professorat donant unes bases sòlides en les matèries d’Edafologia i Biologia en l'àmbit pràctic.

La segona, es va impartir a l’escola de Netia, on la feina es basava en la posada en marxa del laboratori d’Edafologia i Biologia (ja existent però en desús) i la formació dirigida als professors per poder realitzar pràctiques en el laboratori.

.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

- A l’escola de Mecuburi, caldria anar quan estigui construït el laboratori (aquest pròxim any), per tal de posar-ho en marxa, veure possibles mancances i ensenyar a treballar de manera segura i adequada en un laboratori, aprofitant així a fer algunes de les pràctiques que fem a l’EEABB perquè ells les puguin transmetre als seus alumnes.

- A l’escola de Netia, necessitaríem anar per impartir noves pràctiques i continuar amb la formació dels professors.

Valoracions dels participants

Molt positiva. Ha estat un viatge molt enriquidor amb tots els objectius que ens havíem proposat, aconseguits. Fins i tot, hem vist que caldria una estada de més temps per poder treballar més a fons i amb una continuïtat.

Molt bona predisposició i esforç, tant dels responsables com dels professors que havien de rebre la formació.

Els responsables i els professors són molt proactius a que els coneixements adquirits es puguin transmetre als seus alumnes i a la vegada que aquests acabin transferint els seus coneixements agrícoles al seu entorn.