Comparteix:

2023-A007

Ciutat, Espai Públic i infàncies. Workshop de cooperació per a la millora de l'espai públic a l'entorn de centres escolars de la Ciutat Oaxaca de Juárez.

Lloc de realització: Oaxaca de Juárez
Soci local: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Universidad La Salle Oaxaca.
Participants de la UPC: Bruno Seve (Director), Raül Avilla‐Royo, Ibon Bilbao, Rim Bouarourou
Dates de realització: 20/07/2023 - 04/08/2023
Ajut del CCD: 5.500 €

Context del projecte

Les infàncies, també anomenades “generacions futures”, continuen sent un col∙lectiu vulnerable amb poca veu en la presa de decisions sobre el futur dels seus espais urbans, tot i ser les primeres interessades i ser reconegudes amb drets. Aquest projecte és un manifest clar: repensar els espais urbans no només per a les infàncies, sinó des de i amb elles. Un exercici molt complex, que demana un esforç considerable de comunicació i empatia per parlar de seriosos temes d'inseguretat, violències de gènere, medi ambient, i del rol que compleix l'arquitectura en aquestes temàtiques. Paral∙lelament, s'aborda la dimensió pedagògica del dret a la ciutat de la infància, i la seva percepció de drets però també de responsabilitats de l'espai públic com a futures persones adultes. En aquest taller d'estiu el grup de futurs professionals de l'arquitectura (estudiants) ha de confeccionar les pròpies pràctiques col∙laboratives amb les infàncies.

Què s'ha fet?

El projecte s'ha desenvolupat com a taller del Summer School de l'ETSAB organitzat per un professorat expert i membre d'Arquitectes de Capçalera i les contraparts (Facultat d'Arquitectura, Disseny i Urbanisme (FADU) de la Universitat Autònoma Benito Juárez d'Oaxaca (UABJO), Universitat La Salle Oaxaca. El taller presencial es va desenvolupar al centre escolar públic Manuel Cabrera Carrasquedo.

El programa de les jornades incloïa rutes exploratòries, activitats artístiques diverses per descriure, imaginar i cartografiar el seu barri (colònia), jocs col∙laboratius simbòlics, debats, converses, rialles, tamales, concerts improvisats i nombrosos àpats amb les famílies i el Comvive. Aquest diagnòstic es completa atesa la metodologia oberta i l'oportunitat trobada en una operació d'urbanisme tàctic en la qual la comunitat participant s'apropia i es transforma l'espai públic davant de l'escola en una gran esplanada jugable multiusos, segura de dia i nit. El Tequio ‐ jornades de treball comunitari pel bé comú ‐ inclou veïnes i veïns del Comvive, estudiants d'arquitectura, i la comunitat de l'escola primària a la intervenció de 800m2 d'espai públic amb un pressupost mínim i durant 3 dies. Un espai públic comunitari co‐dissenyat, co‐construït i actualment co‐gestionat per la seva població propera.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Les perspectives de continuïtat van més enllà de la col∙laboració amb aquest centre escolar a la colònia Alemany d'Oaxaca de Juarez. La nostra proposta parteix sempre de la idea de la replicabilitat. El llibre, els articles i sobretot la bona relació amb les Universitats Mexicanes permetran fer altres tallers en el futur.

Valoracions dels participants

Aquest experiment és part d'una investigació més general sobre co‐creació urbana, els valors de la qual són compartits per les persones autores i Arquitectes de Capçalera. Cadascun dels experiments realitzats han de ser considerats com una mena de manifest per transformar les nostres universitats en estructures de coneixement transversals capaç de fer front de manera democràtica a les qüestions urgents que ens preocupen: com transformar com a col∙lectiu les nostres ciutats en espais més segurs, sostenibles i comunitaris. En general, aquesta retroalimentació va ser molt positiva, tant en qualitatiu com quantitatiu, amb valoracions molt altes. Els resultats mostren que la realització d’aquest tipus de tallers en un entorn acadèmic millora la motivació, la implicació i la satisfacció en els processos d’elaboració de projectes urbans i molt més.