Comparteix:

2023-A010

Disseny d'infraestructures i d'activitats de la Granja-escola de Mampatim a l’Alta Casamance, Senegal

2020-A007.png

Lloc de realització: Mampatim, regió de Kolda, Senegal
Soci local: L’escolapi Josep Artigas
Participants de la UPC: Daniel López Codina, Inna Martínez Sánchez
Dates de realització: Del 05/09/2023 al 06/10/2023
Ajut del CCD: 1.500 €

Context del projecte

Ens situem a una de les regions més pobres del Senegal, a l'Alta CasamanceMampatim està conformat per petites comunitats, 3 o 4 famílies cadascuna, i el poblat més habitat on es concentren la majoria de les persones. En total uns 18000 habitants, dels quals la meitat són homes i l'altra meitat són dones. Un 55% de la població té menys de 20 anys. Aquestes poblacions subsisteixen de la ramaderia i de l'agricultura, però sense cap tipus de formació, tecnificació ni maquinària. Aquestes condicions motiven a molts joves a anar-se'n de la regió cap a ciutats com KoldaVelingara o la capital, Dakar per poder buscar-se un mitjà de vida. Hi ha una important part que emigra a països, principalment, Europeus. Davant aquesta situació, el projecte neix amb la base fonamental de motivar al jovent a quedar-se i a més a més que es pugui formar en un àmbit essencial, com és el sector primari, i així poder treballar en millors condicions sense haver d'anar-se'n.

Què s'ha fet?

L’estada al Senegal tenia com a objectius principals, conèixer, observar, estudiar i analitzar la dinàmica de la població, del treball agrícola-ramader, de les condicions i eines amb les quals treballen i cultiven, així com, apreciar el nivell de coneixement i tecnificació que hi ha en les persones que treballen al camp i amb els ramats. Focalitzant-nos en el lloc objectiu que és el que considerem que es podrà veure més afectat pel projecte, la regió de Kolda i tots els poblats, a més a més de Mampatim, que s’hi torben a prop.

Per assolir aquests objectius, primerament vam contactar amb el secretariat Escolapi, ja que la contrapart que s’hi torba al Senegal treballant durant més de 50 anys, és escolàpia. Vam exposar la idea del projecte i vam quedar que per a l’última setmana de l’estada visitaríem al Ministeri pertinent de la Formació Professional Agrícola.

En segon lloc, conèixer i entrar en contacte amb la realitat de Mampatim i dels seus voltants. Durant, gairebé, 3 setmanes, vaig estar socialitzant, observant i coneixent les persones que habiten al poblat. Vaig entrevistar-me amb alguns grups de joves, amb l’alcalde i el secretariat de Mampatim, amb professors i mestres, amb algunes persones formades en l’àmbit de l’horticultura i fructicultura i sanitat animal de la regió i que tenen una visió molt interessant i important per al projecte.

En tercer lloc, per tenir algun punt de comparació i poder basar-nos en algun centre que funciona actualment, així com conèixer encara més opinions i perspectives del sector agrícola-ramader, vam visitar diferents centres de formació professional agrícola, al llarg de la meva estada:

  • El centre de formació, fundat pels escolapis, a M’lomp.
  • L’escola de Bignona, que imparteix diferents estudis i sí estan reconeguts per l’Estat.
  • El centre, també fundat pels escolapis, de Karang, Sokone.
  • L’escola de formació en horticultura de Dakar, amb estudis reconeguts per l’Estat.

D’aquí hi neix un altre objectiu, secundari però molt important, i és la formalització dels estudis que s’imparteixen als dos centres fundats pels escolapis així com el centre, objecte d’estudi, de Mampatim. Volem que, en els tres centres, els estudiants surtin amb titulacions reconegudes per així facilitar la seva inserció en el món laboral o la continuació en estudis superiors.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Aquest és un projecte de llarga durada, en aquests moments s'està fent l'estudi previ per veure la viabilitat i com adaptar el centre, el millor possible, a la realitat i a les necessitats de les persones de la regió de Kolda i de Mampatim. Així com analitzar i fer propostes de les fases en què s'anirà executant el projecte, i la ubicació preferible de les diferents infraestructures. Per tant, hi ha total voluntat i consciència de la necessitat de la continuïtat del projecte i del correcte acompanyament, per part de tots els elements involucrats en el projecte.

Valoracions dels participants

Aquesta experiència la valoro amb un 10. Ha estat molt enriquidora, molt educativa i molt necessària per poder fer un projecte completament adaptat i concebut per a la població de Mamapatim. La meva acollida al Senegal per part de les diferents comunitats en les quals m’hi he trobat ha sigut molt bona i gratificant.