Comparteix:

2023-A016

UPC-MBOLO. Il·luminem el futur (LIGHTING THE FUTURE)

2020-A007.png

Lloc de realització: Tujereng, Gàmbia

Soci local: M’BOLO

Participants de la UPC: Muriel Botey, Àngel Cuadras, Eva Cuesta, Pau García, Júlia Aguilera, Xavier Roset, Hermínio Martínez

Dates de realització: Juliol 2023 - Juny 2024

Ajut del CCD: 3.500 €

Context del projecte

Fandema és un projecte de l’associació Mbolo que va néixer l’any 2009 per tal de formar i empoderar a dones de tota Gàmbia. A l’escola s’imparteixen cursos d’instal·lacions elèctriques i energies renovables, vitals per a les oportunitats laborals que les dones puguin tenir en el país. A més a més, formar a professionals en aquest àmbit promou i augmenta el nivell d’electrificació del país amb instal·lacions de qualitat i segures, especialment en les àrees rurals i mercats on s’usen neveres i/o congeladors per a conservar els aliments. El projecte opta per una electrificació del país amb un model basat en energia fotovoltaica, és a dir, una energia verda que prescindeix de combustibles fòssils. El recurs solar és molt elevat a Gàmbia i, per tant, una gran oportunitat. 

Cal destacar que les instal·lacions per a les quals es forma a les estudiants són amb emmagatzematge, el que implica aconseguir una independència total o parcial de NAWEC, la xarxa elèctrica estatal que pateix sovint de talls de subministrament i que és inaccessible en les zones rurals.

Què s'ha fet?

El primer objectiu ha estat la formació de les professores de les classes de sistemes elèctrics i d’energies renovables de Fandema, formació en softwares (CADeSIMU i PVSyst) pel disseny i dimensionat de les instal·lacions solars fotovoltaiques, amb l’objectiu de proporcionar autonomia i assegurar la qualitat i la seguretat.

S’ha iniciat un estudi de microxarxa elèctrica en diferents zones rurals on s’ha viatjat (base d’un TFG de Pau Garcia en curs).

S’ha fet una documentació informativa per a la millora de l’ ús i manteniment dels tricicles elèctrics que l’escola Fandema usa per a la recollida de residus orgànics a Tujereng per fer pastilles de biocombustible per la cuina de l’escola. També s’ha planificat un TFG (Eva Cuesta) per analitzar un bioreactor per a fer biogàs a partir de la fossa sèptica de Fandema i de matèria orgànica recollida al poble de Tujereng.

S’ha millorat el disseny del SMP.

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

A banda dels 2 TGFs iniciats, es preveu la participació de més PDI, PTGAS i estudiantat tant en l’àmbit de l’energia fotovoltaica. També es vol explorar  un pou amb bombeig solar.

Es volen explorar opcions de reciclatge de bateries després de l’avaluació del seu estat actual a Fandema, però no hi ha encara opcions de reciclatge de bateries, atès que el país està poc electrificat.

La col·laboració creixeria també en l’àmbit informàtic amb una doble vessant: seguir treballant donant suport a la amb la implementació d’una plataforma d’aprenentatge virtual (tipus Moodle) i en un possible sistema de prepagament elèctric.

Valoracions dels participants

Àngel Cuadras

La visita a Gàmbia ha estat enriquidora i colpidora, atès que no coneixia la realitat de la zona. Destacar les diferències culturals en relació a la gestió del temps, a la gestió econòmica i a la valoració de béns materials. També, destacar les diferències geogràfiques i logístiques a l’hora d’implementar projectes d’enginyeria amb estàndards europeus a Gàmbia. Un cop entesa la situació energètica actual em serà més fàcil plantejar i organitzar projectes de futur, que siguin prou robustos per a no necessitar manteniment.

Eva Cuesta

Les dues estades d’aquest projecte han estat experiències molt enriquidores tant en l’àmbit personal com en l’acadèmic ja que no només he tingut l’oportunitat de conèixer i integrar-me en una cultura totalment diferent a la meva sinó que també he pogut posar en pràctica els coneixements apresos al grau i veure les problemàtiques existents en relació a les seves aplicacions. A més, de tenir l’oportunitat de fer un treball de fi de grau relacionat amb aquest projecte i que pugui tenir un impacte real positiu.

Pau García 

Ha estat una experiència molt enriquidora a nivell acadèmic ja que hem tingut l’oportunitat d’aplicar els coneixements apresos durant la carrera de manera pràctica, ademés de transmetre els nostres coneixements a les formadores de l’escola Fandema. A part, he pogut conèixer i integrar-me a una cultura totalment diferent i viure una experiencia inolvidable. Finalment, també he tingut la gran oportunitat de concloure aquesta experiencia en la realització del meu treball de final de grau i que pugui tenir un impacte positiu a una petita comunitat del país.

Júlia Aguilera

El fet d’haver viscut durant tota la nostra estada en famílies gambianes i separats entre nosaltres, és a dir, una família per cooperant, ens ha permès endinsar-nos en la cultura d’aquest país al que ara sempre li tindrem un apreci especial. Ens hem adonat que allà, la paraula comunitat i família és diferent a la que nosaltres coneixem. La “família” per als gambians no es limita només a la relació de sang, sino que es refereix a la connexió i l’amistat que una persona tingui amb una altra. Quan algú necessita ajuda,  sap que en rebrà de diferents costats. Presenciar això commou, i t’adones que la societat en la que nosaltres vivim és més individualista.

Muriel Botey

Personalment penso que el projecte concebut com ha prospectiu ha estat un èxit. N’han sorgit 2 TFGs i possibilitats d’altres en el futur i propostes noves que faran que la cooperació arribi a més gent. L’experiència dels viatges ha estat molt profitosa per definir l’àmbit més idoni de col·laboració i ha estat un privilegi i un gran aprenentatge per tots els participants.  Un gran inici d’un projecte de continuïtat. En aquestes estances s’ha conegut la realitat de Gàmbia, cosa que permet abordar amb més solvència els projectes de futur, com per exemple, explorar opcions de reciclatge de bateries després de l’avaluació del seu estat actual a Fandema, però no hi ha encara opcions de reciclatge de bateries, atès que el país està poc electrificat.