Comparteix:

2023-A020

Disseny i implementació de solucions basades en la naturalesa per millorar la resiliència de les comunitats i els ecosistemes a l'estació biològica Los Tres Gigantes, davant els impactes del canvi climàtic al Paraguai

2020-A007.png

Lloc de realització: Estació biològica de los Tres Gigantes, Paraguai
Soci local: Guyra Paraguay 
Participants de la UPC: : Lluc Canals Casals, Óscar López-Boado i Bascuñana
Dates de realització: 23/06/2023 - 15/08/2023
Ajut del CCD: 2.000 €

Context del projecte

L'estació biològica de 'Los Tres Gigantes' està assentada al Río Negro, a la zona del Pantanal paraguaià, el qual abasta 14.600 hectàrees. És una zona única de transició entre el Pantanal i el Chaco Sec, rica en fauna silvestre i alberg d'espècies amenaçades.

Actualment, l'estació és accessible únicament per llanxa i tots els elements necessaris per a l'alimentació dels guardaparcs que hi viuen i visitants provenen de Bahía Negra, un poble amb aproximadament 2.500 habitants. No tenen un sistema d'aigua potable ni sanejament. S'abasteixen mitjançant la compra d'aigua embotellada de Bahía Negra. Tenen un sistema de plaques solars, però no és suficient per cobrir les necessitats dels guardaparcs, i han d'utilitzar un generador.

El projecte consisteix en la implementació de diverses solucions basades en la naturalesa, que són el conjunt d'accions o polítiques que aprofiten el poder de la natura per abordar alguns dels reptes socioambientals actuals més urgents.

Què s'ha fet?

Durant l’estada a Paraguai s’han pogut realitzar moltes tasques que la distància impossibilitava. Per començar, s’han tingut reunions presencials amb l’equip de Guyra Paraguay i converses cara a cara després de nou mesos treballant des de la distància. A més a més, i com a punt fonamental, s’ha pogut realitzar el viatge a l’estació per conèixer personalment els guardaparcs i la realitat que es viu. Realitat que va des de la dificultat d’accessibilitat, passant per l’absència d’aigua potable i la incomunicació via satèl·lit (només hi ha cobertura en un punt), fins a l’aïllament total al mig del Pantanal paraguaià, essent l’hospital més proper a unes 4 hores en llanxa. Informacions fonamentals pel disseny i la implementació correcte de les tecnologies. D’altra banda, s’ha pogut realitzar l’estudi de la zona de l’estació per escollir els llocs on situar les noves tecnologies.

Pel que fa al projecte en concret, s’ha realitzat el disseny del sistema de captació d’aigua de pluja, el disseny del sistema de tractament d’aigua mitjançant biofiltres, el disseny d’un biodigestor i compra d’aquest per realitzar proves pilot a Asunción, i, per últim, el disseny del ‘baño seco’, un sanitari que no requereix ús d’aigua. Totes aquestes tecnologies s’han presentat als guardaparcs i a l’equip de Guyra Paraguai, i han estat acceptades de manera molt positiva per tots ells.

 

2020-A007. Compos.png
2020-A007. Variedades maíz.png
2020-A007. Maíz.png

Perspectives de continuïtat 

Caldrà fer un seguiment integral del moment de la construcció de les tecnologies dissenyades. És altament recomanable (i sol·licitat per l’equip de Guyra Paraguay) que es realitzi un segon viatge per tal de fer la direcció d’obra. Si no és possible, és necessari que algú local capacitat s’encarregui. Quant al biodigestor, cal fer el seguiment a distància, coordinant-se amb l’empresa encarregada de la instal·lació i amb la família que s’ha responsabilitzat del projecte pilot. Tan bon punt estigui garantit el correcte funcionament del biodigestor utilitzant camalote com a matèria orgànica, caldrà fer el trasllat d’aquest des d’Asunción fins a l’estació (sempre que el camí terrestre ja estigui construït). Per últim, queden oberts altres desafiaments com el tractament de les aigües residuals o el subministrament d’energia mitjançant molins eòlics sense aspes (una possible segona fase del projecte, un cop conclosa l’actual).

Valoracions dels participants

La participació en aquest projecte ha estat una experiència molt enriquidora. M’ha permès aprendre d’una cultura completament distinta, amb lògiques completament diferents a les europees. He pogut, també, conèixer persones amb valors extraordinaris i amb un alt compromís social. Concretament, m’agradaria destacar la familiaritat i els valors humans que he pogut percebre en aquestes, on, tot i les altes dificultats socials i econòmiques que viuen, sempre es veu en elles una generositat i amor incondicional cap a qui tenen davant.