Comparteix:

Casal dels Infants (Barri Besòs-Mina)

Descripció dels projectes del Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris al Besòs Mina:

 

(interessats, contacteu amb el CCD info.ccd@upc.edu)


  • Casal Familiar del Besòs

Al Casal Familiar moltes famílies troben l’orientació i el suport que necessiten en moments de crisi o fragilitat. Som al costat de les mares i els pares perquè s’enforteixin i puguin ser referents en l’educació dels seus fills i filles.

Al Casal Familiar troben acompanyament i orientació en tots aquells temes que els puguin facilitar millorar la seva situació: en la recerca de feina; en la comprensió del sistema educatiu; en tràmits diversos i en l’assessorament legal sobre els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes (família, habitatge, regularització...). I troben, sobretot, un espai de reconeixement i suport, on fan relació amb altres famílies i participen de la vida comunitària del seu barri.

  • Casal Obert Adolescent Besòs.

L’adolescència és una etapa vital complexa, de molts canvis i de relacions molt intenses. Els nois i les noies necessiten un entorn familiar i social estable, que els permeti afrontar els canvis amb autonomia, independència i seguretat.

Al Casal Obert Adolescent oferim a les noies i nois, d’entre 12 i 16 anys, una atenció socioeducativa individualitzada, integral i intensiva, amb l’objectiu de prevenir i intervenir en les situacions de risc. Les noies i els nois reforcen les seves habilitats personals, relacionals i d’aprenentatge, a partir de la participació en activitats lúdiques i formatives. Fomentant també les capacitats dels pares i mares per donar suport al creixement dels seus fills i filles, dotant-los de recursos i eines educatives.

  • Entorn Escolar la Mina.

La tasca de les escoles i dels instituts és essencial per a l’educació dels infants i joves, però sovint necessita d’un reforç en els casos d'aquells alumnes que, per la seva situació personal i familiar, tenen dificultats per seguir amb normalitat el ritme del curs. Moltes escoles dels barris on actuem estan obertes a la comunitat i col·laboren implicant l’entorn, oferint un espai obert al barri, també fora de l’horari escolar, esdevenint així, us espai educatiu privilegiat.

De la mà d’aquestes escoles, aconseguim un espai per a l’èxit escolar dels seus alumnes amb qui treballem cada dia, quan acaba l’escola. El projecte Entorn Escolar està dirigit a infants i adolescents de 6 a 16 anys. En el cas dels més petits es treballa sobretot a través d'accions de reforç en els aprenentatges i altres activitats de suport a l'escolarització, involucrant les famílies. En el cas dels alumnes de secundària, es tracta de prevenir el fracàs escolar, potenciant les seves expectatives, i incrementant les habilitats i competències socials per millorar la convivència i les xarxes de suport del seu entorn.

 

  • Casal dels Infants per vacances

En les èpoques de vacances escolars, els infants i joves tenen moltes hores lliures que es transformen en més vida de carrer, fugint dels pisos petits, incrementant els moments de tedi i avorriment. Moltes famílies no tenen la possibilitat de conciliar les vacances dels seus fills i filles amb les seves feines, ni recursos per sortir del seu entorn. Desgraciadament, els seus barris, espais amb més possibilitats en altres moments de l’any, es transformen en entorns que ofeguen.

Al Casal dels Infants, per Nadal, Setmana Santa i sobretot, els llargs mesos d’estiu, no tanquem per vacances. Som oberts cada dia, més hores, amb un esforç extraordinari per garantir vacances educatives i divertides per als infants i adolescents dels barris on actuem. Perquè creiem que tots els nenes i nenes tenen dret a unes vacances lúdiques i educatives. Perquè les vacances són un dret i no un luxe, a gaudir per trencar amb la rutina, per fer nous amics i amigues, per fer excursions, anar a la natura, sortir de l’entorn, descobrir llocs nous, conviure i compartir projectes comuns.

  • Xarxa d’Accés al Treball

Obrim espais d'orientació i formació per a la millora de l’ocupabilitat de les i els joves inactius que necessiten un suport per començar un itinerari formatiu cap al treball.

Impliquem les noies i els nois en el seu procés d’aprenentatge. Treballem per millorar les seves competències transversals i relacionals d’accés al treball i desenvolupem tallers de recerca de feina, d’elaboració de currículums i de preparació d’entrevistes laborals.

  • Formació Inserció Laboral.

Recuperem el fil de la formació i la recerca de feina de molts nois i noies perquè sabem que un jove desencantat i desmotivat necessita, sobretot, un referent educatiu que el faci tornar a confiar en ell mateix i en les seves capacitats. Els acompanyem des d’un entorn motivant, obert a noves oportunitats, que desperta els seus interessos i competències i els retorna el gust per explorar noves vies de formació i de futur.

Per això, cada any posem en marxa més de 45 edicions de cursos i tallers gratuïts en diferents oficis, adreçats a joves a partir dels 16 anys.

Comptem una bossa de treball formada per joves amb moltes ganes d’aprofitar totes les oportunitats que se’ls presenti i sortir endavant, per a ells i per a les seves famílies. Al Casal dels Infants, els acompanyem durants els primers mesos en la seva inserció, en coordinació amb l’empresa contractada per garantir un inici positiu tant per a ells i elles com per l’empresa. Aquestes són les claus de l’èxit del nostre model de formació laboral.

Tot això és possible gràcies al suport de les administracions públiques i d’una àmplia xarxa d’empreses que col·laboren i participen en la formació pràctica en els diferents sectors. Per a moltes de les quals, el nostre model representa una garantia en la contracció de personal, al que no tan sols formem sinó que també acompanyem durants els primers mesos de la seva inserció.

 

  • dDones

Servei de formació i inserció laboral en els sector de cambreres de cafeteria i forns de pa. Adreçat a noies i dones del barri de la Mina, amb una mirada específica de suport  a processos d’apoderament des d’una perspectiva de gènere.

A les dones participants se’ls ofereix un suport i acompanyament durant tot el  procés de la formació, procés de pràctica i inserció laboral. Cercant la consolidació i sostenibilitat  de les competències adquirides.

S’ofereix, a aquelles dones amb fills de 0 a 3 anys, un espai de cura i guarda pels seus infants mentre participen del procés formatiu.

 

  • Servei de Transició a l’Autonomia.

Acompanyem joves de 18 a 23 anys que, en el seu procés d’emancipació, s’han trobat sols, sense xarxa familiar ni social i sovint abocats a viure al carrer.

Els acollim en un procés de reconstrucció personal que contempla tres fases: La Fase d’Acollida, on detectem el i la jove, el vinculem i dissenyem un pla de treball en funció de la seva realitat; la Fase d’ Habitatge, quan el i la jove passa a viure a un pis tutelat pel Casal dels Infants i pot treballar per l’assoliment dels objectius del seu pla; i la Fase d’Autonomia, quan el i la jove consolida el seu itinerari i pot iniciar el procés de desvinculació del servei.

Comptem amb una xarxa de quatre pisos a Barcelona, amb 17 places disponibles, on durant dos anys troben el suport, no tant sols per cobrir les seves necessitats bàsiques d’habitatge i alimentació, sinó també d’un equip d’educadors/res socials, que a partir d’un treball conjunt, els motiven de cara al canvi i potencien les seves competències i habilitats a través d’un itinerari formatiu. En el que l’esforç i el compromís dels nois i noies són la base per transformar la seva situació de partida, remuntar la seva vida i obrir-se pas cap a un futur millor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propostes de col·laboració i voluntariat amb el Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris de Besòs Mina.

 

Paquet 1: Acompanyaments i suport a processos administratius.

Tipus Voluntariat

Acompanyament i suport a la realització de tràmits administratius a persones nouvingudes amb dificultats comunicació.

Competències

Empatia, estabilitat emocional, habilitat comunicativa, paciència.

Dedicació mínima

2 hores diàries 2 cops al mes.

Serveis

Servei Soci Jurídic Comunitari, Servei de Transició a l’Autonomia

 

Paquet 2: Suport a l’escolarització.

Tipus Voluntariat

Donar suport en la realització dels deures en petits grups (4-6 infants).

Acompanyar als infants a l’hora del berenar. Dinamitzar espais educatius: treball amb fitxes, manualitats, activitats TIC’s. Participar a les reunions o espais grupals d’ekip.

Competències

Habilitats comunicatives. Capacitat pedagògica. Empatia. Treball en equip. Estabilitat emocional. Gestió de conflictes. Compromís.

Dedicació mínima

Mínim de 2 hores diàries un cop a la setmana. 1 trimestre escolar. En la franja horària de tarda (16:30 a 19:30)

Serveis

Entorn Escolar Primària, Centre Obert del Besòs, Casal Familiar del Besòs.

 

Paquet 3: Coneixement de l’entorn.

Tipus Voluntariat

Acompanyament a una persona en procés de millora, ajudant a aquesta a conèixer les oportunitats que ofereix el barri i la ciutat en la que resideix.

Competències

Habilitats comunicatives. Capacitats pedagògiques. Paciència. Empatia. Treball en equip. Estabilitat emocional. Compromís.

Dedicació mínima

2 hores diàries un cop a la setmana. 2 mesos

Serveis

Servei de Transició a l’Autonomia. Casal Familiar del Besòs, dDones, Xarxa d’Accés al Treball, Formació Ocupacional Facility Service.

 

Paquet 4: Casal d’Estiu.

Tipus Voluntariat

Recollir als infants a les escoles. Acompanyar en l’adquisició d’hàbits diaris: berenar, rentar dents, recollir les taules, etc. Dinamitzar espais de lleure educatiu: esports, tallers, sortides, etc. Participar en la gestió dels conflictes interpersonals que es produeixen amb els infants, cercant solucions dialogades i educatives. Preparar material pedagògic

Participar a les reunions o espais grupals d’ekip. Participar en la programació d’activitats.

Competències

Habilitats comunicatives. Capacitat pedagògica. Paciència. Dinamisme. Gestió de conflictes. Empatia. Treball en equip. Estabilitat emocional. Compromís.

Dedicació mínima

De dilluns a divendres 5 hores diàries 15 dies.

Serveis

Entorn Escolar, COA Besòs

 

Paquet 5: Colònies Campaments d’Estiu

Tipus Voluntariat

Acompanyar als infants i/o adolescents en l’adquisició d’hàbits diaris: berenar, rentar dents, recollir les taules, etc. Dinamitzar espais de lleure educatiu: esports, tallers, sortides, etc. Participar en la gestió dels conflictes interpersonals que es produeixen amb els infants, cercant solucions dialogades i educatives. Preparar material pedagògic

Participar en la dinàmica de quotidià de l’equip educatiu. Participació a les reunions o espais grupals d’ekip. Participar en la programació d’activitats.

Competències

Habilitats comunicatives. Capacitat pedagògica. Paciència. Dinamisme. Gestió de conflictes. Empatia. Treball en equip. Estabilitat emocional. Compromís.

Dedicació mínima

Intensiu d’una tanda de colònies i/o campaments. 5 a 7 dies.

Serveis

Entorn Escolar, COA Besòs