Comparteix:

Punt de referència

Propostes de voluntariat

 

 

 

Projecte Referents. Mentoria social per a jovent extutelat

I tu què hi pots fer? 

Els i les joves extutelats/des són nois i noies que han viscut part de la seva infància i/o adolescència en un centre de protecció de menors per dificultats que han patit i amb la majoria d'edat han d'emancipar-se, sense comptar amb les competències bàsiques ni el suport familiar, per fer-ho amb garanties. Des de Punt de Referència acompanyem als i les joves extutelats/des en el seu procés d’emancipació, donant suport en les seves accions quotidianes i l’acompanyament que necessiten per poder emancipar-se amb èxit.

Segur que en el teu propi entorn has trobat persones que han influenciat la teva vida. Has pensat que tu també pots ser un/a bon/a referent?
Busquem voluntariat que vulgui esdevenir mentor d'un o una jove extutelada, per acompanyar-la en el seu procés d'emancipació i en la millora de les seves competències socials, emocionals, formatives i laboral.
Vols conèixer alguns testimonis? Entra a www.elmeureferent.org!

 

Descripció del voluntariat

PERFIL:
Busquem persones que vulguin viure l’experiència d’acompanyar el procés de creixement d’un noi o noia que s’esforça per tirar endavant;
- entre 30-60 anys,
- empàtiques i dinàmiques;
- amb empenta i habilitats comunicatives;
- amb disponibilitat i estabilitat emocional;
- amb un nivell alt de domini del català i castellà, i coneixement del territori;
- disposades a escoltar, orientar i donar suport a un jove.
OBJECTIUS:
- Construir una relació de confiança amb el o la jove.
- Donar suport en accions quotidianes de l’emancipació dels i les joves.
- Oferir un suport emocional en el seu procés d’emancipació.
- Potenciar les competències socials i emocionals i la xarxa social dels i les joves.
TASCA:
- Trobades setmanals durant un mínim de 6 mesos amb el o la jove.
- Assistir a les sessions grupals de formació prèvies a l’assignació del jove i a les sessions de seguiment.
DISPONIBILITAT REQUERIDA:
- 10h de formació inicial de voluntariat en mentoria (forma part del Pla de Voluntariat de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya)
- 2 hores de trobada presencial amb el jove, en horari flexible segons disponibilitat del voluntari/a i el/la jove, 1 cop la setmana.
- 2 hores de seguiment grupal mensuals al llarg de la relació amb el o la jove.
LLOC: Les sessions i les trobades amb el o la jove es desenvolupen a la ciutat de Barcelona.

 

M'interessa! Què faig? 

Contacta amb l'entitat: 


www.puntdereferencia.org // www.elmeureferent.org.

 

GR 16-18 - Art per afrontar l'emancipació

Què hi pots fer tu? 

GR 16-18: Art per afrontar l’emancipació és un projecte de mentoria grupal a través de la fotografia que posa l'atenció en un moment clau en la vida dels joves acollits en centres de protecció, els dos anys abans de la majoria d’edat.

Busquem persones de 25 a 30 anys, amb interès i coneixements previs de fotografia, disposades a compartir sabers sobre aquesta disciplina i acompanyar en el procés d’aprenentatge i creixement a joves acollits en centres de protecció.  Aquest procés d’acompanyament serà guiat i acompanyat, per la tècnica responsable del projecte.

 

Descripció del voluntariat

Tasques

Acompanyar i guiar als joves d’entre 16 i 18 anys assignats a millorar les seves competències personals, emocionals i socials, amb l’aprenentatge de la fotografia com a vehicle per a la construcció d’un vincle de confiança. Prèviament cal passar per un procés de selecció, autoritzar a l’entitat a tramitar el certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i assistir a una formació de quatre hores prèvia a l'inici de les sessions grupals.

 

Disponibilitat:  

Dues hores els dimarts a la tarda (de 17-19h) i una hora de formació i seguiment presencial al mes amb la tècnica del projecte. Des del mes d’octubre de 2018 al juny de 2019.

 

Requisits:

Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, entre 25 i 30 anys, amb disponibilitat i capaces de connectar amb jovent adolescent d’origen divers, amb interès i coneixements sobre fotografia i ganes d’acompanyar a un/a jove  a millorar les seves oportunitats d'emancipació.

 

Lloc:

Les sessions de formació i les trobades de mentoria grupal es desenvolupen a la ciutat de Barcelona.

 

M'interessa! Què faig?

Per més informació enviar un correu a voluntariat@puntdereferencia.org o trucar a 93.3297428

 

Suport formatiu

Què hi puc fer? 

Busquem MENTORS o MENTORES que acompanyin i guiïn a una persona jove extutelada en la seva trajectòria formativa en un procés d’orientació laboral i desenvolupament del projecte professional..

Descripció del voluntariat

Tasques:

  •  Què faries? Conèixer a una persona jove que està curant estudis post-obligatoris i acompanyar-la en el desenvolupament de la seva trajectòria professional.
  • Com ho faries? Trobant-te un cop per setmana amb el o la jove, tant en trobades individuals a l’espai públic com en activitats dirigides, i construint una relació de confiança amb el o la jove. Comptaries amb l’acompanyament d’una persona tècnica de Punt de Referència.
  • Què li pots proporcionar al o la jove? Oferir-li orientació formativa i professional, donar-li suport a l’estudi, proposar-li recomanacions que facilitin el desenvolupament del seu projecte professional i el seu creixement personal.
  • Quin compromís et suposaria? La teva tasca com a mentor o mentora duraria 9 mesos.
  • Què t’aportarà? La possibilitat de crear un vincle i conèixer una persona jove amb una realitat i entorn diferent a través d’un procés d’aprenentatge mutu.

Disponibilitat:

  • 2 hores a la setmana de trobades individuals amb el o la jove i/o activitats grupals.
  • 2 hores de seguiment grupal al mes, al llarg dels nou mesos que dura la relació amb el o la jove.
  • 10 hores de formació inicial de sobre mentoria (forma part del Pla de Voluntariat de Catalunya, certificat per la DGACC, Generalitat de Catalunya).

Requisits: Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, preferiblement entre 30 i 65 anys, motivades i disposades a escolar, orientar i acompanyar a un o una jove en el seu procés de desenvolupament formatiu a través de la mentoria. Es requereix que la persona tingui un alt domini del català i el castellà.
Lloc: Les sessions i les trobades amb el jovent i la resta de voluntariat es realitzaran a Barcelona.

M'interessa! Què faig?

Per més informació enviar un correu a voluntariat@puntdereferencia.org o trucar a 93.3297428

 

Espai de reforç a l'estudi

I tu, què hi pots fer? 

Des de Punt de Referència acompanyem als i les joves extutelats/des, que han viscut part de la seva infància i/o adolescència en un centre de protecció de menors, en el seu procés d’emancipació, donant suport en les seves accions quotidianes i l’acompanyament que necessiten per poder emancipar-se amb èxit.

Cerquem persones voluntàries per donar suport en un espai de reforç a l’estudi per un grup de joves, d’edats compreses d’entre 17 a 23 anys, que estan cursant estudis post-obligatoris (com ara: PFI, Grau Mitjà, Grau Superior, GES a l’Escola d’Adults). L’objectiu és acompanyar al jovent en les seves necessitats en relació a les seves tasques escolars (deures, treballs o exàmens) i reforçar aquelles matèries en què tinguin més dificultats. .

Descripció del voluntariat

Perfil: Busquem persones voluntàries empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, d’entre 25 a 65 anys, preferiblement amb experiència com a docents i/o estudis relacionats amb el món de l’educació (pedagogia, educació social, integració social, monitor/a de lleure, etc.) i coneixement del sistema educatiu.

Disponibilitat: L’espai es durà a terme els dijous a la tarda, d’octubre a juny. Es requereix disponibilitat a partir de les 16:45 fins les 19:30, i es demana un compromís de curs escolar.

Lloc: L’espai de reforç a l’estudi es durà a terme a Punt de Referència, al carrer Sant Antoni Abat, 10. 

M'interessa! Què faig?

Per més informació enviar un correu a voluntariat@puntdereferencia.org o trucar a 93.3297428