Comparteix:

15.1 - CECAS - Impuls i rediseny de la comunicació 2.0 del CECAS.

CECAS

CECAS és una Fundació Privada sense ànims de lucre, que es dedica a l'atenció de persones amb drogodependència, especialment aquelles que es troben en situació d'exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius, considerant les patologies derivades.

Va néixer el 1991, promoguda per totes les Càritas de Catalunya i amb el suport dels Bisbes de totes les Diòcesis de Catalunya i la pròpia Conferència Episcopal Tarraconense.

L'abordatge és multidisciplinar i centrat en les capacitats de les persones per tal de millorar la seva qualitat de vida, autonomia i benestar, tenint en compte la seva realitat, potencialitats i capacitats. S'atén tant a la persona com el seu entorn familiar.

 

Descripció del voluntariat

Fa uns anys des del CECAS es féu un esforç per tal de poder tenir un perfil 2.0 que permetés millorar l'àrea de comunicació de la Fundació i així millorar la difusió que es fa de les accions, com a eina per poder lluitar contra l'estigma de la drogodependència.

Les principals eines estan implementades: web, twitter i Facebook, però caldria millorar-ne el disseny, implementació, coordinació entre elles... per tal de poder-ne fer un ús més eficient i eficaç i aconseguir un major impacte.

D'altra banda, ens proposem que la pròpia persona voluntària pugui formar a una persona de l'equip, la qual podria donar continuïtat a les noves accions implementades/millorades.

 

Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

Poder conèixer la pròpia Fundació i treball que s'hi realitza. El projecte pel qual es sol·licita el suport de la persona voluntària és molt estratègic en el sentit que demana poder comprendre bé el sector d'activitat: atenció a persones amb drogodependències. Acostar-se al sector és poder-lo comprendre: darrere una addicció hi ha una persona ferida, que lluita. Entendre la realitat és també lluitar contra l'estigma.

Entrar en contacte amb CECAS és també una manera de poder conèixer la tasca que es fa des del Tercer Sector Social, ja sigui per comprometre's en un futur a nivell de voluntariat, ja sigui per poder-hi accedir laboralment: calen persones tècniques en llocs de gestió, gerència, coordinació, qualitat, TICS,… etc!

 

Dates:

1er o 2on quadrimestre.


Ubicació:

Banys Nous, 16, 2n 1a


Horari:

Horari de matí i/o tarda, a convenir.

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions:

Tenir els coneixements necessaris per tal de dur a terme el projecte.

Disponibilitat per tal de poder fer el voluntariat durant un trimestre mínim (entenem que és el mínim temps necessari per tal de poder introduir i consolidar millores, així com poder formar a la persona que pugui continuar amb el projecte).

Els nostres valors són: Afecte, solidaritat, compromís, motivació, entusiasme, esperança, paciència i tolerància.