Comparteix:

4.1 - AMICS DEL QUART MÓN - Suport en comunicació digital

AMICS DEL MOVIMENT QUART MÓN

Amics del Moviment Quart Món Catalunya, és una associació  que des de l'any 1998 acompanya famílies que viuen en llocs inestables a Barcelona i municipis propers. Treballa tres pilars fonamentals per a la inclusió social: la formació, l'accés a l'habitatge estable i a la feina digna. Porta a terme amb infants, joves i adults projectes en tres línies principals d'acció: lleure, formació i acompanyament a famílies.


Descripció del voluntariat

El voluntari/a col·laborarà en el disseny d'aplicacions per a millorar la gestió o la difusió de les activitats de l'entitat (pàgina web, xarxes socials, disseny gràfic etc.) i, fins i tot, ajudar a definir plans de millora en aquest àmbit.


Què aportarà la participació a les persones voluntàries?

Coneixement del funcionament d'entitats socials.

Coneixement de la realitat d’exclusió del col·lectiu galaicoportuguès en Barcelona.

 

Dates:

A determinar amb l'estudiant.


Ubicació:

C/Clot 21-23. Barcelona


Horari:

Pels matins de 12h a 16 hores o tardes de 16 a 19h.

L’estudiant pot fer el projecte a distància fixant una o dues reunions al mes per tal de coordinar-se amb les persones responsables de l’entitat.

 

Perfil de les persones voluntàries i condicions

Coneixement de wordpress.

Coneixements de xarxes socials.

Coneixements de plans de comunicació.

Català i castellà.