Comparteix:

AMICS DEL NEPAL

 

Amics del Nepal és una ONGD (organització no governamental de desenvolupament) sense ànim de lucre, creada l’any 1995, amb l’objectiu principal de donar recolzament i ajuda als col.lectius desfavorits de Nepal, principalment nens, joves, dones i també comunitats rurals, sempre en un entorn de respecte per la cultura nepalesa i dins d’un marc de sostenibilitat. Amics del Nepal té també com a objectiu divulgar la realitat cultural i social nepalesa en la nostra societat, mitjançant la realització i organització d’activitats de sensibilització.

 

Dates i ubicació

Octubre 2016 – Juny 2017

Horari:

A concretar amb el/la voluntària, Les reunions de coordinació es poden programar els dilluns a la tarda / dijous al matí.  

Lloc:

Dilluns tarda: Espai Biobuild Txema, Carrer Montalegre, 4, Barcelona

Dijous matí:  Edifici Til.lers, 1ª Planta, Recinte Jordi Girona, Campus Nord UPC.

 

Programa/projecte en què s’integra l’activitat

Realització d’una pàgina web per al programa de reconstrucció d'habitatges al Nepal que impulsa l’entitat, en col·laboració amb l'associació Base-A i la UPC.

 

Descripció de la col·laboració

Realització de la pàgina web de l’entitat, on s’explicarà el funcionament del programa de cooperació que s’està desenvolupant al Nepal a través de textos, imatges i potser algun vídeo. També s’inclourà una connexió amb My Maps per tal de poder visualitzar el mapa de les àrees on s'està intervenint.

La web s'haurà de connectar amb el blog de la entitat Base-A, que es fa servir actualment per a penjar-hi els articles setmanals dels voluntaris. Estarà hostatjada a la web que Amics del Nepal té a Pangea i, per tant, la relació amb el personal d’aquesta entitat també serà important.

 

Què aportarà la participació al voluntari/a?

El/la voluntari/a podrà aprofitar l’oportunitat com a pràctiques de la seva especialitat, a més de tenir la ocasió de col•laborar amb una entitat sense ànim de lucre. Podrà aprendre més detalls sobre la elaboració de pàgines web, amb llenguatge wordpress, dins d’un entorn real.

També podrà conèixer millor aquesta entitat i el programa que està desenvolupant, amb la possibilitat de poder-s’hi implicar posteriorment d'una manera més activa.

 

Places: 2