Comparteix:

ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA

 Entitat: ASSOCIACIÓ SOLIDANÇA   

                                                                             

Solidança és una associació sense afany de lucre creada el 1997 i dedicada a la inserció sociolaboral i la formació professionalitzadora de persones en situació de vulnerabilitat social.

Amb aquesta finalitat, l'any 2006 Solidança va crear una empresa d'economia social (Solidança Treball, EI) que ofereix serveis en el sector ambiental, concretament en la gestió i revalorització de determinades fraccions de residus urbans.

Complementàriament, realitza campanyes i accions de sensibilització amb l'objectiu de reduir la generació de residus i millorar la seva reutilització i revalorització.

 

Dates i ubicació:

A concretar entre octubre 2016 i abril–maig 2017.

Horari:

A determinar segons disponibilitat de l’estudiant, en horari de matins.

Lloc:

C/Treball 5. Sant Just Desvern 

 

Programa/projecte en què s’integra l’activitat:

Projecte d’inserció socio-laboral de l’empresa d’economia social Solidança Treball, EI. 

 

Descripció de les tasques a realitzar

A concretar en funció del perfil del/de la voluntari/a. Es pot orientar a: instal·lar o mantenir equipament informàtic, donar suport a l'informàtic contractat per Solidança Treball. Aportar idees i accions de millora de la nostra web i de la resta d’aplicacions o xarxes socials on tenim presència (twitter, facebook, linkedin, blog) i -si escau- assessorar amb altres que desconeixem, disseny d'aplicacions per a millorar la gestió o la difusió de les activitats de l'entitat (web, xarxes socials, etc.). Participar en formacions dels equips tècnics en temes concrets i en formacions orientades als treballadors d’inserció en iniciació i millora de TIC’s i recerca de feina mitjançant internet.

 

Què aportarà la participació al voluntari/a?

Coneixement del funcionament de la nostra entitat. Oportunitat de identificar necessitats o aspectes de millora en l'àmbit TIC i proposar accions de millora. Posar en pràctica els coneixements teòrics apresos i aportar-los a l’equip que porta l’entitat. Desenvolupar accions de formació d’ofimàtica bàsica pels treballadors/es d’inserció que actualment tenen carències en l’àmbit de les TIC’s. Desenvolupar competències de comunicació i relació personal a partir del treball de formació. Desenvolupar competències d’organització i treball en equip.

 

Places: 1