Comparteix:

SANT JOAN DE DÉU - Accés a les TIC Usuaris dels Serveis Sociosanitaris

Entitat:  SANT JOAN DE DÉU- Serveis Sociosanitaris

 

És una organització orientada a donar atenció integral a persones que necessiten un suport significatiu per a la seva autonomia i una atenció important dirigida a les seves limitacions i al seu estat de salut, ja sigui per la seva manca o pèrdua de capacitat física, psíquica o intel·lectual. El valor clau que ens distingeix com a organització és L'HOSPITALITAT, que s'expressa a través de la qualitat, el respecte, la responsabilitat i l'espiritualitat

El Centre està integrat per una unitat de llarga estada psicogeriàtrica, una unitat de mitja estada polivalent -orientada a persones afectades per un procés agut quirúrgic, traumatològic o mèdic- i un Hospital de dia sociosanitari, que ofereix activitats diürnes a pacients amb deteriorament cognitiu per tal de mantenir la seva millora clínica i evitar al màxim l’evolució del deteriorament. Dóna suport a la família i es coordina amb la resta de la xarxa d’atenció sanitària.

 

Dates i ubicació

L'activitat es realitzarà entre l'octubre 2016 i juny 2017.

Horari: a determinar segons disponibilitat de l’estudiant

 

Lloc: 

Sant Joan de Déu-Serveis Sociosanitaris  www.sjdsse.cat

 

Programa/projecte en què s’integra l’activitat

Accés a les TICs a persones ateses a les diferents unitats, les de llarga i mitja estada, i l'hospital de dia, com també a les seves famílies i/o cuidadors. 

 

Descripció de la col·laboració:

L’activitat es durà a terme en les diferents unitats de Sant Joan de Déu - Serveis Sociosanitaris. L’estudiant haurà de conèixer la nostra població atesa per entendre les necessitats que hauríem de cobrir per tal d'ajudar a fomentar la seva autonomia. Pensem que l’accessibilitat a les TIC pot contribuir al manteniment de l’autonomia dels nostres usuaris, disminuint així el risc de claudicació familiar i l’ingrés a recursos definitius (residències).

Les tasques a realitzar per l’estudiant són:

-Conèixer la població que atenem i les seves necessitats

-Assistir a reunions amb l’equip interdisciplinar per dissenyar l’app

-Aportar idees al disseny de l’app

L’estudiant haurà de crear apps que ajudin als nostres usuaris a realitzar les Activitats de la Vida Diària (AVD) de forma autònoma i que no requereixi el suport directe de la família sinó només la supervisió. El perfil de persona que atenem és el de persona gran, fràgil, amb malalties cròniques. A més també atenem a persones amb deteriorament cognitiu o demències inicials que, entre altres problemes, pateixen desorientació temporal i espaial Algunes de les apps que es poden desenvolupar serien:

-Control de presa de medicació i agenda de visites mèdiques, activitats a realitzar...

-Control de trajectes i enviament d’alertes als cuidadors si l’usuari es perd

-Comunicació SJDSSE - cuidadors /familiars

-Escola de famílies: “càpsules informatives - formatives” de cures a l’alta. Algunes persones que són donades d'alta han de seguir un pla de cures a casa que, sovint, poden realitzar les famílies un cop formades prèviament per l’equip assistencial.

-Seguiment post-alta: les famílies que han estat vinculades amb nosaltres podrien resoldre dubtes, consultar a l’equip assistencial sobre cures, administració medicació, control de símptomes, etc. un cop tornen a casa. També es podria fer un seguiment a aquells pacients que marxen d’alta a residències, sobretot a aquells conductualment més difícils i que podriem aconsellar en un inici.

 

Què aportarà la participació al voluntari/a?

Segons la Fundació TicSalut, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya “la implantació de les TIC en salut ja és imparable i es visualitza com un dels elements més transformadors de la salut del futur. El fet que la salut a Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d'un marc de cobertura universal i pública, conjuntament amb la implicació d’una gran diversitat d'agents, organitzacions proveïdores i indústries subsidiàries, posa el sector salut en una excel·lent situació per actuar com a innovador i dinamitzador econòmic del sector de les noves tecnologies”

La possibilitat de col·laborar en la creació de diferents apps que ajudaran a donar una atenció integral a les persones que atenem i de millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies serà l’aportació més significativa. A més l’alumne coneixerà un camp que li pot obrir perspectives laborals de futur.

 

Places: 1